NFZ o świadczeniach pielęgnacyjnych i opiekuńczych

NFZ przedstawił do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.


NFZ przedstawił do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Więcej: www.nfz.gov.pl


autor/ źródło: nfz.gov.pl


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowoRedakcja

Komunikaty sprawozdawcze XML - projekt zarządzenia

Wydanie powyższego zarządzenia wynika z potrzeby dostosowania systemów informatycznychNFZ do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia…
nfz.gov.pl
NFZ

Rząd przyjął projekt ustawy o komisjach lekarskich…

Nieinwazyjna diagnostyka prenatalna

Trudności w dostępie do publicznej służby zdrowia…

Redakcja

NFZ ws. Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego

Karta zostanie uruchomiona pod adresem https://dilo.nfz.gov.pl/ap-dilo/ Warunkiem uzyskania przez świadczeniodawcę dostępu do systemu jest posiadanie konta w Portalu SZOI/Portalu Świadczeniodawcy…
NFZ
NFZ

Resort zdrowia zapowiada poprawę dostępu do nowoczesnych…

Polska należy do czołówki krajów z największą…

Kody i numery zamiast nazwisk pacjentów

TK o uregulowaniu dostępu do marihuany w celach medycznych