Ministerstwo Zdrowia zerwało negocjacje ws. zasad funkcjonowania POZ

Zamiast kontynuować negocjacje prowadzone od tygodni w zakresie ustalenia zasad funkcjonowania POZ w roku 2015, resort przekazał świadczeniodawcom projekty wraz z formularzem do głosowania, zrywając tym samym negocjacje - informuje Bożena Janicka prezes PPOZ.Zaznacza, że 19 listopada minister zdrowia ogłosił plebiscyt na wybór jednego z dwóch wariantów finansowania świadczeń w POZ na rok 2015, z których żaden nie został uzgodniony do końca z reprezentacją świadczeniodawców.

Przypomina jednocześnie, że trwające od tygodni negocjacje w zakresie ustalenia warunków udzielania świadczeń  w podstawowej opiece zdrowotnej na rok 2015 - w tym realizacji pakietów onkologicznego  i antykolejkowego - miały obejmować kolejne spotkania w dniach 20 lub 21 listopada. Zaplanowano dalsze rozmowy o zakresie badań diagnostycznych w POZ, informatyzacji i zakresu sprawozdawczości, finansowania świadczeń oraz projektów zarządzeń prezesa NFZ.

- Zamiast spotkania i dalszych negocjacji, minister zdrowia spotkał się z dyrektorami oddziałów wojewódzkich NFZ i nakazał przekazanie do wszystkich świadczeniodawców, a jest ich około 6000 w Polsce - ankiet , wzorów oznakowań pakietu onkologicznego wraz z dwoma rozbieżnymi projektami zarządzeń prezesa NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na rok 2015, z wnioskiem o dokonanie wyboru przez świadczeniodawców i przekazanie wyniku wraz z uwagami do 24 listopada br. - informuje Bożena Janicka.

Dodaje, że minister zdrowia nie uznał za zasadne dokończenie prowadzonych negocjacji, a wręcz przeciwnie - postanowił pominąć już dokonane ustalenia.

- To nie jest tworzenie racjonalnego prawa. Mając na uwadze wcześniejsze spotkania, gdzie doszło do wyraźnego zbliżenia stanowisk, co dobrze rokowało dalszym negocjacjom i zawarciu umów na 2015 rok ze świadczeniodawcami POZ, absolutnie niezrozumiałe są obecne działania ministra zdrowia, Działania te niweczą dotychczasowe niedokończone uzgodnienia, zrywając prowadzone negocjacje, a tym samym stawiając pod dużym znakiem zapytania możliwości zawarcia umów na rok 2015 - ocenia Bożena Janicka.


autor/ źródło: PPOZ


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Ocena Prezesa NRA sposobu przekazywania odmów realizacji


Należy maksymalnie odbiurokratyzować i uprościć sposób przekazywania przez aptekę informacji o odmowie realizacji zamówienia - uważa…Redakcja

NRL w sprawie oświadczeń składanych przez konsultantów

W ocenie prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej rozporządzenie dot. wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia powinno doprecyzowywać zapisy zawarte w ustawie z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie…
NIL
Komunikat

Mapy potrzeb zdrowotnych - czy mogą prowadzić na…

Nowa terapia leczenia bólu dla pacjentów onkologicznych

Będą zmiany w finansowaniu zakładów opiekuńczo-leczniczych

Czy szpital musi finansować pacjentowi wszystkie…

Redakcja

Co jest problemem powiatowych szpitali?

Wielu ekspertów i polityków toczy spory, czy utworzenie trzystopniowego systemu administracji samorządowej miało sens, czy system dwustopniowy, z pominięciem powiatów, nie byłby tańszy i efektywniejszy. Wątpliwości budzi także utworzenie…
Maciej Biardzki/Medexpress.pl
Prasa

Nawrót infekcji u pierwszego dziecka uznanego za…

Jest pomysł na skrócenie kolejek, czy PESEL pomoże?

W 2016 recepta do realizacji w aptece nadejdzie SMS-em?…