MZ ws. informacji w sprawozdaniach NFZ

Resort zdrowia skierował do konsultacji zewnętrznych projekt rozporządzenia w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznych i okresowych sprawozdaniach z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i marszałkom województw.


Projekt jest już po etapie uzgodnień wewnętrznych.

Uwagi do projektu można zgłaszać w ciągu 30 dni od dnia skierowania projketu do konsultacji publicznych.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl


autor/ źródło: INFONFZ/MZ


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Implanty podskórne – przyszłość antykoncepcji?


Jeśli o tabletce antykoncepcyjnej można powiedzieć, że zapoczątkowała rewolucję seksualną i uwolniła kobiety od myślenia o niechcianej…NFZ wyjaśniająco ws. podwyżek dla pielęgniarek…

Redakcja

Nowe wzory deklaracji w poz

Nowe wzory deklaracji to efekt obowiązywania od 11 czerwca br. nowego rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (DzU z 2014 r., poz.779). Jednocześnie…
portalemedyczne.pl
Ministerstwo Zdrowia

Opole: konkurs na dyrektora szpitala - unieważniony

We wtorek dzień wiedzy o antybiotykach; stosujmy…

Prywatne firmy medyczne chcą inwestować w opiekę…

Warszawa: w WIM działa pierwszy w Polsce system analiz…

Stosowanie leków przeciwkrzepliwych będzie bezpieczniejsze

Tak powstawał tytanowy implant z drukarki 3D, wszczepiony…

Świadomość Polaków na temat przewlekłych chorób…