Naukowcy wyhodowali pochwy z komórek pobranych od pacjentek

Sukces medycyny regeneracyjnej – cztery kobiety z zespołem Mayera-Rokitansky’ego-Küstera-Hausera (MRKH) otrzymały wyhodowane z ich własnych komórek pochwy.U dziewcząt urodzonych z MRKH, rzadkim schorzeniem genetycznym, pochwa i macica albo nie występują wcale, albo są rozwinięte tylko w niewielkim stopniu, przy czym zewnętrzne narządu płciowe wykształcone są prawidłowo. Naukowcy z Instytutu Medycyny Regeneracyjnej Wake Forest Baptist Medical Center znaleźli sposób, by im pomóc.

Komórki mięśni gładkich i nabłonka uzyskano od samych pacjentek na drodze biopsji zewnętrznych narządów płciowych. Następnie umieszczano je po dwóch różnych stronach biodegradowalnego materiału. Wyhodowaną tkankę ręcznie zszywano w kształt pochwy, dostosowując wymiary do konkretnej pacjentki. Chirurdzy tworzyli w miednicy chorych kanał, w którym następnie umieszczali utworzone uprzednio rusztowanie.

Po implantacji wyhodowanej tkanki zaczynały powstawać nerwy i naczynia krwionośne, narząd rozwijał się, tworząc własną strukturę podporową, a sztuczne rusztowanie było stopniowo wchłaniane. Biopsje tkanki, obrazowanie rezonansem magnetycznym i badanie wewnętrzne pokazały, że pochwy uzyskane w wyniku działań inżynieryjnych wyglądały i funkcjonowały podobnie do naturalnych.

Operacje przeprowadzono w latach 2005–2008, ale ich wyniki opublikowano dopiero teraz. W momencie wszczepienia sztucznie wyhodowanych wagin pacjentki miały od 13 do 18 lat. Z czasem okazało się, że nawet 8 lat po zabiegu narządy działają prawidłowo.

Na podstawie odpowiedzi udzielonych w 19-pytaniowej ankiecie FSFI (Female Sexual Function Index) naukowcy stwierdzili, że po leczeniu funkcjonowanie seksualne kobiet było normalne: występowało u nich pożądanie, lubrykacja, a odbywanie stosunku nie było bolesne i prowadziło do orgazmu.

Metodę będzie można w przyszłości stosować także u pań, których pochwa uległa uszkodzeniu w wyniku urazu lub nowotworu.


autor/ źródło: The Lancet / BBC News / KopalniaWiedzy


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Projekt dot. kształcenia pielęgniarek "Najlepszą inwestycją w człowieka 2014”


Projekt "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” uzyskał wyróżnienie specjalne w tegorocznej edycji…Sukces w regeneracji rdzenia ma swoją długą historię

Katowice: obradował XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy

Redakcja

Mazowiecki oddział NFZ ws. interpretacji przepisów dot. obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego

Publikacja stanowi odpowiedź na wniosek z dnia 3 sierpnia 2015 r. Fundacja „W[…]” zwana dalej Fundacją, zwróciła się o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których…
NFZ/Rynek Zdrowia
NFZ

CBOS zbadał ilu Polaków zetknęło się przypadkiem…

Ustawa o transgranicznej opiece zdrowotnej już w…

Redakcja

NFZ powołał zespół Rady Funduszu ds. kontraktowania świadczeń

W skład zespołu wejdą: Małgorzata Gałązka-Sobotka jako przewodnicząca, Dorota Karkowska i Rudolf Borusiewicz. Zespół przeprowadzi pogłębioną analizę oraz przedstawi Radzie Narodowego Funduszu Zdrowia opinię i rekomendacje w sprawie optymalizacji…
NFZ/Infonfz
NFZ

Turystyka medyczna - to będzie polski hit?

W świętokrzyskim powstaje e-platforma turystyki…

To byłaby rewolucja. Rekomendują stworzenie nowego…