MZ konsultuje projekt rozporządzenia o centrach urazowych dla dzieci

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano do konsultacji projekt rozporządzenia ministra zdrowia ws. centrum urazowego dla dzieci.Projektowane rozporządzenie określa szczegółowe wymagania organizacyjne centrum urazowego dla dzieci, w zakresie minimalnego wyposażenia diagnostycznego oraz technicznego, minimalne zasoby kadrowe zespołu urazowego, kryteria kwalifikacji osoby poniżej 18 roku życia w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do leczenia w centrum urazowym dla dzieci oraz sposób postępowania z pacjentem urazowym dziecięcym. 

Treść rozporządzenia jest wzorowana na rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie centrum urazowego (Dz. U. Nr 118, poz. 803), określającym analogiczne wymagania w odniesieniu do centrum urazowego dla dorosłych.

W chwili obecnej funkcjonuje 14 centrów urazowych, które są dedykowane dorosłym pacjentom. Leczenie pacjentów urazowych dziecięcych w tych ośrodkach napotykało znaczne trudności, w szczególności ze względu na specyfikę leczenia dzieci. Personel medyczny w tych centrach urazowych nie jest przygotowany do udzielania świadczeń zdrowotnych dzieciom. W związku z tym istnieje potrzebą uruchomienia analogicznych ośrodków dla dzieci.

 Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2016 r.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl


autor/ źródło: MZ/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Czy szpital musi finansować pacjentowi wszystkie stosowane przez niego leki?


Czy szpital musi zapewnić bezpłatnie pacjentowi leki, nie tylko w celu leczenia schorzenia będącego przyczyną hospitalizacji, ale także…System informacji w ochronie zdrowia niekonstytucyjny

Obserwując internautów wykryją epidemię przed…

Debata: jak skrócić kolejki do lekarzy?

Sejmowa Komisja Zdrowia za odrzuceniem poprawek PiS…

Dostęp do dokumentacji medycznej nie dla konsultanta…

Porozumienie Zawodów Medycznych chce spotkania z…

Rząd przyjął projekt ustawy o komisjach lekarskich…

NFZ przypomina o obowiązku przestrzegania kontraktu…

NRL: w Trybunale sprawa rozporządzenia o ogólnych…