MZ: dotacja budżetowa na leczenie osób nieubezpieczonych

Obecnie nie ma możliwości weryfikacji uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej dzieci do 18 r. życia, jak również innych członków rodzin osób ubezpieczonych - przyznano w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.W związku z tym opublikowane 2 czerwca propozycje zmian w ustawie o świadczeniach zakładają, żeby do końca 2018 r. wprowadzić przepis przejściowy, zgodnie z którym finansowanie świadczeń dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni odbywało się w ramach dotacji budżetowej w ustalonej z góry kwocie 320,23  mln zł rocznie.

Przekazywanie tej kwoty miałoby następować co miesiąc w 12 transzach.

Dotacja byłaby przekazywana za 2013 r. i 2014 r. (wyliczona kwota ryczałtu rocznego zostałaby jednak pomniejszona o dotychczas przekazane środki). Dotacja byłaby przekazywana za 2015 r. - z uwzględnieniem wysokość przekazanych wcześniej środków.

Jednocześnie zapowiedziano, że NFZ będzie monitorował sytuację w tym zakresie i przedstawi ministrowi informację, która posłuży do opracowania alternatywnego pozalegislacyjnego rozwiązania trwałego w zakresie sposobu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom nieubezpieczonym.

REKLAMA

Będzie ono stosowane po zakończeniu obwiązywania rozwiązań zawartych w niniejszym projekcie ustawy. Jego przygotowanie zalecił Zespół ds. Programowania Prac Rządu w ustaleniach z 11 marca 2015 r.

Czytaj: rcl.gov.pl


autor/ źródło: rcl.gov.pl


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Nadciśnieniowcy mniej się martwią


Wzrost ciśnienia krwi lub jego wysoki poziom powoduje złagodzenie dolegliwości bólowych oraz osłabienie reakcji emocjonalnej wywołanej…Redakcja

NRL opiniuje projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

Naczelna Rada Lekarska w swoim stanowisku stwierdza, iż wszelkie ewentualne zmiany dotyczące uprawnień pacjentów do poziomu refundacji świadczeń opieki zdrowotnej powinny być realizowane bez angażowania w proces ustalania zakresu tych uprawnień lekarzy…
NIL
Komunikat

Nowotwory głowy i szyi wykrywane zbyt późno

Personalizacja terapii zwiększa skuteczność leczenia…

Rak pęcherza moczowego: w Europie umieralność spada,…

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej po…

Redakcja

Projekt zarządzenie: Leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił w celu wyrażenia opinii przez właściwe podmioty projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie 72/2014/DSOZ w sprawie określenia…
Narodowy Fundusz Zdrowia
NFZ

Działanie szpitali dla zysku nie przekreśla ich…

Polacy nie badają wzroku

Pracują nad polskim lekiem przeciw nowotworowi płuc