Minister zdrowia zapowiada utrzymanie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Minister zdrowia Marian Zembala zapowiedział w czwartek (3 września) we Wrocławiu, że Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego zostanie utrzymany w kolejnych latach. Dodał, że z funduszy unijnych będzie można modernizować infrastrukturę placówek psychiatrycznych.Szef resortu zdrowia uczestniczył w czwartek w obradach konwentu marszałków województw, które odbywały się w stolicy Dolnego Śląska. Wizytował również nowy, otwarty przed kilkoma dniami, szpital wojewódzki we Wrocławiu.

- Na spotkaniu ze środowiskiem psychiatrów przede wszystkim uzgodniliśmy, że ustawa o zdrowiu publicznym dotyczy zarówno zdrowia somatycznego, jak i zdrowia psychicznego i w swoich skutkach finansowych, a w tym roku uruchomionych zostanie 140 mln zł, uwzględnia również zdrowie psychiczne - mówił minister.

Prof. Marian Zembala zaznaczył, że "na życzenie środowiska psychiatrów utrzymujemy Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w dotychczasowym brzmieniu".

Szef resortu zdrowia powiedział, że rozumie "lęk tego środowiska, który wynika z tego, że infrastruktura placówek psychiatrycznych jest najbardziej zaniedbana". Poinformował, że w ogłaszanych programach inwestycyjnych będą pieniądze z funduszy unijnych na budowę lub modernizację infrastruktury placówek psychiatrycznych.

Zapowiedział również, że pod koniec września ogłoszone zostaną pilotażowe projekty związane z ograniczeniem absencji chorobowej i inwalidztwa, a trzy z nich będą dotyczyć psychiatrii. W sumie na 15 projektów przeznaczono 150 mln zł.

- Zakończyliśmy proces taryfikacji świadczeń także w psychiatrii, co było rzeczą niezwykle trudną, bo rozbieżności sięgały nawet dwustu procent. Szczegóły ogłosimy za dwa tygodnie na spotkaniu w Białymstoku - mówił minister.

Podczas prac w komisji sejmowej posłowie PiS wskazywali, że rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o zdrowiu publicznym doprowadzą do wchłonięcia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) przez Narodowy Program Zdrowia (NPZ). Może to, ich zdaniem, grozić m.in. wstrzymaniem modernizacji lecznictwa psychiatrycznego w Polsce.

Projekt ustawy o zdrowiu publicznym zawiera regulacje, które mają poprawić stan zdrowia publicznego. Podstawą działań będzie przyjęty przez rząd (w rozporządzeniu) dokument strategiczny dla zdrowia publicznego - Narodowy Program Zdrowia. Celem programu jest poprawa życia i zdrowia Polaków. Pierwszy NPZ ma objąć lata 2016-2020.


autor/ źródło: PAP


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Oświadczenie OZZL w sprawie zadziwiającej niekonsekwencji Ministerstwa Zdrowia


Zdaniem OZZL Ministerstwo Zdrowia zajmuje w tej samej sprawie dokładnie przeciwne stanowisko – w zależności od tego co jest bardziej korzystne…Co powstrzymuje proces starzenia się mózgu

Diagnoza genetycznych chorób dziecięcych znacznie…

Nowa terapia leczenia bólu dla pacjentów onkologicznych

GIS: rozpoczął kampanię skierowaną m.in. do kobiet…

Od 1 maja nowy wykaz leków refundowanych

Co najmniej tysiąc Polek urodziło dzieci innych…

OZZL przypomniał ministrowi co mówił, gdy był…

Ile obecnie wynosi opłata za kopię dokumentacji…

Ostra polemika w sejmie między Arłukowiczem a Pinkasem