NFZ ws. kryteriów oceny ofert

NFZ przedstawia w celu wyrażenia opinii przez właściwe w sprawie podmioty projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można nadsyłać do Centrali Funduszu do dnia 8 sierpnia 2014 r.

Więcej:www.nfz.gov.pl


autor/ źródło: NFZ


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowoArłukowicz: brak kilku zmian, które ułatwiłyby…

Redakcja

Krakowski szpital św. Rafała wprowadził NanoKnife

Technologia przeznaczona jest do leczenia nowotworów prostaty, trzustki, wątroby i nerek z użyciem prądu elektrycznego. Zabieg z zastosowaniem NanoKnife polega na zaaplikowaniu w obrębie rejonu wymagającego leczenia kilku sond w kształcie igieł, pod kontrolą…
KR/Rynek Zdrowia
Prasa

Prywatne przychodnie podnoszą ceny, bo w publicznych…

Rośnie zużycie antybiotyków

Więcej pieniędzy na refundację nowych leków -…

Redakcja

NRL opiniuje projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

Naczelna Rada Lekarska w swoim stanowisku stwierdza, iż wszelkie ewentualne zmiany dotyczące uprawnień pacjentów do poziomu refundacji świadczeń opieki zdrowotnej powinny być realizowane bez angażowania w proces ustalania zakresu tych uprawnień lekarzy…
NIL
Komunikat

Bezpłatne szkolenia dla młodych lekarzy - jak rozmawiać…

Kosiniak-Kamysz proponuje zniesienie wieku emerytalnego

Redakcja

Wpływy z akcyzy trafią do Funduszu Zdrowia Publicznego

Rządowy projekt ustawy o zdrowiu publicznym, który zakłada m.in. powołanie pełnomocnika rządu oraz Rady ds. Zdrowia Publicznego i stworzenie FZP, trafił już do konsultacji społecznych - informuje polskatimes.pl Na zadania z zakresu zdrowia publicznego…
Polska Times/Rynek Zdrowi
Prasa