NFZ do świadczeniodawców POZ ws. dodatkowych dokumentów

W związku z opublikowanym 12 stycznia br. zarządzeniem Nr 2/2016/DSOZ dot. określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, NFZ informuje o dodatkowych dokumentach, jakie należy złożyć w Funduszu.


"Oświadczenie o uzgodnieniu podziału środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ, pielęgniarki/higienistki szkolne" (załącznik nr 1) oraz kopię stosownych dokumentów należy złożyć wraz z dokumentami rozliczeniowymi dotyczącymi stycznia i września 2016 roku.

Kolejnym dokumentem jest załącznik nr 6a - "Oświadczenie o przekazaniu środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ, pielęgniarki/higienistki szkolne". Należy składać je co miesiąc wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Więcej:nfz.gov.pl


autor/ źródło: NFZ


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowoRezydenci na kontrakcie nie muszą brać dyżurów

NFZ przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia…

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji…

To będzie trudny rok dla branży farmaceutycznej

W USA odnotowano pierwszy przypadek zakażenia wirusem…

Prywatne szpitale są dyskryminowane. Uważają przedstawiciele…

Coraz więcej możliwości leczenia zaawansowanych…

Lekarz ukarany za niezgłoszenie NOP

Zdaniem doradcy prezydenta projekt ustawy o zdrowiu…