Lekarze zapłacą więcej - będzie wyższa składka na samorząd

Lekarze od 1 stycznia 2015 r. zapłacą wyższa składkę na samorząd lekarski. Dotychczas miesięczna składka wynosiła 40 zł, po podwyżce lekarze zapłacą o 20 zł więcej, czyli 60 zł.Lekarz posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu, czyli lekarze stażyści zapłacą 10 zł miesięcznie.

Zwolniony z obowiązku opłacania składki będzie lekarz, który:

- ukończył 75 lat;

- został skreślony z rejestru członków okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej;

-  złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych.

O podwyższeniu składki NRL dyskutowała już w czerwcu tego roku. Wówczas pojawił się projekt  Konwentu Prezesów, który podnosił wysokość składki.


autor/ źródło: Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
NRL: Konsultacje społeczne to fikcja


Prezes NRL Maciej Hamankiewicz po raz kolejny stwierdza, że sposób prowadzenia przez MZ konsultacji społecznych jest fikcją i jaskrawym…90 proc. wcześniaków atakuje wirus RS. Profilaktyka…

Redakcja

Będzie wyrok apelacyjny w procesie dr. G. Jakie są granice wdzięczności?

W styczniu zeszłego roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa po czteroletnim procesie skazał dr. G. na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata i grzywnę za przyjęcie ponad 17,5 tys. zł od pacjentów - G. został skazany za 18 z 42 zarzutów, a uniewinniony…
PAP
Prawo i zarządzanie

Pakiet Arłukowicza do poprawki

Redakcja

Akademia NFZ: szkolenie z zasad prawidłowego przygotowania ofert

Szkolenie realizowane w ramach projektu Akademia NFZ jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowane jest do pracowników zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych i administracyjnych, których obowiązki związane…
NFZ
NFZ

Nagrody dla szpitali za pieniądze. Czy to w porządku?

Tylko co dziesiąta ciężarna Polka kierowana jest…

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mówią o swoim…

Petycja ginekologów w sprawie badania urodynamicznego

Kosiniak-Kamysz: konieczne zwiększenie atrakcyjności…