MZ ws. przywrócenia stażu podyplomowego lekarzy

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na pismo Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczące przywrócenia stażu podyplomowego, jako niezbędnego etapu w rozwoju zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów.Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Anna Łukasik w odpowiedzi zaznaczyła, że w procedowaniu ustawy  z  28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 113, poz. 658), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2011 r., zostały przeprowadzone szerokie konsultacje publiczne.

W trakcie prac nad przygotowaniem projektu ww. ustawy, która ustanowiła m.in. zniesienie stażu podyplomowego, korzystano z różnego rodzaju dokumentów, opinii i analiz, w tym również ze zbiorczych ocen stażu podyplomowego, opracowanymi przez okręgowe rady lekarskie.

"Staż podyplomowy został zastąpiony poprzez wprowadzenie praktycznego nauczania studentów ostatnich lat studiów na kierunku lekarskim oraz lekarsko-dentystycznym. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych oraz sposobu ich odbywania, dokumentowania i zaliczania zakres umiejętności nabywanych przez studentów w ramach ww. praktycznego nauczania odpowiada zakresowi umiejętności uzyskiwanych podczas stażu podyplomowego" - wyjaśnia dalej Łukasik.

Więcej:nil.org.pl


autor/ źródło: Infonfz/nil.org.pl


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Zdrowie publiczne jest zadaniem wszystkich resortów


Działania na rzecz zdrowia publicznego powinny być podejmowane wspólnie przez wszystkie resorty - przekonywali uczestnicy Kongresu Zdrowia…NIL: apelujemy o zintensyfikowanie prac legislacyjnych

NFZ: zarządzenie ws. kontroli recept na refundowane…

Ustalono pochodzenie zabójczego wirusa MERS

Łódź: nie czekają do 2015 r. - już znieśli limity…

Polacy niechętnie piją wodę z kranu

Ministerstwo Zdrowia przywróci rejestr korzyści?

Redakcja

Na Politechnice Gdańskiej pracują nad biodegradowalną kością

Prace nad poliuretanowymi implantami kostnymi trwają na PG od roku. Muszą być nietoksyczne i bioaktywne, ale także wytrzymałe na ściskanie czy zginanie, a jednocześnie sztywne i twarde - donosi Gazeta Wyborcza. Naukowcom udało się otrzymać innowacyjny…
Gazeta Wyborcza
Prasa

CBA zatrzymało b. dyrektor Departamentu Gospododarki…

Szkolenie z zakresu szacowania potrzeb zdrowotnych