Ministerstwo opublikowało projekt rozporządzenia określa sposób i tryb wystawiania recept przez pielęgniarki i położne

W piątek (26 czerwca) opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne. Określa sposób i tryb wystawiania recept, sposób zaopatrywania w druki recept, sposób realizacji recept oraz kontroli ich wystawiania i realizacji.Projekt rozporządzenia reguluje szczegółowo sposób wystawienia recept przez pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, oraz pielęgniarki i położne posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa, które będą mogły samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Natomiast pielęgniarki i położne posiadające co najmniej dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo będą mogły na zlecenie lekarza (w ramach kontynuacji) w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji wystawiać recepty na określone leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Czytaj: rcl.gov.pl


autor/ źródło: MZ


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Minister zdrowia: 73 proc. przychodni POZ ma umowy z NFZ na 2015 r.


Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz poinformował w czwartek (1 stycznia) podczas wieczornego spotkania z dziennikarzami, że 73 proc. przychodni…Narodowa Rada Rozwoju błędnie ocenia sytuację w…

NFZ o leczeniu poza granicami w trybie planowym

Polscy naukowcy rozwikłali kolejną tajemnicę Alzheimera

NFZ przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia…

NEUCA przejmuje ACP Pharmę - jest warunkowa zgoda…

Starzejące się społeczeństwo to coraz większy…

PRO apeluje o pilne działania ws. klauzuli sumienia

Czy wzrośnie stawka kapitacyjna?

Redakcja

BCC: potrzebne zmiany w NFZ

BCC chwali Ministerstwo Zdrowia, że wreszcie ogłosiło konkurs na prezesa NFZ. „Przedłużający się wakat na tym stanowisku to szkodliwa praktyka – stwarza wiele niejasności interpretacyjnych związanych z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej ze…
Informacja prasowa/Medexpress
Artykuł