Lekarze dostaną od Skarbu Państwa po 5000 zł odszkodowania. Za co?

Kolejny wygrany proces OZZL w Tychach. Pokrzywdzeni lekarze dostaną od prokuratury po 5 tys. zł odszkodowania.Skarb Państwa – Prokuratura Rejonowa Sosnowiec Południe – na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 19 marca 2014 roku – wypłaciła już pokrzywdzonym lekarzom, pracownikom Oddziału Urazowo-Ortopedycznego byłego Wojskowego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach po 5000 zł (o tyle wnioskowali) tytułem odszkodowania za przewlekłość postępowania. Sąd wydał postanowienie bez przesłuchiwania lekarzy.

Odszkodowania nie otrzymali pokrzywdzeni lekarze, którzy w październiku 2013 roku nie wyrazili woli złożenia skargi na przewlekłość postępowania w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych przez dyrektora szpitala poprzez zamknięcie w dniu 8 grudnia 2010 roku Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej bez wymaganej decyzji administracyjnej wojewody, tj. o czyn z art. 231 par. 1 Kodeksu karnego.

OZZL przypomina: wniosek: zawsze należy – w uzasadnionych przypadkach – składać skargi na przewlekłość postępowania prokuratorskiego lub sądowego celem:

1. wywarcia presji na skrócenie często niesłychanie przewlekłych postępowań prokuratorskich lub sądowych, co zwykle uniemożliwia uzyskanie sprawiedliwego rozstrzygnięcia sporu,

2. uzyskania rekompensaty finansowej za doznaną krzywdę w kwocie do 20 tys. zł.

Kolejna rozprawa sądowa w ww. sprawie odbyła się w dniu 10 kwietnia 2014 r.


autor/ źródło: OZZL


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Mediator pomoże w rozwiązaniu konfliktu płacowego w szpitalu?


Po 22 dniach strajku okupacyjnego do Brzeskiego Centrum Medycznego przyjechał mediator specjalizujący się w rozwiązywaniu sporów pracowniczych.…Zespół "złamanego serca" równie niebezpieczny…

Sądy częściej orzekają na korzyść pacjentów…

Zdaniem ekspertów możemy mówić o przełomie w…

Choroby serca wciąż najgroźniejszym zabójcą Polaków.…

Kto ma wskazać placówkę po odmowie świadczenia?

Wyniki badań są własnością pacjenta, a jednak…

Stanowisko NRL ws. Polityki Lekowej Państwa: propozycje…

W aptekach brakuje leków - m.in. przeciwzakrzepowych…

Lekarze FPZ cieszą się z dymisji Arłukowicza