Nasze IQ stale rośnie - czy jest nam to dane raz na zawsze?

Stały wzrost naszego IQ nazywany jest "efektem Flynna", ponieważ zjawisko to jako pierwszy zauważył w latach 80. nowozelandzki badacz James R. Flynn. Jego istnienie potwierdzają obecnie psychologowie z Uniwersytetu Wiedeńskiego.W pracy, która 1 czerwca ukazała się na łamach Perspectives on Psychological Science, Jakob Pietschnig i Martin Voracek poddali metaanalizie badania dotyczące blisko 4 mln ludzi z 31 krajów. Na ich podstawie obliczyli, że w ciągu ostatnich 100 lat ludzki iloraz inteligencji rósł średnio o trzy punkty na dekadę - informuje Gazeta Wyborcza.

Naukowcy uważają, że wzrost ilorazu inteligencji w różnych społeczeństwach odzwierciedla raczej rozwój konkretnych umiejętności, a nie wzrost ogólnych możliwości poznawczo-analitycznych. Można by to porównać do dzisiejszej sytuacji w polskich szkołach, które w dużej mierze nastawione są na rozwiązywanie testów. Dzieci rozwiązują je lepiej niż kiedyś także dlatego, że rozwiązują ich znacznie więcej.

Uczeni twierdzą, że obserwowany wzrost IQ zawdzięczamy bogatszemu odżywianiu, lepszym warunkom higienicznym, a także powszechnemu dostępowi do opieki medycznej i edukacji. Te wszystkie czynniki mają szczególne znaczenie dla dzieci, których organizmy gwałtownie się rozwijają. Inne badania pokazują, że bieda zaburza nie tylko rozwój fizyczny, ale też umysłowy dziecka.

Jak zauważyli psychologowie z Wiednia, wzrost naszego IQ miał swoje przyspieszenia i spowolnienia. Np. rósł wolniej podczas II wojny światowej, kiedy środowisko zewnętrzne było bardzo stresogenne. Także w ostatnich dziesięcioleciach wzrost ilorazu inteligencji mocno osłabł. Autorzy publikacji stawiają hipotezę, że przyrost IQ nie jest nam dany na zawsze.

Więcej: wyborcza.pl


autor/ źródło: Gazeta Wyborcza


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Rozszczelnianie systemu


Teraz przyszła kolej na rozszczelnianie. Po kilku latach uszczelniania systemu w myśl obowiązującej dotąd doktryny Ewy Kopacz minister…Przewlekła białaczka szpikowa z możliwością odstawienia…

Więcej wad rozwojowych to skutek niepłodności,…

Projekt zarządzenia NFZ niezgodny z oczekiwaniami…

Recepta na placebo

Osoby aktywne fizycznie powinny regularnie monitorować…

Chrapiesz? Nie lekceważ tych objawów

Biuro RPP radzi jak zaprosić pacjenta do gabinetu

Dziedziczna hipercholesterolemia może skrócić życie…

Resort pracy proponuje zmiany dot. badań lekarskich…