Ministerstwo Zdrowia ma wizję, expose Ewy Kopacz o niej nie mówiło

Expose Premier Kopacz w ocenie Business Center Club. BCC pisze o niedosycie z powodu skromnego przedstawienia w swoim expose przez premier Ewę Kopacz bardzo ważnych zagadnień zdrowia Polaków.Zgadzając się w pełni z kilkoma zaprezentowanymi działaniami do wykonania w najbliższym czasie, zabrakło w nim przygotowanej  przez Ministerstwo Zdrowia i zatwierdzonej przez poprzedni rząd we wrześniu tego roku wizji rozwoju systemu ochrony zdrowia do 2020 roku.

Wizja ta brzmi: „Zorientowany na dłuższe życie w zdrowiu, potrzeby obecnego i przyszłego pacjenta oraz dostosowany do trendów demograficznych i epidemiologicznych system ochrony zdrowia oparty na właściwych ilościowo i jakościowo: zasobach, procesach i wartościach efektywnie zarządzanych i prawidłowo alokowanych”.

By tę wizję urzeczywistnić Ministerstwo Zdrowia zakłada w swoim dokumencie „Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020”, miedzy innymi: „zmiany w sposobie finansowania opieki zdrowotnej oraz rozwiniętej i racjonalnie rozmieszczonej struktury służby zdrowia, jak również opracowanie nowego modelu finansowania, uwzględniającego dopływ środków prywatnych”, w tym wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, jako alternatywnych, obok umów z NFZ , źródeł finansowania świadczeń zdrowotnych. 

Ministerstwo Zdrowia, zgodnie z tą wizją, przewiduje też zwiększenie nakładów publicznych w ochronie zdrowia do 6,1% PKB w 2020 roku, czyli do 120,2 mld zł.

To wyczerpujące opracowanie stanowi, naszym zdaniem, dobry punkt wyjścia do rozpoczęcia środowiskowej dyskusji o konkretnych działaniach resortu zdrowia we współpracy z resortem finansów oraz pracy i polityki społecznej, mających na celu realizację tej słusznej i trudno podważalnej wizji systemu ochrony zdrowia do 2020 roku.


autor/ źródło: BCC/Medexpress


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Odkrycie dot. komórek w trzustce otworzy nowe możliwości leczenia cukrzycy


Komórki w trzustce potrafią zmieniać tożsamość i rodzaj produkowanych enzymów. Ta wiedza otwiera nowe możliwości leczenia cukrzycy.Resort zdrowia rozważa refundację prewencyjnej mastektomii

Dyrektor szpitala chce usunięcia podpisu z deklaracji…

OZZPiP obawia się o podwyżki pielęgniarek POZ;…

Nowe standardy medyczne mają poprawić bezpieczeństwo…

Ministerstwo Zdrowia o planie zmian w onkologii i…

W Gdańsku ruszył proces ws. śmierci pacjenta, któremu…

Po 2020 roku w Polsce zacznie brakować środków…

NIL do MZ ws. regulacji zawodów medycznych

Diagnoza genetycznych chorób dziecięcych znacznie…