Koniec nielegalnych zabiegów medycyny estetycznej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oficjalnie poparło stanowisko Polskiego Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging ws. wykonywania zabiegów lekarskich z zakresu medycyny estetycznej (pismo NRL/ZRP/MBK/153/725/14). Ze stanowiska NRL wynika m.in., że wykorzystanie np. toksyny botulinowej (tzw. botoksu), czy wypełniaczy przez osoby bez uprawnień medycznych, to przekroczenie prawa, które może być karalne.Polski rynek medycyny estetycznej wart jest kilka miliardów złotych, a rocznie z jej usług korzysta ponad milion kobiet i mężczyzn. Podczas gdy entuzjastów zabiegów upiększających przybywa, wzrasta również liczba osób szkolących się - często nielegalnie - na tzw. "specjalistów" w tej dziedzinie.

"Osoby te, czyli głównie kosmetyczki, po odbyciu bezprawnych szkoleń organizowanych w celach komercyjnych przez różne podmioty, również lekarzy, otrzymują bezwartościowe, w świetle obowiązującego w Polsce prawa, certyfikaty" - tłumaczy dr Waldemar Jankowiak, wiceprezes PTMEiAA.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz PTMEiAA apelują do lekarzy o nieprowadzenie szkoleń w zakresie medycyny estetycznej dla osób nieuprawnionych. Twierdzą też, że osoby, które wykonują lekarskie zabiegi medycyny estetycznej bez odpowiedniego wykształcenia medycznego, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karnej lub cywilnej.

Dodatkowo podkreślają, że stosowane w zabiegach preparaty, również popularna toksyna botulinowa, są produktami leczniczymi w rozumieniu prawa farmaceutycznego. Zatem wszelkie ich zastosowanie, także do celów upiększających, należy wyłącznie do decyzji lekarza i powinno być wykonane przez osoby wykonujące zawód medyczny.

Według PTMEiAA i NRL istnieje obecnie szereg środków prawnych, umożliwiających ukaranie osób nieuprawnionych do wykonywania zabiegów lekarskich. W grę wchodzi powiadomienie organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Można też zawiadomić organy nadzoru, tj. Głównego Inspektora Farmaceutycznego i prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o fakcie nabywania i stosowania produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych przez osoby nieuprawnione.

Prezes PTMEiAA, dr Andrzej Ignaciuk, wyraził nadzieję, że stanowisko NRL wpłynie na ograniczenie wykonywania zabiegów medycyny estetycznej przez osoby nieuprawnione oraz liczy na współpracę z pacjentami oraz wzrost ich świadomości przy wyborze osób wykonujących zabiegi medycyny estetycznej.


autor/ źródło: PTME i Anti-Aging


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Szpitale nie chcą podawać kosztów procedur. Nowa ustawa to zmieni?


Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji czeka na ustawę o ratunkowym dostępie do technologii lekowych (RDTL). Ma ona nałożyć…Lekarze płacą kary w związku z wystawianiem recept.…

Dostęp do dokumentacji medycznej nie dla konsultanta…

Depresja może poprzedzać utratę pamięci u chorych…

Redakcja

AOTM: stanowiska i opinie - 10. posiedzenie Rady Przejrzystości

Rada Przejrzystości uznaje za zasadne objęcie refundacją leku Noxafil (pozakonazol) we wskazaniu zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów z ostrą białaczką szpikową lub zespołem mielodysplastycznym. Rada Przejrzystości uważa…
AOTM
Farmacja

Ostra polemika w sejmie między Arłukowiczem a Pinkasem

Prof. Golik: nieśmiertelność przegrała w wyścigu…

Porozumienie Zawodów Medycznych chce spotkania z…

Chorzy na białaczkę zostali wprowadzeni w błąd

Ebola nie zagraża Polakom