MZ o umowach na wystawianie recept refundowanych

Jak już informowaliśmy, resort zdrowia przygotowuje nowelizację przepisów, zakładającą, że NFZ nie będzie podpisywał z lekarzami umów dających im prawo wystawiania recept na leki refundowane.Organizacje środowiska medycznego, komentując dla nas projektowaną regulację, wskazują, że taka zmiana będzie miała istotne znaczenie dla lekarzy i pacjentów.

W Ministerstwie Zdrowia zapytaliśmy o główne cele planowanej nowelizacji.

- Resort nowelizuje przepisy dotyczące recept lekarskich i pielęgniarskich, ustawę o refundacji, ustawę - Prawo farmaceutyczne oraz ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, nie natomiast rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej - informuje nas Krzysztof Bąk, rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

- W zakresie samych umów upoważniających na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, które są zawierane przez lekarzy z dyrektorami wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, to rezygnacja z nich wiąże się z procesem informatyzacji oraz nadaniem uprawnienia pielęgniarkom i położnym do wystawiania recept, w tym refundowanych - czytamy w odpowiedzi resortu.

- Umożliwienie wystawiania recept refundowanych kolejnej grupie zawodowej wiązałoby się z potrzebą generowania dodatkowych umów upoważniających, których obsługa stanowiłaby duże obciążenie dla Narodowego Funduszu Zdrowia - zaznacza rzecznik.

Dodaje: - Likwidacja umów upoważniających wiąże się z celem nadrzędnym dla Ministra Zdrowia, tj. zapewnienia pacjentom jak najszerszego dostępu do świadczeń gwarantowanych, którymi są m.in. leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne refundowane. 


autor/ źródło: MZ/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Posłowie: choroby rzadkie wymagają szczególnej uwagi ze strony państwa


- Choroby rzadkie ze względu na swoją nietypowość, trudności z diagnostyką i leczeniem wymagają szczególnej uwagi ze strony systemu…Rośnie zużycie antybiotyków

Redakcja

Anestezjolodzy oceniają propozycje MZ

Związek Zawodowy Anestezjologów pozytywnie ocenia cele zapisane w projekcie ustawy a w szczególności poprawę standardu opieki nad pacjentem onkologicznym, poprawę dotyczącą zarządzania kolejkami oczekującymi na świadczenia opieki zdrowotnej oraz…
DKX/Rynek Zdrowia
Prasa

NRL - konieczne są zmiany w rejestracji produktów…

Komputer i rejestrator wykryją chorobę Alzheimera…

Redakcja

Informacje dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19

Półmaski powinny spełniać następujące wymagania: zgodność z normami: PN-EN 140:2001/Ap1:2003 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN…
Infonfz/MZ
Ministerstwo Zdrowia

Zbliżają się wybory. Co kandydaci na prezydenta…

Kroki do e-zdrowia

Eksperci: nietrzymanie moczu potrafi zrujnować życie

Teraz lekarz może wypisać receptę na rok