MZ ws. informacji w sprawozdaniach NFZ

Resort zdrowia skierował do konsultacji zewnętrznych projekt rozporządzenia w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznych i okresowych sprawozdaniach z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i marszałkom województw.


Projekt jest już po etapie uzgodnień wewnętrznych.

Uwagi do projektu można zgłaszać w ciągu 30 dni od dnia skierowania projketu do konsultacji publicznych.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl


autor/ źródło: INFONFZ/MZ


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
RPP o dostępie do świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej


Rzecznik Praw Pacjenta przypomina w komunikacie z piątku (8 sierpnia), że świadczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej są udzielane…Szybka diagnoza i leczenie to zdrowszy mózg u chorych…

BCC ws. projektu nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne

Epidemiolodzy: ebola zaatakuje Europę w ciągu 20…

Niedrożność przewodów nosowo-łzowych może doprowadzić…

Redakcja

Ogólnopolska Konferencja Sekcji Chorób Serca u Kobiet

Choroby krążenia są główną przyczyną zgonów wśród kobiet w krajach rozwiniętych. Szacuje się, że aż 53% kobiet umiera z powodu chorób układu krążenia. Choroby te jeszcze niedawno, były uznawane za typowo męskie…
Infonfz/Mat. prasowe
Konferencje

Nowotwory krwi można leczyć skuteczniej. Przełomowe…

Mediator pomoże w rozwiązaniu konfliktu płacowego…

Informatyzacja placówki medycznej z korzyścią dla…

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji…