NFZ przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia ws. rehabilitacji leczniczej

Centrala NFZ przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt nowelizacji zarządzenia prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.Centrala Funduszu oczekuje na uwagi odnośnie przepisów projektowanego zarządzenia w zakresie wprowadzanych zmian.

Opinie do projektu zarządzenia należy przekazywać  w terminie do 12 listopada 2014 r.

Więcej: http://www.nfz.gov.pl/


autor/ źródło: NFZ/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowoSzczepienia przeciw pneumokokom i meningokokom inwestycją…

Redakcja

Trzy polskie zespoły badawcze z szansą na 20 mln euro z UE

W pią­tek (30 stycznia) Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska ogło­si­ła wy­ni­ki pierw­sze­go etapu kon­kur­su Te­aming for Excel­len­ce or­ga­ni­zo­wa­ne­go w ra­mach pro­gra­mu…
Infonfz/PAP
Nauka i Zdrowie

Pakiet kolejkowy do konsultacji

MZ publikuje projekt rozporządzenia o Krajowym Rejestrze…

GIF wycofuje z obrotu popularną maść na bóle stawów…

MZ oczekuje od firm farmaceutycznych obniżek cen…

Pakiety kolejkowy i onkologiczny podpisane przez prezydenta

Redakcja

Bombaj: lekarze uznali go za zmarłego - odzyskał przytomność tuż przed sekcją zwłok

Zgon stwierdził lekarz wezwany na miejsce, w którym znaleziono nieprzytomnego 50-latka. Zgodnie z przepisami sanitarnymi, mężczyznę natychmiast zabrano do kostnicy, ale z sekcją zwłok czekano przez dwie godziny (takie regulacje obowiązują w Indiach na…
Rzeczpospolita
Prasa
Redakcja

List otwarty PPOZ do premiera

Według lekarzy rodzinnych obecna sytuacja w ochronie zdrowia jest coraz bardziej napięta, czego przykładem jest protest lekarzy OZZL, wystąpienia prezesa NRL oraz sprzeciw samego środowiska specjalistów onkologów i lekarzy rodzinnych, ale i pacjentów.…
PPOZ/medexpress.pl
Prasa