MZ ws. informacji w sprawozdaniach NFZ

Resort zdrowia skierował do konsultacji zewnętrznych projekt rozporządzenia w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznych i okresowych sprawozdaniach z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i marszałkom województw.


Projekt jest już po etapie uzgodnień wewnętrznych.

Uwagi do projektu można zgłaszać w ciągu 30 dni od dnia skierowania projketu do konsultacji publicznych.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl


autor/ źródło: INFONFZ/MZ


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Oczekiwania pacjentów względem ustawy o zdrowiu publicznym


Fundacja MY Pacjenci przedstawiła w czwartek (18 czerwca) trzy najważniejsze postulaty społeczne, będące wynikiem konsultacji projektu…PPOZ krytycznie o pakiecie antykolejkowym

Polak otrzymał 50 tys. euro na badania nad roślinnym…

PPOZ: jedynym kosztem zmian ma być zdwojony wysiłek…

Pakiet onkologiczny może zostać sfinansowany z rezerwy…

Polska na ostatnim miejscu w rankingu zaufania do…

Opole: nabór kandydatów na stanowisko dyrektora…

40 proc. leków w Polsce to zamienniki. Wszystko z…

Decyzję o znieczulenia przy porodzie podejmuje lekarz

Co roku o 40 proc. rośnie liczba nieszczepionych…