Ministerstwo Zdrowia zmienia statut NFZ; to minister ma władzę

W poniedziałek (24 listopada) opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Po konsultacjach rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r.


Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w brzmieniu nadanym ustawą z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw zwaną ustawą nowelizującą.

Ustawa nowelizująca, celem wzmocnienia nadzoru nad Narodowym Funduszem Zdrowia wprowadziła zmiany w zakresie sposobu powołania zarówno Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ oraz członków Rady Narodowego Funduszu Zdrowia i rad oddziałów wojewódzkich.

Kompetencje do powoływania wskazanych organów uzyskał minister zdrowia, dzięki czemu połączono w jednym podmiocie zarówno funkcje nadzorcze, jak i kreacyjne. Konsekwentnie, ustawa nowelizująca upoważniła ministra właściwego do spraw zdrowia do nadania w drodze rozporządzenia statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Dotychczas statut ten nadawał Narodowemu Funduszowi Zdrowia Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia.

Oprócz zmiany podmiotu wydającego niniejsze rozporządzenie, projekt nie wprowadza zmian w treści rozporządzenia.

Czytaj: rcl.gov.pl


autor/ źródło: MZ


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Pakiet onkologiczny dobrze działa w przychodniach


Pakiet onkologiczny dobrze działa jedynie w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej - oceniają lekarzy i przedstawicieli Federacji Porozumienie…Lekarz nie odpowiada za off-label, tylko za błąd…

Klauzula sumienia: kogo dotyczy i jakie daje uprawnienia

Redakcja

Nobel z medycyny i fizjologii dla Amerykanina i Norwegów

Odkrycia noblistów "pozwoliły wyjaśnić jak mózg tworzy mapę przestrzeni, która nas otacza i w jaki sposób możemy się poruszać w złożonym otoczeniu" - uzasadnił Komitet Noblowski przyznanie tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny…
RMF24.pl/PAP
Nauka i Zdrowie

Zespół pęcherza nadreaktywnego - choroba 3 milionów…

Prof. Golik: nieśmiertelność przegrała w wyścigu…

Redakcja

Migotanie przedsionków - ważny czynnik ryzyka udaru mózgu

- Choroby układu sercowo-naczyniowego zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia udaru mózgu. Jednym z najważniejszych czynników ryzyka udaru niedokrwiennego jest migotanie przedsionków. Jaki mechanizm za to odpowiada?Prof. Kalarus: - Migotanie…
JMR, Rynek Zdrowia
Prasa

Rosną wydatki Polaków na diagnostykę i leczenie

Projekt zarządzenia NFZ niezgodny z oczekiwaniami…

PPOZ podziela pogląd OZZL w sprawie "pakietu kolejkowego"