NFZ przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia ws. rehabilitacji leczniczej

Centrala NFZ przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt nowelizacji zarządzenia prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.Centrala Funduszu oczekuje na uwagi odnośnie przepisów projektowanego zarządzenia w zakresie wprowadzanych zmian.

Opinie do projektu zarządzenia należy przekazywać  w terminie do 12 listopada 2014 r.

Więcej: http://www.nfz.gov.pl/


autor/ źródło: NFZ/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowoRedakcja

NFZ o listach oczekujących

Jak przypomina Fundusz w art. 20 ust. 10a-10d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) został uregulowany sposób postępowania w…
Narodowy Fundusz Zdrowia
NFZ

Prokuratorom przybywa spraw o błędy lekarskie, bo…

Statyny mogą pomóc chorym na stwardnienie rozsiane

NFZ kontrolował ordynację lekarską

Redakcja

Spóźniona ustawa transgraniczna to strata dla szpitali

W prawie wszystkich krajach UE działają już krajowe punkty kontaktowe (KPK) dla pacjentów, którzy chcą korzystać z leczenia transgranicznego. W Polsce tę funkcję pełni jednoosobowo pracownik NFZ, z którym można się skontaktować…
Dziennik Gazeta Prawna
Prawo i zarządzanie

Polki umierają z powodu raka płuc

Senacka komisja zdrowia: bez poprawek do noweli o…

Dlaczego aptekarze niechętnie zamieniają leki i…

Materiał video: W Polsce potrzeba nowoczesnej medycyny…