Komunikat do pracowników ochrony zdrowia

Komunikat Ministra Zdrowia: W związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i odnotowywanym wzrostem zachorowań na COVID-19 ...


W związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i odnotowywanym wzrostem zachorowań na COVID-19, również z ryzykiem zawodowym pracowników sektora ochrony zdrowia, proszę by w przypadku wykonywania pracy w kontakcie z osobami ze zdiagnozowanym zakażeniem albo z podejrzeniem zakażenia powstrzymać się od wykonywania pracy z innymi pacjentami, w innych podmiotach leczniczych czy jednostkach organizacyjnych systemu ochrony zdrowia. Pracownikom, którzy nie mają bezpośredniego kontaktu z takimi grupami pacjentów, zaleca się ograniczenie liczby miejsc wykonywanej pracy. Zadaniem ochrony zdrowia jest ograniczenie potencjalnych kanałów transmisji zakażeń.

Proszę o bezwzględne zastosowanie się do tych zasad ze skutkiem natychmiastowym. Jednocześnie informuję, że trwają już prace mające na celu wprowadzenie ich do systemu prawa.


autor/ źródło: Infonfz/MZ


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Druk przestrzenny = sprawne ciało do późnej starości?


Naukowe wspomaganie medycyny daje zaskakujące efekty. Bioniczne kończyny i organy drukowane przy pomocy drukarek przestrzennych mogą w perspektywie…Eksperci: reforma kolejkowa wymaga miliardowych nakładów

Rezydenci na kontrakcie nie muszą brać dyżurów

Odmowa szczepień oznacza ryzyko powrotu chorób zakaźnych.…

MZ wyjaśnia OZZL problemy związane z realizacją…

OZZL przypomniał ministrowi co mówił, gdy był…

PPOZ: oczekujemy podwyżek dla pielęgniarek POZ od…

Leki na bazie marihuany można sprowadzać do Polski.…

Gdyby pielęgniarki miały wypisywać recepty, to...

Redakcja

Odpowiedź MZ na apel NRL ws. programu ochrony zdrowia psychicznego

"Odpowiadając na liczne apele środowiska, zgłaszającego postulaty, że kwestia reformy psychiatrycznej opieki zdrowotnej musi znaleźć gwarancję ustawową i opierać się o przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w dniu 2 września w Ministerstwie Zdrowia…
NIL/Rynek Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia