Młodzi lekarze nie chcą pracować w Polsce

Czy w Polsce wkrótce zabraknie lekarzy, bo wyjadą za granicę? Jakie plany zawodowe mają młodzi polscy lekarze? Blisko 30 proc. najmłodszych lekarzy zamierza wyjechać z Polski i pracować w zawodzie za granicą – pokazuje badanie przeprowadzone przez serwis www.konsylium24.pl.Ankietę przeprowadzono na grupie 1077 lekarzy, których staż zawodowy nie przekracza czterech lat.

Na pytanie: „Czy zamierzasz wyjechać z Polski i pracować jako lekarz za granicą?”

10 proc. odpowiedziało, że zdecydowanie tak, 19 proc. – raczej tak, 38 proc. – raczej nie, 14 proc. – zdecydowanie nie, zaś 20 proc. nie wiedziało jakiej odpowiedzi udzielić.

Zabraknie specjalistów leczących Polaków – eksperci straszyli od dawna. Studia medyczne rozpoczyna co roku trzy tysiące osób. Zdaniem ekspertów, aby nie zabrakło lekarzy, powinno dwa tysiące więcej. Uczelnie mogą przyjąć więcej studentów, NIL radzi zwiększyć limity. W stanowisku wydanym przez NRL czytamy:

„prezydium wyraża zaniepokojenie, że brak systematycznych działań resortu zdrowia skutkujących zauważalnym zwiększeniem liczby miejsc na dziennych studiach lekarskich, przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w Polsce, może spowodować dramatyczne problemy z dostępnością do tych świadczeń w niedalekiej przyszłości. W tym kontekście duże zdziwienie budzi również fakt znaczącego zwiększenia limitu miejsc na studia niestacjonarne prowadzone w języku innym niż polski, których absolwenci w zdecydowanej większości nie będą wykonywać zawodu na terenie kraju.

Prezydium negatywnie ocenia też proponowany limit miejsc, uznając, że zwiększenie liczby studentów będzie skutkować obniżeniem jakości kształcenia przeddyplomowego oraz brakiem odpowiednich możliwości kształcenia podyplomowego, a rosnąca liczba absolwentów stomatologii przewyższać będzie zapotrzebowanie na lekarzy dentystów, co znacznie utrudni, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwi tym absolwentom właściwe wykonywanie zawodu.”

W roku akademickim 2014/2015 liczba miejsc na kierunek lekarski zwiększy się o 158 miejsc w porównaniu do roku 2013/2014. Z kolie limit na kierunku lekarsko-dentystycznym zwiększy się ogółem o 8 miejsc.

Do walki o wydziały medyczne ubiegają się także, niepubliczne uczelnie, które chcą otwierać wydziały medyczne. W tej sprawie wpłynęły już pierwsze wnioski do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kierunek lekarski chcą prowadzić – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Uczelnia Warszawska im. Marii Curie-Skłodowskiej, która także zamierza złożyć wniosek, buduje już szpital, aby w przyszłości mieć zaplecze do prowadzenia zajęć dla przyszłych lekarzy.


autor/ źródło: Materiały prasowe


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Na mięśniaki macicy cierpi połowa kobiet między 35 a 45 rokiem życia


Wbrew powszechnym opiniom mięśniaki macicy to choroba dotykająca także kobiety w wieku rozrodczym. Szacuje się, że cierpi na nią 50–60…Polscy naukowcy rozwikłali kolejną tajemnicę Alzheimera

Guzy neuroendokrynne rozwijają się powoli i nie…

WHO: na choroby pokarmowe cierpi co dziesiąta osoba…

Lekarze rozśmieszeni (?) pakietem onkologicznym i…

Stanowisko NRL ws. Polityki Lekowej Państwa: propozycje…

NIA wyjaśnia kwestię łączenia funkcji w farmacji…

Drugie czytanie projektu dotyczącego transgranicznej opieki zdrowotnej

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 2293, czytaj całość) ma wdrożyć przepisy unijnej…
Ekspert

Fabryki krwi? Tak, ale jeszcze nie teraz

IX Konferencja Naukowa Sekcji Prewencji i Epidemiologii…