Ministerstwo Zdrowia zerwało negocjacje ws. zasad funkcjonowania POZ

Zamiast kontynuować negocjacje prowadzone od tygodni w zakresie ustalenia zasad funkcjonowania POZ w roku 2015, resort przekazał świadczeniodawcom projekty wraz z formularzem do głosowania, zrywając tym samym negocjacje - informuje Bożena Janicka prezes PPOZ.Zaznacza, że 19 listopada minister zdrowia ogłosił plebiscyt na wybór jednego z dwóch wariantów finansowania świadczeń w POZ na rok 2015, z których żaden nie został uzgodniony do końca z reprezentacją świadczeniodawców.

Przypomina jednocześnie, że trwające od tygodni negocjacje w zakresie ustalenia warunków udzielania świadczeń  w podstawowej opiece zdrowotnej na rok 2015 - w tym realizacji pakietów onkologicznego  i antykolejkowego - miały obejmować kolejne spotkania w dniach 20 lub 21 listopada. Zaplanowano dalsze rozmowy o zakresie badań diagnostycznych w POZ, informatyzacji i zakresu sprawozdawczości, finansowania świadczeń oraz projektów zarządzeń prezesa NFZ.

- Zamiast spotkania i dalszych negocjacji, minister zdrowia spotkał się z dyrektorami oddziałów wojewódzkich NFZ i nakazał przekazanie do wszystkich świadczeniodawców, a jest ich około 6000 w Polsce - ankiet , wzorów oznakowań pakietu onkologicznego wraz z dwoma rozbieżnymi projektami zarządzeń prezesa NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na rok 2015, z wnioskiem o dokonanie wyboru przez świadczeniodawców i przekazanie wyniku wraz z uwagami do 24 listopada br. - informuje Bożena Janicka.

Dodaje, że minister zdrowia nie uznał za zasadne dokończenie prowadzonych negocjacji, a wręcz przeciwnie - postanowił pominąć już dokonane ustalenia.

- To nie jest tworzenie racjonalnego prawa. Mając na uwadze wcześniejsze spotkania, gdzie doszło do wyraźnego zbliżenia stanowisk, co dobrze rokowało dalszym negocjacjom i zawarciu umów na 2015 rok ze świadczeniodawcami POZ, absolutnie niezrozumiałe są obecne działania ministra zdrowia, Działania te niweczą dotychczasowe niedokończone uzgodnienia, zrywając prowadzone negocjacje, a tym samym stawiając pod dużym znakiem zapytania możliwości zawarcia umów na rok 2015 - ocenia Bożena Janicka.


autor/ źródło: PPOZ


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Pielęgniarki nie odpuszczają: będzie strajk. Kiedy?


Komitet Obrony Pielęgniarek i Położnych wyznaczył termin manifestacji przed urzędami marszałka i wojewody pomorskiego. Kiedy?Komunikat MSW ws. walki z dopalaczami

Licząc mutacje, można przewidzieć nowotwór

Małopolskie: dramatyczny brak pielęgniarek. Sytuację…

Czas pracy elektroradiologów zgodny z konstytucją

Arłukowicz: sprawa prof. Chazana do rzecznika odpowiedzialności…

Pomorscy radni połączyli Wojewódzkie Centrum Onkologii…

Pielęgniarki krytykują nowe normy zatrudnienia

Redakcja

Nowela ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wciąż owiana tajemnicą

W grudniu 2013 r., podczas debaty w Pałacu Prezydenckim poświęconej systemowi ratownictwa medycznego w Polsce, wiceminister zdrowia Cezary Rzemek zapowiadał, że projekt nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym jest już prawie gotowy i lada…
portalemedyczne.pl
Prasa
Redakcja

Trzy polskie zespoły badawcze z szansą na 20 mln euro z UE

W pią­tek (30 stycznia) Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska ogło­si­ła wy­ni­ki pierw­sze­go etapu kon­kur­su Te­aming for Excel­len­ce or­ga­ni­zo­wa­ne­go w ra­mach pro­gra­mu…
Infonfz/PAP
Nauka i Zdrowie