Minister zapowiada projekt likwidacji NFZ najwcześniej w połowie 2016 r.

Pierwszy projekt ustawy dotyczący finansowania opieki zdrowotnej z budżetu państwa i likwidacji NFZ będzie przygotowany nie wcześniej niż w połowie przyszłego roku - poinformował w środę (9 grudnia) minister zdrowia Konstanty Radziwiłł na posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia.Minister podkreślił, że celem działań resortu jest m.in. zapewnienie wszystkim obywatelom prawa do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Odnosząc się do wyborczych zapowiedzi PiS, powiedział, że pierwszy projekt ustawy w sprawie finansowania ochrony zdrowia z budżetu państwa oraz likwidacji NFZ będzie przygotowany nie wcześniej niż w połowie przyszłego roku. Powiedział, że prace eksperckie w tym zakresie już się rozpoczęły. 

- Wstępna wizja rozwoju sytuacji jest taka, aby zacząć finansowanie budżetowe wybierając pewnego rodzaju moduły czy pakiety z systemu ochrony zdrowia, które do tego lepiej się nadają niż inne - mówił minister. Wyjaśnił, że takim modułem może być np. opieka psychiatryczna, a w przyszłości np. onkologia i podstawowa opieka zdrowotna. 

Radziwiłł powiedział, że obecnie działania resortu skupiają się m.in. na kwestii informatyzacji systemu zdrowia. Przypomniał, że jego poprzednicy rozpoczęli realizację tzw. projektu P1, którego celem była budowa elektronicznej platformy umożliwiającej gromadzenie, analizę i udostępnianie cyfrowych zasobów danych medycznych. Platforma miała obejmować m.in. e-recepty, e-skierowania i e-zlecenia. 

Zaznaczył, że na projekt ten przewidziano ok. 800 mln zł, a realizowany był przede wszystkim ze środków unijnych. Radziwiłł dodał, że programu nie uda się dokończyć, a resort stara się zapobiec zwrotowi 500 mln zł, jakie Polska już otrzymała z UE. Zapowiedział, że ministerstwo będzie starało się wprowadzić przynajmniej elektroniczne recepty. 

- Jesteśmy pod koniec zamykania współpracy z dostawcami tzw. produktów czy strumieni. Tam, gdzie da się to odebrać - odbieramy, tam gdzie się da częściowo - odbieramy częściowo, a tam gdzie się nie da, np. z głównym dostawcą - integratorem, który miał przygotować połączenie wszystkich produktów w jedną całość - umowa już wygasła 30 listopada. Ponieważ produkt nie został odebrany, prawdopodobnie będziemy się sądzić - mówił minister. 

Radziwiłł odniósł się także do porozumienia, jakie poprzedni minister zdrowia prof. Marian Zembala podpisał z organizacjami pielęgniarskimi. Zwrócił m.in. uwagę, że podwyżkami nie objęto wszystkich pielęgniarek, np. tych, które są zatrudnione przez podwykonawców. 

Podkreślił, że niezadowolenie z rozporządzeń realizujących to porozumienie wyraża wiele środowisk, m.in. pracodawcy, których zdaniem przepisy te mogą być "niekonstytucyjne i zaburzają wolność kształtowania wynagrodzeń". 

- Niewykluczone, że jest w tym sporo racji: są prawnicy którzy twierdzą, że to rozwiązanie jest niezgodne z przepisami konstytucji i są tacy, którzy twierdzą, że będą zmierzać do zaskarżenia tego do Trybunału Konstytucyjnego - podkreślił minister. Zaznaczył jednocześnie, że porozumienie zostało podpisane przez urzędującego wówczas ministra zdrowia i tym samym będzie realizowane. 

Minister zapowiedział, że niebawem przedstawiony zostanie projekt "leki 75+". Wyjaśnił, że z projektu tego będą mogły korzystać wszystkie osoby, które ukończyły 75 lat. Na liście środków objętych programem w pierwszej kolejności znajdą się przede wszystkim leki najczęściej stosowane u osób starszych. 

Według Radziwiłła resort pracuje również nad przygotowaniem map potrzeb zdrowotnych, które będą wykorzystywane przy planowaniu i kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych, a także będą potrzebne do uzyskiwania środków UE. Poinformował, że prace nad mapą onkologiczną i kardiologiczną są już zaawansowane, a kolejne mapy będą przygotowywane w pierwszych miesiącach następnego roku. 

Radziwiłł informował też senatorów o innych działaniach, jakie resort planuje podjąć. Wśród nich znalazły się zapowiadane już plany powstrzymania komercjalizacji szpitali, działania z zakresu zdrowia publicznego i zwiększenie liczby przyjęć na studia medyczne.


autor/ źródło: Infonfz/PAP


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Arłukowicz: płaćmy za efekty leczenia


Bartosz Arłukowicz, komentując swój projekt zmian w leczeniu onkologicznym podkreśla, że zmiany mają sprawić by pacjent czuł, że jest…Czy likwidacja wyższych stawek za pacjentów z chorbomi…

GIS: rozpoczął kampanię skierowaną m.in. do kobiet…

Szczepionka najskuteczniejszym sposobem zapobiegania…

Redakcja

Spóźniona ustawa transgraniczna to strata dla szpitali

W prawie wszystkich krajach UE działają już krajowe punkty kontaktowe (KPK) dla pacjentów, którzy chcą korzystać z leczenia transgranicznego. W Polsce tę funkcję pełni jednoosobowo pracownik NFZ, z którym można się skontaktować…
Dziennik Gazeta Prawna
Prawo i zarządzanie

Zdaniem ekspertów możemy mówić o przełomie w…

Komputery przegrywają z lekarzami przy stawianiu…

Redakcja

Prezydent wręczył nominacje profesorskie

Akty nominacyjne w dziedzinie nauk medycznych otrzymali: Maciej Banach - Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Leszek Bidzan - Gdański Uniwersytet Medyczny, Katarzyna Emerich - Gdański Uniwersytet Medyczny, Tomasz Gaszyński - Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Brygida…
Prezyden.pl
Komunikat

Prywatne firmy medyczne chcą inwestować w opiekę…

Redakcja

Oświadczenie Falck Medycyna po karambolu w Kowiesach

Zarząd Falck Medycyna sp. z o.o. nie podjął się oceny faktów, pozostawiając jej dokonanie właściwym i kompetentnym organom oraz służbom. "Pozostajemy jednak w przeświadczeniu, że dyskusja w środowisku medycznym na temat medycznych działań…
Dzinnik Bałtycki
Prasa