Lekarze zapłacą więcej - będzie wyższa składka na samorząd

Lekarze od 1 stycznia 2015 r. zapłacą wyższa składkę na samorząd lekarski. Dotychczas miesięczna składka wynosiła 40 zł, po podwyżce lekarze zapłacą o 20 zł więcej, czyli 60 zł.Lekarz posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu, czyli lekarze stażyści zapłacą 10 zł miesięcznie.

Zwolniony z obowiązku opłacania składki będzie lekarz, który:

- ukończył 75 lat;

- został skreślony z rejestru członków okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej;

-  złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych.

O podwyższeniu składki NRL dyskutowała już w czerwcu tego roku. Wówczas pojawił się projekt  Konwentu Prezesów, który podnosił wysokość składki.


autor/ źródło: Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Uwagi OZZL do projektu ustaw "kolejkowych"


OZZL skierował do Ministerstwa Zdrowia uwagi w sprawie projektu (z dnia 7 kwietnia 2014 roku) ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki…Niższa wycena, więcej operacji usunięcia zaćmy

Małopolskie: dramatyczny brak pielęgniarek. Sytuację…

Google nieoficjalnie testuje wideoczaty z lekarzami

Ebola nie zagraża Polakom

W Chrzanowie system wykrył brak ubezpieczenia, muszą…

Badanie krwi pomoże ustalić biologiczny wiek pacjenta?

Rząd przyjął projekt ustawy o komisjach lekarskich…

Redakcja

Klastry – szansa dla szpitali

Pojęciem klastra określa się przestrzenne zorganizowanie podmiotów, wzajemnie ze sobą powiązanych, wyspecjalizowanych w określonych dziedzinach, które w rezultacie tworzą pewną całość – sieć funkcjonalnie zbliżonych, wzajemnie komplementarnych…
Służba Zdrowia/Medexpress.pl
Prawo i zarządzanie

Przy MZ powstał zespół oceniający minimalne normy…