NFZ ws. Deklaracji Wiary Lekarzy

NFZ zajął stanowisko ws. Deklaracji Wiary Lekarzy, którą podpisało około 3 tys. osób związanych z ochroną zdrowia. Podpisy były zbierane przez internet, jak również w niedzielę (25 maja) w czasie jasnogórskiego spotkania pracowników służby zdrowia."W przypadku nagłego zagrożenia życia lub zdrowia obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej ma charakter bezwzględny, tzn. lekarz nie może odmówić lub powstrzymać się od udzielania świadczeń, i to bez względu na przyczynę odmowy" - stwierdzono w mailu skierowanym do TokFm.

Przypomniano, że każda placówka medyczna, która ma podpisany kontrakt z NFZ, ma obowiązek udzielać gwarantowanych świadczeń medycznych, zgodnie z zawartą umową. Natomiast jeżeli lekarz, ze względu na swoje poglądy religijne, powołując się na klauzulę sumienia, wstrzymuje się od wykonywania pewnych świadczeń, musi wskazać innego lekarza lub placówkę medyczną, w której pacjent będzie mógł uzyskać to świadczenie.

W przypadku gdy lekarz wykonuje swój zawód na podstawie stosunku pracy, może nie podjąć lub odstąpić od leczenia po uzyskaniu zgody swojego przełożonego (art. 38.3 Ustawy o zawodzie lekarza). Odstąpienie od leczenia wymaga od lekarza uzasadnienia i odnotowania tego faktu w dokumentacji medycznej.

Więcej: tokfm.pl


autor/ źródło: TOK FM/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Ile czekają w Polsce pacjenci na świadczenia zdrowotne?


Fundacja Watch Health Care zaprezentowała wyniki najnowszego Barometru WHC. Zawiera on informacje o czasie oczekiwania przez pacjentów na…Operacje za pomocą robota da Vinci w kolejnym polskim…

Bakterie z jamy ustnej matki mogą przedostawać się…

GIODO o zagrożeniach dla prywatności - medycyna,…

W przypadku ratowania życia, lekarz nie ma prawa…

Eksperci podczas I Kongresu Zdrowia: zakres medycyny…

Nowotwór pęcherza moczowego występuje prawie cztery…

Sztuczna inteligencja diagnozuje bezobjawowych pacjentów…

Elektroniczne Repozytorium Danych Medycznych (ERDM)

Jest nowa nadzieja w okulistyce?