NFZ: proponowane zmiany w leczeniu szpitalnym

Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej związanych z diagnostyką i leczeniem onkologicznym w ramach tzw. "szybkiej ścieżki onkologicznej" oraz zasady ich finansowania - to główne założenia przedstawionego właśnie do konsultacji projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.


Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów wydanych przez PrezesaNFZ do obowiązujących aktów prawnych, w szczególności do znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniających rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1441).

Świadczeniodawcy realizujący leczenie pacjentów z kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego będą musieli zagwarantować pacjentowi terminową i kompleksową realizację świadczeń onkologicznych - rozumianą jako zapewnienie możliwości udzielania świadczeń zabiegowych, chemioterapii oraz radioterapii onkologicznej, czy medycyny nuklearnej, odpowiednio w trybie hospitalizacji, leczenia jednego dnia i ambulatoryjnym. Oznacza to możliwość udzielania wszystkich świadczeń "pod jednym dachem" jak i w ramach umów o współpracy lub podwykonawstwo.

Na potrzeby rozliczania świadczeń związanych z leczeniem onkologicznym, w sposób określony w art. 136 ust. 2 ustawy o świadczeniach, wprowadzono nowy mechanizm rozliczania tzw. "zakres skojarzony nielimitowany". Oznacza to, że w umowie zostaną wyodrębniane środki przeznaczone wyłącznie na realizację wskazanych produktów w ramach pakietu onkologicznego. Kwoty z tytułu realizacji tych świadczeń będą mogły ulegać zwiększeniu.

Wprowadzony mechanizm finansowania świadczeń onkologicznych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, będzie miał zastosowanie w przypadku świadczeniodawców spełniających warunki dla realizacji tych świadczeń, określone w ww. rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (dodany § 4a ust. 1).

Dodatkowo, w katalogu do sumowania (1c) i katalogu świadczeń odrębnych (1b), utworzono nowe produkty dedykowane do rozliczenia opracowania przez konsylium planu leczenia pacjenta onkologicznego, oraz koordynacji procesu terapeutycznego przez wyznaczonego koordynatora.

W zakresie radioterapii wprowadzono możliwość finansowania noclegu pacjentów poza oddziałem szpitalnym, co likwiduje potrzebę hospitalizacji pacjenta jedynie z powodów geograficznych. W tym celu wprowadzono specjalny nowy produkt i nową wycenę w wysokości około 156 zł za osobodzień (przy pozostawieniu obecnie funkcjonującej wyceny świadczenia). Jednocześnie zwiększono wycenę leczenia pacjentów z powikłaniami po radioterapii nawet do kwoty około 468 zł. Jest to stawka wyższa niż obecnie obowiązująca za hospitalizację do radioterapii.

Świadczeniodawcy posiadający umowę o udzielanie świadczeń wyłącznie w zakresie teleradioterapia lub brachyterapia lub terapia izotopowa, którzy w dniu 1 stycznia 2015 r. nie spełnią wymagań w zakresie kompleksowego leczenia onkologicznego będą mogli realizować w ramach tej umowy świadczenia na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, pod warunkiem posiadania umowy o współpracy z podmiotem koordynującym, o którym mowa w § 4a ust. 1 rozporządzenia.

Ponadto, do finansowania wprowadzono nowe świadczenia gwarantowane, dla realizacji których określono w rozporządzeniu dodatkowe wymagania, dotyczy to świadczeń wg ICD-992.312Obrazowo monitorowana stereotaktyczna i cybernetyczna mikroradioterapia (OMSCMRT) oraz 92.411Trwałe wszczepienie źródeł radioizotopowych. Nowe świadczenia będą finansowane od 1 kwietnia 2015 r.

W celu ułatwienia pacjentom identyfikacji placówki realizującej leczenie onkologiczne na nowych warunkach, wprowadzono przepisy zobowiązujące świadczeniodawców do umieszczenia na zewnątrz budynku, w którym udzielane są powyższe świadczenia, w miejscu ogólnie dostępnym, znaku graficznego - "logo szybkiej terapii onkologicznej".

Zgłaszanie uwag i opinii do przedstawionego projektu zarządzenia możliwe jest do 26 listopada 2014 roku.

Projekt zarządzenia - plik do pobrania


autor/ źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia/mat.prasowy


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowoSkrócenie kolejek oznacza naruszenie czyichś interesów

Czy samorząd lekarski będzie miał nowego prezesa?

Redakcja

GIF wycofuje z obrotu krople do nosa

Chodzi o Oxalin 0,025 proc. Wycofany został produkt o numerze serii 01YL0913 i dacie ważności: 09.2016. Preparat stosowany jest w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, wywoływanej przeziębieniem czy zapaleniem zatok.  Producent…
GIF
Komunikat
Redakcja

NFZ ukarał szpital za nieprzeprowadzenie badania dziecka

Efektem kontroli przeprowadzonej przez Fundusz jest kara nałożona na szpital powiatowy w podszczecińskim Gryfinie w wysokości 1104 zł. Badano jak potraktowano w kwietniu czteroletniego chłopca, który podczas pobytu u dziadków na wsi został kopnięty…
Gazeta Wyborcza
Prasa

Trwają prace nad ustawą o zdrowiu publicznym. Ustawa…

Tak powstawał tytanowy implant z drukarki 3D, wszczepiony…

Czy pielęgniarki z DPS-ów też dostaną podwyżki?

Katowice: obradował XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy

Redakcja

Komunikaty sprawozdawcze XML - projekt zarządzenia

Wydanie powyższego zarządzenia wynika z potrzeby dostosowania systemów informatycznychNFZ do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia…
nfz.gov.pl
NFZ