Leczenie szpitalne - projekt zarządzenia NFZ

Fundusz przedstawił projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.


Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii przez właściwe w sprawie podmioty projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie nr 89/2013/DSOZ z 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można nadsyłać do Centrali Funduszu do dnia 21 lipca 2014 r.

Więcej: www.nfz.gov.pl


autor/ źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowoW Polsce jest możliwa terapia z wykorzystaniem marihuany

Arłukowicz oburzony słowami krajowego konsultanta…

Zdarzenia medyczne: pełna informacja o błędach…

Specjalizacja dla każdego młodego lekarza

Redakcja

KIDL: List otwarty do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Posłów i Senatorów

Kierujemy do Państwa ten list jako protest wobec braku troski przez sprawujących władzę o bezpieczeństwo medycznej diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. W obecnie uchwalanym projekcie ustawy nowelizującej ustawę z dnia 15 kwietnia 2011…
infonfz/KIDL
Komunikat

Kanadyjski inwestor zbuduje szpital w Żywcu i będzie…

Raka jajnika nawet w zaawansowanym stadium można…

NFZ o zmianie w zakresie umów na leczenie szpitalne

Drugie czytanie projektu dotyczącego transgranicznej opieki zdrowotnej

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 2293, czytaj całość) ma wdrożyć przepisy unijnej…
Ekspert