Kolejny narodowy program zwalczania raka w tym półroczu w Sejmie

Projekt Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2025 wpłynie do Sejmu do połowy roku - zapowiedział w czwartek (5 lutego) wiceminister zdrowia Sławomir Neumann.Wiceszef resortu zdrowia uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej, która rozpatrzyła odpowiedź resortu na dezyderat ws. narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych.

Pierwsza edycja Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych została zaplanowana na lata 2006-2015. W sierpniu ub.r. NIK negatywnie oceniła skuteczność realizacji programu przez MZ w latach 2009-2013.

Izba wskazywała m.in., że pacjenci objęci programem wciąż zbyt długo czekają na rozpoczęcie radioterapii, zbyt mało kobiet zgłasza się na mammografię i na cytologię, a wskaźniki wykrywania i leczenia nowotworów wciąż znacznie odbiegają od średnich europejskich.

MZ odpowiadało, że przygotowywany na kolejne lata program będzie oparty na nowych zasadach, tak by profilaktyka przeciwnowotworowa była bardziej efektywna. Wskazywało też, że poprawie wskaźników dotyczących chorób nowotworowych służyć ma wprowadzenie pakietu onkologicznego. Ten zaczął funkcjonować z początkiem br.

Ministerstwo podkreśla, że realizacja Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych przynosi wymierne efekty. Wskazuje w tym kontekście m.in., że zwiększyła się liczba chorych korzystających z radioterapii, czas oczekiwania na rozpoczęcie leczenia skrócił się, ułatwiony został dostęp chorych do najnowocześniejszych technik, wzrosła liczba chorych operowanych we wczesnych stadiach, doposażono ośrodki onkologiczne.

W odpowiedzi na dezyderat komisji resort zdrowia wskazał, że liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce będzie systematycznie wzrastała. Przyczyny tego zjawiska, jak podano, należy upatrywać zarówno w procesie starzenia się populacji polskiej, jak i wzroście narażenia na czynniki ryzyka związane ze stylem życia (otyłość, niska aktywność fizyczna, palenie tytoniu, nadmierna konsumpcja alkoholu).

Ministerstwo podało, że nowotwory złośliwe są drugą przyczyną zgonów w Polsce. U mężczyzn najczęściej diagnozowano nowotwory złośliwe płuca, gruczołu krokowego i jelita grubego. U kobiet dominujące są nowotwory złośliwe piersi, płuc i jelita grubego.

O tym, że Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2025 powinien być przyjęty w tej kadencji parlamentu, przekonani są eksperci. Pod koniec stycznia Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej oraz Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych podpisały porozumienie w tej sprawie. Chcą opracować założenia drugiej edycji programu.

Eksperci postulują, by nowa edycja programu większy nacisk kładła na promocję zdrowego trybu życia oraz profilaktykę nowotworową, w tym badania przesiewowe, dzięki którym możliwe jest wykrycie zmian na wczesnym etapie choroby. Wśród rozwiązań rekomendowanych przez towarzystwa naukowe znalazły się też m.in.: podniesienie jakości życia pacjentów onkologicznych poprzez wdrożenie programów rehabilitacji oraz wprowadzenie rozwiązań, które gwarantowałyby równy dostęp do nowoczesnych terapii.


autor/ źródło: PAP


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
GIF: seria seroxatu wycofana z obrotu


Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofuje z obrotu lek seroxat (paroxetinum), tabletki powlekane, 20 mg, numer serii: 603, data ważności:…W łódzkim osiem poradni wycofało się z pakietu…

Informatyzacja placówki medycznej z korzyścią dla…

Radiologia interwencyjna szansą na wyleczenie większej…

NFZ o zmianie w zakresie umów na leczenie szpitalne

Redakcja

Dieta i ćwiczenia nie zawsze wystarczają w walce z otyłością. Często jedyną szansą są zabiegi chirurgiczne

Otyłość uważana jest za epidemię XXI wieku. W ciągu ostatniego półwiecza liczba osób cierpiących z tego powodu na całym świecie powiększyła się blisko dziesięciokrotnie – obecnie wynosi ona ponad 1 mld. Z danych Światowego Indeksu…
Infonfz/Newseria
Artykuł

Czy odmowa potwierdzenia skierowania powinna być…

Rozpoczęła się sejmowa debata nad projektem zakazującym…

Policzono pielęgniarki - resort zdrowia wstrzymuje…

Wzrosła liczba przeszczepów od żywych dawców,…