Książeczka zdrowia dziecka elementem dokumentacji medycznej

Książeczka zdrowia dziecka będzie elementem dokumentacji medycznej, a jej wzór określi minister zdrowia - zakłada nowela ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta, którą przyjął w piątek (10 lipca) Senat.Po wejściu w życie nowych przepisów ujednolicone zostaną wzory niektórych rodzajów dokumentacji medycznej, w szczególności wzór książeczki zdrowia dziecka.Projekt zgłosili posłowie PO.

Wzory dokumentów, w drodze rozporządzenia, określać będzie minister zdrowia - po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Ujednolicenie wzorów dokumentacji medycznej ma umożliwić pełne udokumentowanie przebiegu działań profilaktycznych i leczniczych, szybkie odnajdywanie informacji istotnych dla dalszego leczenia oraz zachowanie wiarygodności tych informacji.

"Jednolity wzór dokumentów jest szczególnie ważny w sytuacjach, w których konieczne jest natychmiastowe potwierdzenie pewnych informacji mających kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pacjenta i określenie sposobu postępowania, w szczególności w stanach nagłych, w tym - zagrożenia życia" - podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie wzorów karty przebiegu ciąży i książeczki zdrowia dziecka ma również pozwolić na usystematyzowanie i kompleksowe monitorowanie opieki zdrowotnej przez rodziców dziecka oraz osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad kobietą w okresie ciąży i dzieckiem.

O wprowadzenie książeczki zdrowia dziecka jako dokumentu państwowego od dawna apelował rzecznik praw dziecka Marek Michalak. Występował w tej sprawie m.in. do ministra zdrowia i do sejmowej komisji zdrowia. Przekonywał, że określenie książeczki zdrowia dziecka, jako rodzaju dokumentacji medycznej pozwoli na gromadzenie i utrwalenie informacji o stanie zdrowia dziecka, przebiegu jego leczenia, szczepieniach, badaniach, zabiegach itp. Z kolei wskazanie elementów, które powinna zawierać, ujednolici wpisywane do niej informacje.

Jego zdaniem książeczka powinna być elementem systemu monitorowania losów dziecka, m.in. pod kątem zapewnienia mu właściwej opieki medycznej.

Dotychczas wydawanie książeczki zdrowia dziecka było jedynie elementem dobrej praktyki oddziałów noworodkowych; ich forma i zawartość były różne.

Za przyjęciem noweli - bez poprawek - opowiedziało się 77 senatorów, 1 był przeciw, a 12 wstrzymało się od głosu.


autor/ źródło: PAP


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Pacjenci mogą mieć problem z kupieniem szczepionki Pentaxim


Po tym, jak Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał jedną z trzech serii preparatu Pentaxim, pacjenci mają problem z jej kupieniem. Jak…2 mln Polaków cierpi na przewlekłą obturacyjną…

Okuliści zdecydowanie przeciwni skierowaniom

Rosną wydatki Polaków na diagnostykę i leczenie

Granat niewskazany przy różnych lekach

Kielce: sąd utrzymał wyrok dla ginekologa z Pińczowa

Lekarze rodzinni przedłużą umowy z NFZ. To efekt…

Stwardnienie rozsiane nie musi doprowadzić do wózka…

Oddam szpital w dobre ręce

Na mięśniaki macicy cierpi połowa kobiet między…