MZ konsultuje projekt rozporządzenia o centrach urazowych dla dzieci

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano do konsultacji projekt rozporządzenia ministra zdrowia ws. centrum urazowego dla dzieci.Projektowane rozporządzenie określa szczegółowe wymagania organizacyjne centrum urazowego dla dzieci, w zakresie minimalnego wyposażenia diagnostycznego oraz technicznego, minimalne zasoby kadrowe zespołu urazowego, kryteria kwalifikacji osoby poniżej 18 roku życia w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do leczenia w centrum urazowym dla dzieci oraz sposób postępowania z pacjentem urazowym dziecięcym. 

Treść rozporządzenia jest wzorowana na rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie centrum urazowego (Dz. U. Nr 118, poz. 803), określającym analogiczne wymagania w odniesieniu do centrum urazowego dla dorosłych.

W chwili obecnej funkcjonuje 14 centrów urazowych, które są dedykowane dorosłym pacjentom. Leczenie pacjentów urazowych dziecięcych w tych ośrodkach napotykało znaczne trudności, w szczególności ze względu na specyfikę leczenia dzieci. Personel medyczny w tych centrach urazowych nie jest przygotowany do udzielania świadczeń zdrowotnych dzieciom. W związku z tym istnieje potrzebą uruchomienia analogicznych ośrodków dla dzieci.

 Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2016 r.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl


autor/ źródło: MZ/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym czeka na podpis Prezydenta


Zmieniona ustawa wydłuża termin rozpoczęcia obowiązkowego szkolenia w zakresie medycyny ratunkowej.Rząd za większą ochroną praw pacjenta - przyjęto…

Przy umowie z NFZ dodatkowe punkty za gabinet w szkole

Pacjenci z mielofibrozą, rzadkim nowotworem krwi,…

Sardynia na dłuższy weekend w raju

MF ws. kas fiskalnych m.in. w gabinetach lekarskich

Ministerstwo Zdrowia ma wizję, expose Ewy Kopacz…

Leki OTC zwierające substancje psychoaktywne - dozwolone…

Stosowanie leków przeciwkrzepliwych będzie bezpieczniejsze

IMS Health o projekcie majowej listy refundacyjnej