Narodowy program zwalczania raka powinien być przyjęty w tym roku

Towarzystwa naukowe i organizacje pacjentów onkologicznych chcą, by jeszcze w tej kadencji parlamentu przyjęty został Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2025. Ich zdaniem nad realizacją programu powinna czuwać centralna instytucja.Na wtorkowej (27 stycznia) konferencji prasowej w Warszawie poinformowano, że Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej oraz Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych podpisały porozumienie.

Teraz zajmą się opracowaniem założeń drugiej edycji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych - na lata 2016-2025.

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego prof. Jacek Fijuth podkreślił, że wyniki leczenia nowotworów w Polsce wciąż są gorsze niż w krajach Europy Zachodniej i USA.

W Europie pięcioletnie wyleczenie uzyskuje się w przypadku ok. 48 proc. chorych na raka, w Polsce wskaźnik ten jest średnio o 10 pkt. proc. gorszy. Wyższe niż na Zachodzie są w naszym kraju także wskaźniki dotyczące umieralności na nowotwory złośliwe.

Jak zaznaczył, sytuacji tej nie zmieniła realizacja pierwszej edycji narodowego programu zwalczania raka. Wskazał, że jednym z powodów tego jest nieprzestrzeganie przez Polaków zasad profilaktyki onkologicznej. W Polsce najczęstszym nowotworem (20 proc.) jest rak płuca, choć znany jest w tym wypadku czynnik wywołujący chorobę - palenie tytoniu.

W ocenie prof. Fijutha nowa edycja programu powinna położyć większy nacisk na promocję zdrowego trybu życia, m.in. stosowania właściwej diety, wysiłku fizycznego i unikania nadmiernego korzystania z promieniowania słonecznego.

Przewodniczący PTO podkreślił, że większą niż dotąd rolę w profilaktyce nowotworowej powinny odgrywać badania przesiewowe, dzięki którym możliwe jest wykrycie zmian nowotworowych na wczesnym etapie choroby. Jak dodał, badania przesiewowe w połączeniu z dobrze zorganizowanym procesem leczenia pozwoliłoby uzyskać zwiększenie odsetka całkowitych wyleczeń i wydłużenia czasu przeżycia pacjentów.

Jego zdaniem dla skuteczniejszej walki z rakiem należy też wyeliminować regionalne różnice w dostępie m.in. do radioterapii, bo w 13 na 16 województw wciąż nie osiągnięto wskaźników dotyczących dostępu do leczenia tą metodą zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia i Unię Europejską.

W ocenie prof. Jacka Fijutha koordynacją realizacji narodowego programu na lata 2016-2025 powinna zająć się centralna, specjalnie do tego powołana instytucja, wzorem np. Krajowego Centrum ds. AIDS.

Jak wyjaśnił prezes Obywatelskiego Porozumienia na rzecz Onkologii Szymon Chrostowski, dziś każde województwo we własnym zakresie realizuje działania edukacyjne dot. nowotworów i programy profilaktyczne np. w zakresie badań przesiewowych.

- Taka jednostka centralna koordynowałaby działania w całym kraju (...) Chodzi o to, byśmy, powołując taką jednostkę, mieli pieczę nad całym krajem i centralnie zarządzali edukacją i zakupami. I przede wszystkim, by była to jednostka, która będzie pokazywała efekty swojej działalności - powiedział.

Wśród rozwiązań rekomendowanych przez towarzystwa naukowe do wdrożenia w nowym programie znalazły się też m.in.: podniesienie jakości życia pacjentów onkologicznych poprzez wdrożenie programów rehabilitacji, wprowadzenie rozwiązań, które gwarantowałyby równy dostęp do nowoczesnych terapii oraz zwiększenie roli organizacji pacjentów w procesie kształtowania polityki zdrowotnej państwa, np. poprzez wprowadzenie ich nadzoru nad dostępem do leczenia drogimi terapiami (na wzór rozwiązań w innych programach lekowych finansowanych przez NFZ).

