NFZ o umowach i sprawozdawczości dla świadczeniodawców

Jak poinformował Fundusz, Rada Narodowego Funduszu Zdrowia przyjęła rekomendacje Zespołu problemowego d/s kontroli postępowania w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami, przedstawione w dniu 17 marca 2015 r. przez Zespół Problemowy Rady NFZ.Rekomendacje te stanowią załącznik do uchwały, która wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Więcej: www.nfz.gov.pl


Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący sprawozdawczości zbiorczej komunikatemXML typu ZBPOZ

Departament Informatyki NFZ informuje, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. w komunikacie XML typu ZBPOZ "Komunikat szczegółowy NFZ danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ" w atrybucie "nfz:tryb" elementu <sprawozdanie> umożliwia się przekazywanie okresu raportowania "K" - czyli sprawozdanie kwartalne.

W przypadku przekazywania sprawozdawczości kwartalnej w atrybucie <miesiąc>należy przekazać wartość "3", w przypadku drugiego kwartału wartość "6", trzeciego kwartału wartość "9", czwartego kwartału wartość "12".

DI NFZ informuje jednocześnie, że wartość okresu raportowania "P" - czyli sprawozdanie półrocznemoże być przekazywane dla danych sprzed 2015 r.


autor/ źródło: Narodowy Fundusz Zdorowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Innowacyjność w polskiej ochronie zdrowa na poziomie XX w.


Podstawową barierą dla rozwoju innowacji w ochronie zdrowia w Polsce jest brak jednolitego systemu informacji o zdrowiu oraz ustawy o systemie…Pakiet onkologiczny: co zawiera projekt zmian ustawy…

OZZL domaga się uregulowania kwestii dyżurów rezydentów

Redakcja

Bezpłatne szkolenia onkologiczne dla lekarzy i pielęgniarek z Wielkopolski

Szpital Kliniczny im. Przemienienia Pańskiego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu jest realizatorem projektu „Wielkopolska Onkologia: Poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii nowotworów do trendów demograficzna – epidemiologicznych…
portalemedyczne.pl
Szkolenia

Polacy chcą rozmawiać o zmianach w systemie ochrony…

Wyjątkowo mocne punkty na mapie cyfryzacji placówek…

Leków nie można wysyłać przez paczkomaty

Redakcja

NFZ: zmiany w 22 zarządzeniach

Wydanie zarządzenia związane jest z wejściem w życie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Postanowieniami niniejszego zarządzenia dokonuje się…
nfz.gov.pl
NFZ

Poprawa dostępu do świadczeń zdrowotnych głównym…

Redakcja

Korytarze ratunku mogą skrócić dojazd karetki o sześć minut

Chodzi o to, że gdy dostrzegamy korek od razu zjeżdżamy na bok - na lewo i na prawo, równolegle do osi jezdni. Powstaje wtedy równy, dość szeroki i wolny obszar. Ten tzw. korytarz ratunku (emergency corridor), który z powodzeniem funkcjonuje…
Wyborcza.pl
Prasa