NFZ o leczeniu poza granicami w trybie planowym

Narodowy Fundusz Zdrowia zamieścił na swojej stronie informację dotyczącą warunków leczenia planowego poza granicami kraju.Jak wyjaśnia płatnik leczenie planowane poza granicami kraju - jest to przewidywany, ściśle określony zakres leczenia, który może zostać przeprowadzony poza granicami kraju, wymagający jednak uprzedniej zgody dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ lub prezesa NFZ.

Uprzednia zgoda na przeprowadzenie ww. leczenia wydawana jest w trybie administracyjnym na wniosek zainteresowanego - po przeprowadzeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia postępowania wyjaśniającego.

Więcej: www.nfz.gov.pl


autor/ źródło: NFZ/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowoWiele przypadków choroby Alzheimera to efekt stylu…

Miliard ludzi na świecie ma problemy ze słuchem.…

Stanisław Radowicki

Sprzedaż leków z apteki do hurtowni nielegalna.…

Polscy pacjenci onkologiczni wciąż mają mniejsze…

Zdaniem doradcy prezydenta projekt ustawy o zdrowiu…

Badanie krwi pomoże ustalić biologiczny wiek pacjenta?

Kosiniak-Kamysz: konieczne zwiększenie atrakcyjności…

Diagnoza genetycznych chorób dziecięcych znacznie…