Minister i wiceministrowie zdrowia będą działać wbrew swoim przekonaniom?

Nowy minister zdrowia Konstanty Radziwiłł i ekipa jego zastępców w resorcie zdrowia mają poglądy rozbieżne z pomysłami PiS na reformę w ochronie zdrowia. Jakie efekty przyniesie ta sytuacja? - zastanawia się Gazeta Wyborcza.


Obietnice PiS, że każdy obywatel dostanie pomoc medyczną szybko i bezpiecznie, że nastąpi oddzielenie publicznej służby zdrowia od komercyjnej, że do szkół wrócą lekarze i dentyści, a seniorzy po 75 r.ż. dostaną bezpłatne leki, ma zrealizować minister Radziwiłł i ludzie, których sobie dobrał. W ocenie Gazety Wyborczej wygląda jednak na to, że będą działać wbrew swoim przekonaniom.

Sam Konstanty Radziwiłł do niedawna przedstawiał się jako zwolennik systemu ubezpieczeniowego i współpłacenia za leczenie.

Wiceministrem, który ma zając się nauką i zdrowiem publicznym, jest Jarosław Pinkas, który głośno opowiadał się przez lata za prywatnymi inwestycjami w ochronie zdrowia. Przekonywał, że dzięki nim udało się osiągnąć sukcesy np. w leczeniu zawałów serca.

Z kolei polityką lekową ma się zająć wiceminister Krzysztof Łanda, szef fundacji Watch Health Care, który jeszcze niedawno powtarzał, że pacjenci powinni dokładać się do leczenia, opłacając dodatkowe ubezpieczenia, i krytykował pomysł bezpłatnych leków dla seniorów wskazując, że to idea rodem z PRL. która doprowadzi do wielkich nadużyć oraz marnowania leków.

Więcej: www.gazeta.pl


autor/ źródło: Gazeta Wyborcza


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
RPP: monitorowanie pacjenta przy użyciu kamer tylko za jego wiedzą i zgodą


- Każdy pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych - podkreśla…Polaków zdrowia portret własny 2015 - minister Zembala…

NIL: apelujemy o zintensyfikowanie prac legislacyjnych

Zdaniem prof. Andrzeja Zolla przepisy dotyczące klauzuli…

Ministerstwo Zdrowia ogłasza nabór na stanowisko…

Młodzi lekarze powinni mieć swobodę wyboru specjalizacji

OZZL: kontrolerzy NFZ w czasie kontroli recept nie…

Państwo zrobiło z lekarzy przedsiębiorców?

Edukacja pacjentów po zawale to ważny element terapii

Warmińsko-Mazurskie: jak będą dzielone unijne dotacje…