Książeczka zdrowia dziecka elementem dokumentacji medycznej

Książeczka zdrowia dziecka będzie elementem dokumentacji medycznej, a jej wzór określi minister zdrowia - zakłada nowela ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta, którą przyjął w piątek (10 lipca) Senat.Po wejściu w życie nowych przepisów ujednolicone zostaną wzory niektórych rodzajów dokumentacji medycznej, w szczególności wzór książeczki zdrowia dziecka.Projekt zgłosili posłowie PO.

Wzory dokumentów, w drodze rozporządzenia, określać będzie minister zdrowia - po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Ujednolicenie wzorów dokumentacji medycznej ma umożliwić pełne udokumentowanie przebiegu działań profilaktycznych i leczniczych, szybkie odnajdywanie informacji istotnych dla dalszego leczenia oraz zachowanie wiarygodności tych informacji.

"Jednolity wzór dokumentów jest szczególnie ważny w sytuacjach, w których konieczne jest natychmiastowe potwierdzenie pewnych informacji mających kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pacjenta i określenie sposobu postępowania, w szczególności w stanach nagłych, w tym - zagrożenia życia" - podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie wzorów karty przebiegu ciąży i książeczki zdrowia dziecka ma również pozwolić na usystematyzowanie i kompleksowe monitorowanie opieki zdrowotnej przez rodziców dziecka oraz osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad kobietą w okresie ciąży i dzieckiem.

O wprowadzenie książeczki zdrowia dziecka jako dokumentu państwowego od dawna apelował rzecznik praw dziecka Marek Michalak. Występował w tej sprawie m.in. do ministra zdrowia i do sejmowej komisji zdrowia. Przekonywał, że określenie książeczki zdrowia dziecka, jako rodzaju dokumentacji medycznej pozwoli na gromadzenie i utrwalenie informacji o stanie zdrowia dziecka, przebiegu jego leczenia, szczepieniach, badaniach, zabiegach itp. Z kolei wskazanie elementów, które powinna zawierać, ujednolici wpisywane do niej informacje.

Jego zdaniem książeczka powinna być elementem systemu monitorowania losów dziecka, m.in. pod kątem zapewnienia mu właściwej opieki medycznej.

Dotychczas wydawanie książeczki zdrowia dziecka było jedynie elementem dobrej praktyki oddziałów noworodkowych; ich forma i zawartość były różne.

Za przyjęciem noweli - bez poprawek - opowiedziało się 77 senatorów, 1 był przeciw, a 12 wstrzymało się od głosu.


autor/ źródło: PAP


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Szpital przyjął o 600 pacjentów za dużo?


Prokuratura na wniosek Narodowego Funduszu Zdrowia bada, czy szpital w Biłgoraju przyjął o 600 pacjentów za dużo.Nowa terapia genowa mukiwiscydozy daje chorym nadzieję

Marszałek Sejmu o klinice "Przylądek nadziei": to…

Rzecznik Praw Pacjenta o dostępie do dokumentacji…

Redakcja

NFZ ws. warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w POZ

Ogłasza się w załączniku do niniejszego zarządzenia jednolity tekst zarządzenia Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń…
NFZ
NFZ

Ministerstwo Zdrowia podziela zdanie NIK ws. nocnej…

Materiał video: W Polsce potrzeba nowoczesnej medycyny…

Polaków zdrowia portret własny 2015 - minister Zembala…

Dostęp do dokumentacji medycznej nie dla konsultanta…

Komputery przegrywają z lekarzami przy stawianiu…