MZ o rekomendacjach dot. świadczeń pielęgniarskich i położniczych

Kierownictwo MZ zaakceptowało w środę (2 września) dokument "Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze. Rekomendacje i ich realizacja."


Dokument powstał w oparciu o prace powołanego przez Ministra Zdrowia Zespołu do spraw analizy i oceny zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze oraz określenia kryteriów będących podstawą ustalania priorytetów w zakresie kształcenia podyplomowego.

W szczególności wzięto pod uwagę wyniki przeprowadzonych przez Zespół analiz tj.:

• analizy i oceny zabezpieczenia świadczeń wykonywanych przez pielęgniarki i położne w wybranych obszarach ochrony zdrowia; 
• analizy systemu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i na kierunku położnictwo; 
• analizy zapotrzebowania na różne rodzaje kształcenia podyplomowego, w szczególności na szkolenia specjalizacyjne dofinansowane ze środków publicznych.

Dokument zawiera charakterystykę demograficzną i epidemiologiczną społeczeństwa polskiego, aktualne dane liczbowe ilustrujące strukturę i organizację udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne, w poszczególnych zakresach, na terenie całego kraju oraz szereg informacji na temat kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Na podstawie przeprowadzonych analiz dokonano oceny aktualnego stanu pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce i przedstawiono wypracowane rekomendacje dotyczące m.in. określenia docelowego wskaźnika pielęgniarek aktywnych zawodowo na 1 tysiąc mieszkańców, stworzenia polityki zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz wypracowania mechanizmów zapewniających podniesienie wynagrodzeń tych grup zawodowych.

W końcowej części dokumentu umieszczono sprawozdanie z dotychczasowej realizacji rekomendacji i załączono wykaz spotkań Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w okresie 08.12.2014 r.-18.08.2015 r.

Dokument „Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze. Rekomendacje i ich realizacja” stanowi materiał wyjściowy do dalszych prac w resorcie, ukierunkowanych na rozwój pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

Jak przekonuje MZ, niezwykle ważny i pomocny będzie udział w tych pracach przedstawicieli Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, który „sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony” i współdziała w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa.

Plik dokumentu do pobrania: zobacz


autor/ źródło: mz.gov.pl


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Opracowali opatrunek hydrożelowy do leczenia stopy cukrzycowej


Naukowcy z Politechniki Łódzkiej opracowali innowacyjny opatrunek hydrożelowy do leczenia ran stopy cukrzycowej. Opatrunek dostarcza do rany…OZZL sprzeciwia się połączeniu dwóch lubelskich…

Naukowcy szukają leku, który może pomóc w gojeniu…

Wrocław: ze znanego szpitala chce odejść większość…

Redakcja

NFZ do świadczeniodawców POZ ws. dodatkowych dokumentów

"Oświadczenie o uzgodnieniu podziału środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ, pielęgniarki/higienistki szkolne" (załącznik nr 1) oraz kopię stosownych dokumentów…
NFZ
NFZ

Jacek Krajewski pisze do premier Kopacz

Redakcja

Rada Przejrzystości m.in. o tocilizumabie

W czasie posiedzenia Rada przygotowała m.in. stanowisko dotyczące produktu leczniczego - ROACTEMRA S.C. (tocilizumab) we wskazaniu: leczenie tocilizumabem podskórnym reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10: M05, M06) – program…
AOTM
Farmacja

Sejm odrzucił projekt ws. bezwzględnego zakazu aborcji

Recepta na placebo

Projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty