Nadal w sposób nieludzki traktujemy m.in. chorych psychicznie

W Polsce wciąż zdarzają się przypadki nieludzkiego traktowania, np. w zakładach psychiatrycznych - alarmuje rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz, przedstawiając raport z Krajowego Mechanizmu Prewencji, w ramach którego RPO wizytuje miejsca izolacji.Krajowy Mechanizm Prewencji to organ wizytujący ustanowiony na podstawie Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Zadanie to powierzono rzecznikowi praw obywatelskich. 

W ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji sprawdzane są warunki i sposób traktowania osadzonych w miejscach pozbawiania wolności, nie tylko w więzieniach, ale również w szpitalach psychiatrycznych oraz domach pomocy społecznej.

Lipowicz przypomniała w środę (11 czerwca), że ma prawo wejść do każdego miejsca odosobnienia w kraju. Kontrole są niezapowiedziane, podczas ich trwania m.in. ogląda się pomieszczenia, w których przebywają osadzeni, przeprowadza się również z nimi rozmowy w cztery oczy. RPO zaznaczyła, że w Polsce wciąż zdarzają się przypadki nieludzkiego traktowania, głównie np.w zakładach psychiatrycznych.

- Jeżeli ktoś umieszczony w izbie wytrzeźwień lub szpitalu psychiatrycznym zostaje spięty pasami na kilkanaście godzin, nie podaje mu się płynów, nie pozwala mu się załatwiać potrzeb fizjologicznych, to według międzynarodowej klasyfikacji jest to tortura - mówiła. Zaznaczyła, że takie rzeczy mogą zdarzyć się nawet w "przytulnym domu seniora". 

Poinformowała też, że wciąż 200 osób z niepełnosprawnością intelektualną przebywa w zakładach karnych. W raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji zwracano uwagę na kwestię osadzonych z niepełnosprawnościami - zarówno ruchowymi, jak i intelektualnymi.

Z kontroli wynika, że większość placówek nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W więzieniach nie ma cel przystosowanych do ich potrzeb, nie mówiąc już o innych pomieszczeniach, do korzystania z których mają prawo, takich jak łaźnia czy sala widzeń.

Prezeska Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Krystyna Mrugalska zwracała również uwagę na sytuację osób z innymi niepełnosprawnościami, np. głuchoniemych, które nie są w stanie z nikim się porozumieć z zakładzie, ponieważ nie mają tłumacza języka migowego. Wskazywała także na problem osób upośledzonych umysłowo i psychicznie, które nie rozumieją, dlaczego znalazły się w więzieniu.


autor/ źródło: PAP


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Rekordowe wydatki Polaków na leki bez recepty


Leki bez recepty kupujemy bez ograniczeń. W ub.r. Polacy wydali na nie rekordową kwotę 9,6 mld zł. Według firmy PMR, która zajmuje się…Operacje plastyczne bez VAT-u, jeśli...

Nowe otwarcie w insulinoterapii?

OZZL: rezydenci zachowają dotychczasową pensje

W jakich sytuacjach można kierować pacjentów z…

Zakaz aborcji i in vitro? Być może, ale na pewno…

Redakcja

Ministerstwo Zdrowia zmienia statut NFZ; to minister ma władzę

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w brzmieniu nadanym ustawą z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej…
MZ
Ministerstwo Zdrowia

Nawrót infekcji u pierwszego dziecka uznanego za…

Rak prostaty może stać się dominującym nowotworem…

Tylko 15 proc. osób ze schizofrenią jest pracuje…