Likwidacji stażu podyplomowego była błędem

Decyzja o likwidacji stażu podyplomowego i zastąpieniu go dwusemestralnym praktycznym nauczaniem w dziedzinach klinicznych realizowanym w trakcie ostatniego roku studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, była błędna - uważa Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.Podjęło ono w piątek (8 maja) stanowisko ws. kształcenia przeddyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Postuluje w nim, aby władze państwowe ponownie przeanalizowały skutki likwidacji stażu zarówno pod kątem wpływu na jakość kształcenia kadr medycznych, prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i etycznych oraz uprawnienia osób kształcących się w zawodach lekarza i lekarza dentysty, do właściwych, w tym także bezpiecznych od strony prawnej, warunków zdobywania wiedzy praktycznej.

Samorząd lekarski uważa, że staż podyplomowy stanowi niezbędne uzupełnienie wiedzy, a zwłaszcza umiejętności praktycznych uzyskanych w trakcie studiów.

Więcej: www.nil.org.pl


autor/ źródło: NIL


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Gorszy system ochrony zdrowia jest tylko w Rumunii, na Łotwie i w Serbii


W ranking Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia Polska zajęła 31. miejsce na 34 kraje europejskie. Gorzej jest tylko w Rumunii, na…Wzrosła liczba przeszczepów od żywych dawców,…

Przy udziale polskich badaczy odkryto nowe podtypy…

Sejm przyjął ustawę o zdrowiu publicznym. Opozycja…

Leczenia za granicą: rząd posunął się za daleko…

Prezes NRL pisze do CSIOZ w sprawie e-recept

Eksperci: niech powstaną specjalne zespoły oceny…

Grypa zbiera żniwo. Winne ruchy antyszczepionkowe?

Redakcja

NFZ ws. Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego

Karta zostanie uruchomiona pod adresem https://dilo.nfz.gov.pl/ap-dilo/ Warunkiem uzyskania przez świadczeniodawcę dostępu do systemu jest posiadanie konta w Portalu SZOI/Portalu Świadczeniodawcy…
NFZ
NFZ

Wytyczne dot. bezpiecznego przetwarzania dokumentacji…