Nadciśnieniowcy mniej się martwią

Wzrost ciśnienia krwi lub jego wysoki poziom powoduje złagodzenie dolegliwości bólowych oraz osłabienie reakcji emocjonalnej wywołanej negatywnym bodźcem – uważają uczeni z Uniwersytetu w Jaén i Uniwersytetu w Granadzie.Z pośród osób biorących udział w badaniu wyodrębniono dwie grupy – o dużej oraz o niskiej skłonności do zamartwiania się. Następnie przeprowadzono serię pomiarów ciśnienia krwi oraz zbadano wrażliwość odruchu z baroreceptorów tętniczych w momencie spoczynku i w chwilach odczuwania negatywnych emocji o podłożu wewnętrznym, bądź wywołanych wprowadzeniem zewnętrznego bodźca.

Wnioski pozornie przeczą zdrowemu rozsądkowi: okazało się, że osoby z małą tendencją do zamartwiania się charakteryzowały się wyższym ciśnieniem krwi i większą wrażliwością baroreceptorów niż osoby z dużą tendencją do zamartwiania się – zarówno w momencie spoczynku, jak i doświadczania negatywnych emocji.

– Co więcej, podczas wzbudzania negatywnych emocji ciśnienie krwi (skurczowe i rozkurczowe) intensywniej rosło u osób o małej skłonności do zamartwiania się niż u tych u dużej skłonności do zamartwiania się – dodaje Gustavo A. Reyes del Paso, jeden z badaczy.  – Dwa psychologiczne mechanizmy mogą wyjaśniać łagodzące działanie ciśnienia krwi na percepcję bólu i negatywnych emocji: endogenne opioidy i wrażliwość odruchu z baroreceptorów tętniczych – wyjaśnia uczony.

Wyniki badania pokazują, że wysokie ciśnienie krwi i spokój umysłu są ze sobą ściśle powiązane. Badacze przekonują, iż niektóre osoby mogą nieświadomie wypracowywać sobie nawyk podnoszenia ciśnienia krwi w celu zmniejszenia intensywności negatywnych emocji, a w konsekwencji wywoływać u siebie nadciśnienie.


autor/ źródło: Biological Psychology / Money.pl


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
NFZ powołał zespół Rady Funduszu ds. kontraktowania świadczeń


Narodowy Fundusz Zdrowia podjął uchwałę w sprawie powołania Zespołu Problemowego Rady NFZ do spraw kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej.Seria do infuzji wycofana. O który lek chodzi?

Rośnie rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce

Rzeszów: pracownicy murem za dyrektorem pogotowia

Nowy lek na zaawansowanego szpiczaka mnogiego ma szansę…

Arłukowicz: płaćmy za efekty leczenia

Homeopaci odpowiadają na zarzuty NIL

Redakcja

GIF: seria seroxatu wycofana z obrotu

Do GIF wpłynęła informacja dotycząca decyzji własnej podmiotu odpowiedzialnego o wycofaniu z obrotu serii produktu w związku z niezgodnościami stwierdzonymi w miejscu wytwarzania substancji czynnej podczas inspekcji przeprowadzanej przez Amerykańską Agencję…
GIF
Komunikat

W łódzkim osiem poradni wycofało się z pakietu…

Około 90 proc. chorych na astmę szybko przestaje…