MZ ws. informacji w sprawozdaniach NFZ

Resort zdrowia skierował do konsultacji zewnętrznych projekt rozporządzenia w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznych i okresowych sprawozdaniach z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i marszałkom województw.


Projekt jest już po etapie uzgodnień wewnętrznych.

Uwagi do projektu można zgłaszać w ciągu 30 dni od dnia skierowania projketu do konsultacji publicznych.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl


autor/ źródło: INFONFZ/MZ


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Przy umowie z NFZ dodatkowe punkty za gabinet w szkole


Lokalizacja gabinetu stomatologicznego na terenie szkoły będzie dodatkowo punktowana przy ubieganiu się o umowę z NFZ. Taką zmianę wprowadza…Praca lekarzy dużo łatwiejsza dzięki wykorzystaniu…

Personalizacja terapii zwiększa skuteczność leczenia…

10 najgroźniejszych pasożytów, które czają się…

Posłowie uchwalili nowe przepisy dotyczące wyrobów…

MZ: dotacja budżetowa na leczenie osób nieubezpieczonych

Redakcja

Wpływy z akcyzy trafią do Funduszu Zdrowia Publicznego

Rządowy projekt ustawy o zdrowiu publicznym, który zakłada m.in. powołanie pełnomocnika rządu oraz Rady ds. Zdrowia Publicznego i stworzenie FZP, trafił już do konsultacji społecznych - informuje polskatimes.pl Na zadania z zakresu zdrowia publicznego…
Polska Times/Rynek Zdrowi
Prasa

PPOZ o wątpliwościach dotyczących książeczki…

Specjalny implant uderzy wprost w nowotwór

Redakcja

Karty Dużej Rodziny nie w aptekach

Informacja MPiPS jest odpowiedzią na apel dotyczący uniemożliwiania przystępowania aptek do Karty Dużej Rodziny.Jak wyjaśnia Ministerstwo, Karta Dużej Rodziny jest instrumentem polityki rodzinnej zapewniającym członkom rodzin wielodzietnych…
NIA
Farmacja