MZ odpowiada NRL nt. regulacji zrównujących czas pracy pracowników zakładów medycznych

Od 1 lipca 2014 r., zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, będzie obowiązywał wyższy - o 50 proc. - wymiar czasu pracy m.in. dla radiologów, patomorfologów, fizjoterapeutów. Resort zdrowia zapowiada, że nie będzie żadnych zmian w powyższych przepisach, o które apelował samorząd lekarski.W odpowiedzi na pismo Prezesa NRL Macieja Hamankiewicza w sprawie nowych regulacji czasu pracy Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że nie widzi w chwili obecnej podstaw do podejmowania prac w kierunku zmiany konstrukcji przepisów zmierzających do zrównania czasu pracy osób wykonujących zawód medyczny w podmiotach leczniczych.

NRL chciało by resort zdrowia określił jak nowy czas pracy ma przełożyć sie na kwestie wynagrodzenia pracowników, których zmiany obejmą.

W odpowiedzi ministerstwa czytamy: "Ustawodawca pozostawił dowolność w tym zakresie stronom stosunków pracy, a więc z jednej strony pracodawcom, z drugiej zaś - pracownikom. Decyzje o wprowadzeniu nowego wymiaru czasu nie uwzględnieniają rozwiązań powodujących automatyczny obowiązek podwyższenia z dniem 2 lipca 2014 r. wynagrodzeń przedmiotowej grupy pracowników".

Jak stwierdza MZ nowe decyzje, "nie wyłączają natomiast w żadnym zakresie ogólnych dyrektyw prawa pracy, w tym w szczególności tych dotyczących kryteriów kształtowania wysokości wynagrodzeń określonych w art. 78 § 1 Kodeksu pracy, jak również innych regulacji dotyczących sposobu zmiany istotnych elementów treści stosunku pracy".

Ponadto MZ poinfornowało, że z prowadzonych systematycznie przez Ministerstwo Zdrowia badań ankietowych średnich poziomów wynagrodzeń osób wykonujących zawody medyczne i zatrudnionych w polskich szpitalach wynika, że średni poziom uposażeń osób zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których obowiązuje skrócona do 5 godzin dobowa norma czasu pracy, nie odbiegał w ostatnich latach od średniego poziomu wynagrodzeń innych osób wykonujących zawód medyczny lokowanych w porównywalnej grupie personelu medycznego, ale zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których obowiązuje dobowa norma czasu pracy wynosząca przeciętnie 7 godzin 35 minut.

Więcej: www.nil.org.pl


autor/ źródło: NIL


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Kolejny narodowy program zwalczania raka w tym półroczu w Sejmie


Projekt Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2025 wpłynie do Sejmu do połowy roku - zapowiedział w czwartek…NFZ (po cichu) wycina deklaracje z list lekarzy POZ

Chłopiec nie został przyjęty do szpitala, zmarł

Polacy mają ograniczony dostęp do rehabilitacji.…

Co nowego w endometriozie i ginekologii operacyjnej?…

Cukrzyca dotyka w Polsce całe rodziny. Niepokojąco…

Będą zmiany w finansowaniu zakładów opiekuńczo-leczniczych

Część Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych zostanie…

Pod względem długości życia Polska jest w ogonie…

Minister Radziwiłł na zjeździe lekarzy: plany mamy…