MZ ws. informacji w sprawozdaniach NFZ

Resort zdrowia skierował do konsultacji zewnętrznych projekt rozporządzenia w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznych i okresowych sprawozdaniach z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i marszałkom województw.


Projekt jest już po etapie uzgodnień wewnętrznych.

Uwagi do projektu można zgłaszać w ciągu 30 dni od dnia skierowania projketu do konsultacji publicznych.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl


autor/ źródło: INFONFZ/MZ


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Za dwa lata próby kliniczne z użyciem sztucznej krwi


Próby kliniczne z użyciem sztucznej krwi planowane są na 2017 r. W trakcie badań wykorzystane zostaną czerwone krwinki stworzone w laboratorium.Gen ryzyka chorób serca, wpływa korzystnie na płodność…

Rzeszów: pracownicy murem za dyrektorem pogotowia

Andrzej Sośnierz o pakiecie onkologicznym - to marnowanie…

Powstał polski stent szyjny

Zdaniem RPO odpowiedzialność lekarzy powinna być…

Redakcja

Kurczy się lista ''deklaracji wiary''. To efekt nagonki na lekarzy?

Deklarację podpisało początkowo 2282 lekarzy i studentów uczelni medycznych. Wydawało się, że podpisów będzie przybywać. Jest jednak odwortnie - ubywa ich. Obecnie pod deklaracją widnieje 2279 podpisów - informuje Dziennik Zachodni.…
Dziennik Zachodni
Prasa

OZZL: działanie NFZ wyrzuca tysiące lekarzy poza…

Redakcja

Ponad połowa Polek nie wykonała od stycznia 2020 roku żadnych badań ginekologicznych. Główną barierą jest strach przed koronawirusem i niekorzystną diagnozą

– W przeprowadzonych ankietowych badaniach ponad połowa kobiet przyznaje, że od stycznia ubiegłego roku nie wykonała żadnego badania ginekologicznego. Te dane nie są optymistyczne i jest to o 26 proc. mniej niż w tej…
Infonfz/Newseria
Artykuł

Polska w tyle Europy pod względem dostępu pacjentów…