NFZ o kontrolach ordynacji lekarskiej w I kwartale 2015 r.

NFZ opublikował informację o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez oddziały wojewódzkie NFZ w I kwartale 2015 r.Jak podaje Fundusz, w I kwartale br. OW NFZ przeprowadziły łącznie 162 postępowania kontrolne ordynacji lekarskiej.

W 51 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem uchybień lub nieprawidłowości.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in.

• wystawiania recept niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie kontroli:

- oznaczenie poziomu odpłatności niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
- brak oznaczenia na recepcie poziomu odpłatności, co skutkowało realizacją recepty ze zniżką, pomimo braku wskazań do refundacji;
- ordynacja leków refundowanych niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi;
- wystawienie recept na leki refundowane w ilościach przekraczających 3-miesięczne stosowanie; -
- wystawianie recept przez felczera z przekroczeniem uprawnień zawodowych;
- wykorzystanie więcej niż jeden raz druków recept z przydzielonymi zakresami liczb mającymi służyć jako unikalne numery identyfikujące recepty;
- wystawianie recept na leki refundowane po zgonie pacjenta;
- wystawienie recept z numerem Pesel nieprzynależnym pacjentowi

• nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej

• braku dokumentacji medycznej.

Więcej: www.nfz.gov.pl


autor/ źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowoRedakcja

Ogólnopolska Konferencja Sekcji Chorób Serca u Kobiet

Choroby krążenia są główną przyczyną zgonów wśród kobiet w krajach rozwiniętych. Szacuje się, że aż 53% kobiet umiera z powodu chorób układu krążenia. Choroby te jeszcze niedawno, były uznawane za typowo męskie…
Infonfz/Mat. prasowe
Konferencje

Zmiany w Prawie zamówień publicznych stają się…

Ustawa transgraniczna po ważnej poprawce. Teraz prezydent

Polska daleko w tyle w leczeniu raka prostaty. Pacjenci…

Szczepienia przeciw pneumokokom i meningokokom inwestycją…

Prezes NFZ po deklaracjach PiS: jest nadzór polityczny…

Polscy lekarze wyznaczają standardy w leczeniu uszkodzeń…

Czy leczenie biologiczne w toczniu okaże się skuteczne?

Nasze IQ stale rośnie - czy jest nam to dane raz…