Lekarze POZ są oburzeni „reformą” Arłukowicza

Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie, napisał list do Bartosza Arłukowicza. Wytyka ministrowi błędy i apeluje, by ten jak najszybciej dokonał nowelizacji ułomnej regulacji dotyczącej wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej POZ.


W liście do ministra Arłukowicza czytamy:

Wprawdzie wciąż chcę jeszcze wierzyć, iż kolejne decyzje Pana i podległych Panu urzędników nie wynikają ze złej woli niszczenia dotychczasowej struktury podstawowej opieki zdrowotnej… Że wynikają one wyłącznie z pośpiechu, doraźności podejmowanych decyzji, ignorancji i arogancji władzy, bo do tego, jako świadczeniodawcy i lekarze poz, zdążyliśmy się już przyzwyczaić – co nie oznacza, iż taki poziom wiedzy i kultury akceptujemy.

(…)

W ostatnich dniach znów doszło do sytuacji, w której w sposób autokratyczny wydał Pan rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej POZ  z mocą obowiązywania, którą trudno nazwać inaczej, niż „natychmiastową”.

Takim postępowaniem udowodnił Pan, że albo zignorował nasze wcześniej przekazywane uwagi dot. tej pragmatyki, albo bezrefleksyjnie nakazał respektować kosztowny i czasochłonny w realizacji, kolejny bubel prawny.

(…)

Dlatego oburzony jestem stylem, w jakim tą rzekomą reformę Pan realizuje. Po pierwsze, łamiąc przy istniejących rozbieżnościach, zasady konsultacji planowanych zmian ze środowiskiem medycznym. Po drugie, narzucając termin wejścia w życie rozporządzenia, którego dotrzymanie było prawie, lub wręcz niemożliwe. Po trzecie, nie licząc się z kosztami zmian i wypływającymi z nich skutkami dla świadczeniodawców a w konsekwencji… pacjentów.

Czy tak trudno zrozumieć, ile czasu zajmie wypełnianie nowych wzorów deklaracji, z których każda musi być podpisana przez pacjenta aż trzykrotnie? Czynność ta, będzie dla nich kolejną czasochłonną udręką. Nietrudno także obliczyć koszt wydruków nowych deklaracji powodujący następne obciążenia finansowe świadczeniodawców.

więcej: medexpress.pl


autor/ źródło: Federacja PZ /medexpress.pl


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Książeczka zdrowia dziecka będzie dokumentacją medyczną


Książeczka zdrowia dziecka stanie się elementem dokumentacji medycznej; jej wzór i dane, które się w niej znajdą, określi minister zdrowia…Pacjenci starają się wymuszać na lekarzach przepisywanie…

Gorszy system ochrony zdrowia jest tylko w Rumunii,…

Katowice: dyrektor Górnośląskiego Centrum Zdrowia…

Działanie szpitali dla zysku nie przekreśla ich…

Redakcja

Szpitale w kolejce po zmiany. Kto zyska, a kto straci na resortowych propozycjach?

- Na razie to tylko luźne deklaracje, ponieważ nie ukazało się rozporządzenie ,,koszykowe" dotyczące leczenia szpitalnego - komentuje Jerzy Gryglewicz z Instytutu Organizacji Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Żeby łatwiej się planowało
Marzena Syrgut/Rynek Zdrowia
Prasa

Bój o stawkę kapitacyjną: resort jest zaskoczony…

30 proc. dzieci do drugiego roku życia codziennie…

OZZL: kosztowne łamanie prawa pracy przez dyrektorów…

Kędzierzyn-Koźle: szpital włącza w swoje struktury…