MZ ws. informacji w sprawozdaniach NFZ

Resort zdrowia skierował do konsultacji zewnętrznych projekt rozporządzenia w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznych i okresowych sprawozdaniach z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i marszałkom województw.


Projekt jest już po etapie uzgodnień wewnętrznych.

Uwagi do projektu można zgłaszać w ciągu 30 dni od dnia skierowania projketu do konsultacji publicznych.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl


autor/ źródło: INFONFZ/MZ


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
mZdrowie - potrzebne europejskie przepisy chroniące dane osobowe


Rozwój nowych technologii sprawia, że ochrona danych osobowych potrzebuje obecnie odpowiedniego zabezpieczenia. Jest to szczególnie ważne…Naczelna Izba Aptekarska przeciwstawia się dyskryminacji…

Wrocław: ze znanego szpitala chce odejść większość…

Nutrigenetyka może znacznie ograniczyć występowanie…

Sądy częściej orzekają na korzyść pacjentów…

Resort pracy proponuje zmiany dot. badań lekarskich…

Będziemy walczyć z fałszywymi informacjami w reklamach…

Pistacje chronią przed groźnymi skutkami cukrzycy…

Opole: nabór kandydatów na stanowisko dyrektora…

Wchodzą w życie przepisy dot. obowiązków ratowników…