NFZ o umowach i sprawozdawczości dla świadczeniodawców

Jak poinformował Fundusz, Rada Narodowego Funduszu Zdrowia przyjęła rekomendacje Zespołu problemowego d/s kontroli postępowania w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami, przedstawione w dniu 17 marca 2015 r. przez Zespół Problemowy Rady NFZ.Rekomendacje te stanowią załącznik do uchwały, która wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Więcej: www.nfz.gov.pl


Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący sprawozdawczości zbiorczej komunikatemXML typu ZBPOZ

Departament Informatyki NFZ informuje, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. w komunikacie XML typu ZBPOZ "Komunikat szczegółowy NFZ danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ" w atrybucie "nfz:tryb" elementu <sprawozdanie> umożliwia się przekazywanie okresu raportowania "K" - czyli sprawozdanie kwartalne.

W przypadku przekazywania sprawozdawczości kwartalnej w atrybucie <miesiąc>należy przekazać wartość "3", w przypadku drugiego kwartału wartość "6", trzeciego kwartału wartość "9", czwartego kwartału wartość "12".

DI NFZ informuje jednocześnie, że wartość okresu raportowania "P" - czyli sprawozdanie półrocznemoże być przekazywane dla danych sprzed 2015 r.


autor/ źródło: Narodowy Fundusz Zdorowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
NIK zajął się odpadami medycznymi


NIK sprawdza, jak w polskich szpitalach funkcjonuje system unieszkodliwiania odpadów medycznych. Nieprawidłowe gospodarowanie tego typu materiałami…Ministerstwo Zdrowia ma wizję, expose Ewy Kopacz…

MZ konsultuje projekt rozporządzenia o centrach urazowych…

Sekretarz Polskiej Unii Onkologicznej: polska służba…

Madagaskar: już 40 śmiertelnych przypadków dżumy

Rzeszów: pracownicy murem za dyrektorem pogotowia

MZ przedstawiło projekt dekomercjalizacji szpitali

Redakcja

NFZ o świadczeniach pielęgnacyjnych i opiekuńczych

NFZ przedstawił do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Więcej: 
nfz.gov.pl
NFZ

Przepis o tworzeniu rejestrów medycznych - niekonstytucyjny

Problem suchości pochwy dotyczy co czwartej kobiety…