NFZ o świadczeniach pielęgnacyjnych i opiekuńczych

NFZ przedstawił do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.


NFZ przedstawił do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Więcej: www.nfz.gov.pl


autor/ źródło: nfz.gov.pl


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowoOtyłość i nadwaga najpoważniejszymi problemami…

NFZ żąda od lekarzy zwrotu nienależnej refundacji.…

Co najmniej tysiąc Polek urodziło dzieci innych…

Redakcja

Prezydent wręczył nominacje profesorskie

Akty nominacyjne w dziedzinie nauk medycznych otrzymali: Maciej Banach - Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Leszek Bidzan - Gdański Uniwersytet Medyczny, Katarzyna Emerich - Gdański Uniwersytet Medyczny, Tomasz Gaszyński - Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Brygida…
Prezyden.pl
Komunikat

Na mięśniaki macicy cierpi połowa kobiet między…

Redakcja

Mazowiecki oddział NFZ ws. interpretacji przepisów dot. obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego

Publikacja stanowi odpowiedź na wniosek z dnia 3 sierpnia 2015 r. Fundacja „W[…]” zwana dalej Fundacją, zwróciła się o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których…
NFZ/Rynek Zdrowia
NFZ

NRL odpowiada resortowi w sprawie "Niebieskiej Karty"

Kujawsko-Pomorskie: o połowę mniej rezydentur niż…

Prezentacja projektu ustawy o zdrowiu publicznym