MZ ws. informacji w sprawozdaniach NFZ

Resort zdrowia skierował do konsultacji zewnętrznych projekt rozporządzenia w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznych i okresowych sprawozdaniach z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i marszałkom województw.


Projekt jest już po etapie uzgodnień wewnętrznych.

Uwagi do projektu można zgłaszać w ciągu 30 dni od dnia skierowania projketu do konsultacji publicznych.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl


autor/ źródło: INFONFZ/MZ


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Gdańsk: samorząd lekarski o błędach w karach nakładanych przez NFZ


Kary umowne, obciążające świadczeniodawców częstokroć nakładane są w sposób uchybiający obowiązującym przepisom wskazują prawnicy…Petycja ginekologów w sprawie badania urodynamicznego

Nowotwór szpiku kostnego daje takie same objawy jak…

Badania i życie seksualne mężczyzn po 50tce

Obsada karetek kolejne 3 lata bez zmian

NRL: Konsultacje społeczne to fikcja

Stanowisko NRL: MZ odpowiada za chaos przy wprowadzaniu…

W Polsce brakuje lekarzy, zdaniem NRL zmiany są konieczne

OZZL skarży do TK zapis dot. odmowy przyjęcia dziecka…

Pacjenci starają się wymuszać na lekarzach przepisywanie…