Szymon Chrostowski przypomniał, że podstawowe postulaty organizacji pacjenckich, jak np. określenie maksymalnego czasu oczekiwania na diagnostykę i leczenie, już zostały uwzględnione przez resort zdrowia w pakiecie onkologicznym.

Dodał, że przy MZ powstała też Rada Programowa, w której uczestniczą towarzystwa naukowe i organizacje pacjenckie, które mają wypracować założenia do nowej edycji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Pierwsza edycja wspomnianego programu została rozpoczęta w 2006 r. i potrwa do końca br. W sierpniu ub.r. NIK negatywnie oceniła skuteczność jego realizacji przez Ministerstwo Zdrowia w latach 2009-2013.

Izba wskazywała m.in., że mimo wydatkowania prawie 2 mld zł pacjenci objęci programem wciąż zbyt długo czekają na rozpoczęcie radioterapii, zbyt mało kobiet zgłasza się na mammografię i na cytologię, a wskaźniki wykrywania i leczenia nowotworów wciąż znacznie odbiegają od średnich europejskich.

MZ odpowiadał, że przygotowywany na kolejne lata program będzie oparty na nowych zasadach, tak by profilaktyka przeciwnowotworowa była bardziej efektywna. Wskazywał też, że poprawie wskaźników dotyczących chorób nowotworowych służyć ma wprowadzenie pakietu onkologicznego. Ten zaczął funkcjonować z początkiem br.

W ramach pakietu pacjent, który otrzyma kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, powinien zgłosić się do lekarza specjalisty. Od momentu, gdy zostanie wpisany na listę osób oczekujących na konsultację specjalisty do postawienia diagnozy nie powinno minąć więcej niż 9 tygodni. Świadczenia związane z diagnostyką i leczeniem nowotworów złośliwych w ramach karty są rozliczane bez limitów.


autor/ źródło: Infonfz/PAP


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Krztusiec - zapomniana choroba powraca


Do niedawna wydawało się, że krztusiec, dzięki szczepieniom, został wyeliminowany. Tymczasem znów o sobie przypomniał. Opolski sanepid…Redakcja

GIF wycofuje z obrotu kwas foliowy

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy Acidum Folicum Richter, tabletki 5 mg, serie: H43003A, data ważności: 03.2016 oraz H43004A, data ważności; 03.2016. Podmiotem odpowiedzialnym jest Gedeon Richter…
GIF
Komunikat

Prof. Jędrzejczak ostro o nowych przepisach dla konsultantów

Minister zdrowia przedstawił pierwszą ocenę pakietu…

Esemesy tylko na numer 112

Uchwalona w 2013 roku ustawa przewidywała, że od 1 stycznia 2015 r. miało być możliwe wysyłanie esemesów do numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999. Miały one trafiać do właściwego terytorialnie centrum powiadamiania ratunkowego.…
Ekspert

Przy udziale polskich badaczy odkryto nowe podtypy…

W sezonie wiosna-let0 13 proc. Polaków zostało ugryzionych…

Redakcja

Będzie wyrok apelacyjny w procesie dr. G. Jakie są granice wdzięczności?

W styczniu zeszłego roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa po czteroletnim procesie skazał dr. G. na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata i grzywnę za przyjęcie ponad 17,5 tys. zł od pacjentów - G. został skazany za 18 z 42 zarzutów, a uniewinniony…
PAP
Prawo i zarządzanie

Co stoi na przeszkodzie, żeby każdy Kowalski sam…

Redakcja

NFZ o zmianie kryterium oceny ofert na świadczenia

Zmiany dotyczą m.in. par. 1 a) ust. 2: gdzie pkt. 4 otrzymuje brzmienie: jest wydany przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania posiadającą akredytację udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji ) lub przez jednostkę akredytującą będącą sygnatariuszem…
nfz.gov.pl
NFZ