NFZ o wynikach kontroli NIK

NFZ wystosował do Najwyższej Izby Kontroli stanowisko odnoszące się do informacji Izby o wynikach kontroli w zakresie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej.


"Podsumowanie wyników kontroli zaprezentowane w przekazywanej przez NIK informacji o wynikach kontroli i negatywny wydźwięk przedstawionych w niej sformułowań wydają się być nieadekwatne do ocen przedstawionych przez NIK w wystąpieniach pokontrolnych" - ocenia Wiesława Kłos, zastępca prezesa ds. finansowych w zastępstwie prezesa NFZ, w piśmie do prezesa NIK. 

Zdaniem przedstawiciela NFZ, przygotowane i wdrożone w ramach ustawowych kompetencji narzędzia i regulacje do kontraktowania świadczeń były nie tylko wystarczające, ale i skuteczne. Wskazane przez NIK w tym zakresie uchybienia wynikały w dużej mierze z obowiązujących w tym obszarze uregulowań prawnych.

Jednocześnie Fundusz wyraża niepokój w kwestii udostępnienia szerokiej opinii publicznej wyników przeprowadzonej przez NIK kontroli przed upływem terminu przedstawienia przez Fundusz stanowiska w sprawie informacji o wynikach kontroli. 

Więcej: http://www.nfz.gov.pl/


autor/ źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowoSzpitale nie publikują wyników leczenia

Specjalny implant uderzy wprost w nowotwór

Szybka diagnoza i leczenie to zdrowszy mózg u chorych…

Tylko 15 proc. osób ze schizofrenią jest pracuje…

Pakiet Arłukowicza do poprawki

NFZ przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia…

Leki psychoaktywne już nie zastąpią dopalaczy

Radziewicz-Winnicki: nieskuteczne leczenie bólu to…

W Polsce brakuje lekarzy, zdaniem NRL zmiany są konieczne