NFZ o zmianach w umowach świadczeń kontraktowanych odrębnie

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowane zostało zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.Jak czytamy w uzasadnieniu do zarządzenia, do poprzedniego w § 4 dodano trzy nowe ustępy, w których zawarto przepisy z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczące wysokości dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki.

Z kolei w § 6 dodano dwa nowe ustępy, w których zawarto przepisy z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczące wysokości kar umownych w przypadku nieprzekazania przez świadczeniodawcę informacji o liczbie pielęgniarek realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz w przypadku nieprzeznaczenia przez świadczeniodawcę dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki.

Ponadto dokonano zmian o charakterze doprecyzowującym brzmienie niektórych przepisów umowy.

Zmiany mają charakter porządkowy, dostosowujący do obowiązującego stanu prawnego wynikającego z ww. rozporządzeń Ministra Zdrowia i nie wymagają zasięgnięcia opinii właściwych konsultantów krajowych, jak również Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców.

Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących udzielania świadczeń od dnia 1 stycznia 2016 r.

Więcej: nfz.gov.pl


autor/ źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowoNRL o oczekiwaniach środowiska ws. reformy ochrony…

Czego pacjenci oczekują od lekarzy i pielęgniarek?

Część Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych zostanie…

Nie szczepią dzieci - działają aspołecznie

Arłukowicz: z alternatywnych form opieki POZ skorzystało…

W Polsce brakuje lekarzy, zdaniem NRL zmiany są konieczne

Hormon odpowiedzialny za cukrzycę?

Kandydat na ministra zdrowia: Nowy rząd to absolutne…

Prywatne przychodnie podnoszą ceny, bo w publicznych…