MZ odpowiada NRL nt. regulacji zrównujących czas pracy pracowników zakładów medycznych

Od 1 lipca 2014 r., zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, będzie obowiązywał wyższy - o 50 proc. - wymiar czasu pracy m.in. dla radiologów, patomorfologów, fizjoterapeutów. Resort zdrowia zapowiada, że nie będzie żadnych zmian w powyższych przepisach, o które apelował samorząd lekarski.W odpowiedzi na pismo Prezesa NRL Macieja Hamankiewicza w sprawie nowych regulacji czasu pracy Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że nie widzi w chwili obecnej podstaw do podejmowania prac w kierunku zmiany konstrukcji przepisów zmierzających do zrównania czasu pracy osób wykonujących zawód medyczny w podmiotach leczniczych.

NRL chciało by resort zdrowia określił jak nowy czas pracy ma przełożyć sie na kwestie wynagrodzenia pracowników, których zmiany obejmą.

W odpowiedzi ministerstwa czytamy: "Ustawodawca pozostawił dowolność w tym zakresie stronom stosunków pracy, a więc z jednej strony pracodawcom, z drugiej zaś - pracownikom. Decyzje o wprowadzeniu nowego wymiaru czasu nie uwzględnieniają rozwiązań powodujących automatyczny obowiązek podwyższenia z dniem 2 lipca 2014 r. wynagrodzeń przedmiotowej grupy pracowników".

Jak stwierdza MZ nowe decyzje, "nie wyłączają natomiast w żadnym zakresie ogólnych dyrektyw prawa pracy, w tym w szczególności tych dotyczących kryteriów kształtowania wysokości wynagrodzeń określonych w art. 78 § 1 Kodeksu pracy, jak również innych regulacji dotyczących sposobu zmiany istotnych elementów treści stosunku pracy".

Ponadto MZ poinfornowało, że z prowadzonych systematycznie przez Ministerstwo Zdrowia badań ankietowych średnich poziomów wynagrodzeń osób wykonujących zawody medyczne i zatrudnionych w polskich szpitalach wynika, że średni poziom uposażeń osób zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których obowiązuje skrócona do 5 godzin dobowa norma czasu pracy, nie odbiegał w ostatnich latach od średniego poziomu wynagrodzeń innych osób wykonujących zawód medyczny lokowanych w porównywalnej grupie personelu medycznego, ale zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których obowiązuje dobowa norma czasu pracy wynosząca przeciętnie 7 godzin 35 minut.

Więcej: www.nil.org.pl


autor/ źródło: NIL


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Kujawsko-Pomorskie: Jak długo będziesz czekał do lekarza? Zadzwoń do NFZ


Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ uruchomił infolinię dla chorych, którzy chcą dowiedzieć się, w której poradni najszybciej…Diagnostyka laboratoryjna czeka cierpliwie w kolejkowym…

Witamina, która opóźnia nadejście śmierci

Ginekolog straci funkcję za "Deklarację Wiary"?

List Unii Uzdrowisk Polskich do prezesa NFZ

Jest pomysł na skrócenie kolejek, czy PESEL pomoże?

Późna ciąża to dłuższe życie

Opolskie: dwie apteki zamknięte za nielegalny handel…

MZ ws. minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek…

W Szwajcarii znajdą zatrudnienie także lekarze z…