Komunikat FDA dotyczący bezpieczeństwa stosowania leku dabigatran

Stosowanie doustnych antykoagulantów nie będących antagonistami witaminy K (DAnonVKA) w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych u chorych z niezastawkowym migotaniem przedsionków staje się coraz powszechniejsze. W Stanach Zjednoczonych w przedziale czasowym od rejestracji dabigatranu (październik 2010) do grudnia 2013 roku zrealizowano 6,2 miliona recept na dabigatran, wypisanych dla 934 tysięcy pacjentów [1].Z uwagi na coraz liczniejszą grupę chorych otrzymujących DAnonVKA konieczne jest prowadzenie badań mających na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowanej terapii w poszczególnych grupach chorych z migotaniem przedsionków.

W postmarketingowym badaniu FDA opublikowanym w maju 2014 porównano częstość występowania powikłań zakrzepowo-zatorowych, krwawień wewnątrzczaszkowych, krwawień z przewodu pokarmowego, zawałów serca oraz zgonów u chorych leczonych dabigatranem i warfaryną.

Do omawianego badania włączono ponad 134 000 pacjentów (37500 osobo-lat) z bazy Medicare, przyjmujących w Stanach Zjednoczonych dabigatran lub warfarynę w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych u chorych z niezastawkowym migotaniem przedsionków. Chorzy objęci badaniem mieli zastosowane leczenie przeciwkrzepliwe w ciągu 6 miesięcy przed włączeniem do badania.

Badani leczeni dabigatranem otrzymywali ją w dawce 150 mg lub 75 mg dwa razy dziennie. Populacja objęta badaniem była liczniejsza oraz starsza niż badani we wcześniej opublikowanych doniesieniach postmarketingowych. Ponadto w omawianej analizie zastosowano bardziej zaawansowane metody oceny statystycznej niż w poprzednio publikowanych pracach.

W omawianym badaniu wykazano, że ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu oraz krwawienia wewnątrzczaszkowego jest niższe w grupie chorych leczonych dabigatranem niż warfaryną. W prezentowanym badaniu wykazano redukcję częstości występowania zgonów u chorych leczonych Pradaxą (dabigatranem) w porównaniu do chorych otrzymujących warfarynę. Natomiast ryzyko wystąpienia poważnego krwawienia z przewodu pokarmowego było wyższe u chorych leczonych dabigatranem niż warfaryną. Nie stwierdzono różnic w częstości występowania zawału serca w obydwu porównywanych grupach. Wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.

Zwiększone ryzyko występowania poważnych powikłań krwotocznych z przewodu pokarmowego w populacji starszych chorych obserwowano także w badaniu RE-LY, u chorych w wieku powyżej 65 lat [2]. Natomiast w uprzednio publikowanej analizie Mini Sentinel Modular Program obejmującej około 10600 chorych, u których wdrożono terapię dabigatranem lub warfaryną poważne krwawienia z przewodu pokarmowego i krwawienia wewnątrzczaszkowe występowały rzadziej u chorych leczonych dabigatranem niż u chorych leczonych warfaryną. Chorzy z Mini Sentinel Modular Program byli młodsi niż chorzy z bazy Medicare, 64% z nich było w wieku poniżej 65. roku życia.

Analiza FDA jest kolejnym potwierdzeniem skuteczności i bezpieczeństwa dabigatranu w codziennej praktyce lekarskiej.

Dr Iwona Gorczyca-Michta 
Świętokrzyskie Centrum Kardiologii 
I Klinika Kardiologii i Elektroterapii

1. IMS, National Prescription Audit (NPA) and IMS, Vector One®: Total Patient Tracker (TPT) Databases. October 2010-December 2013. Extracted February 2014

2. Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S, et al; Randomized Evaluation of Long-Term Anticoagulation Therapy Investigators. Newly identified events in the RE-LY trial. N Engl J Med 2010;363:1875-1876.


autor/ źródło: Dr Iwona Gorczyca-Michta/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Łódzkie SOR-y według nowych wycen otrzymają o 8,5 mln zł więcej


W efekcie zmian zasad finansowania szpitali, które prowadzą szpitalne oddziały ratunkowe, przez najbliższe 6 miesięcy te placówki w Łódzkiem…Zbliżają się wybory. Co kandydaci na prezydenta…

FPZ zmienia stanowisko ws. rozmów o pakiecie?

Szwajcaria: wstrzymano badania nad szczepionką przeciwko…

Szansa na lek na chorobę Alzheimera

Posłowie chcą, by NFZ finansował szczepienia ochronne…

Wrocław: infekcja wirusowa u dzieci - mają problemy…

Płyny stosowane w e-papierosach mogą zawierać rakotwórcze…

Wakacyjne infekcje dziecięce

Redakcja

Łódź: sąd oddalił skargę w sprawie cięć w szpitalu im. Rydygiera

Decyzja o obniżce pensji dla wszystkich pracowników, w trudnej sytuacji finansowej, w której znalazł się Miejski Szpital im. Rydygiera w Łodzi, jest uzasadniona stwierdził sąd. Uzasadniając oddalenie pozwu wskazano, że w tym przypadku nie można…
Dziennik Łódzki
Prasa