Kolejny narodowy program zwalczania raka w tym półroczu w Sejmie

Projekt Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2025 wpłynie do Sejmu do połowy roku - zapowiedział w czwartek (5 lutego) wiceminister zdrowia Sławomir Neumann.Wiceszef resortu zdrowia uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej, która rozpatrzyła odpowiedź resortu na dezyderat ws. narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych.

Pierwsza edycja Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych została zaplanowana na lata 2006-2015. W sierpniu ub.r. NIK negatywnie oceniła skuteczność realizacji programu przez MZ w latach 2009-2013.

Izba wskazywała m.in., że pacjenci objęci programem wciąż zbyt długo czekają na rozpoczęcie radioterapii, zbyt mało kobiet zgłasza się na mammografię i na cytologię, a wskaźniki wykrywania i leczenia nowotworów wciąż znacznie odbiegają od średnich europejskich.

MZ odpowiadało, że przygotowywany na kolejne lata program będzie oparty na nowych zasadach, tak by profilaktyka przeciwnowotworowa była bardziej efektywna. Wskazywało też, że poprawie wskaźników dotyczących chorób nowotworowych służyć ma wprowadzenie pakietu onkologicznego. Ten zaczął funkcjonować z początkiem br.

Ministerstwo podkreśla, że realizacja Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych przynosi wymierne efekty. Wskazuje w tym kontekście m.in., że zwiększyła się liczba chorych korzystających z radioterapii, czas oczekiwania na rozpoczęcie leczenia skrócił się, ułatwiony został dostęp chorych do najnowocześniejszych technik, wzrosła liczba chorych operowanych we wczesnych stadiach, doposażono ośrodki onkologiczne.

W odpowiedzi na dezyderat komisji resort zdrowia wskazał, że liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce będzie systematycznie wzrastała. Przyczyny tego zjawiska, jak podano, należy upatrywać zarówno w procesie starzenia się populacji polskiej, jak i wzroście narażenia na czynniki ryzyka związane ze stylem życia (otyłość, niska aktywność fizyczna, palenie tytoniu, nadmierna konsumpcja alkoholu).

Ministerstwo podało, że nowotwory złośliwe są drugą przyczyną zgonów w Polsce. U mężczyzn najczęściej diagnozowano nowotwory złośliwe płuca, gruczołu krokowego i jelita grubego. U kobiet dominujące są nowotwory złośliwe piersi, płuc i jelita grubego.

O tym, że Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2025 powinien być przyjęty w tej kadencji parlamentu, przekonani są eksperci. Pod koniec stycznia Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej oraz Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych podpisały porozumienie w tej sprawie. Chcą opracować założenia drugiej edycji programu.

Eksperci postulują, by nowa edycja programu większy nacisk kładła na promocję zdrowego trybu życia oraz profilaktykę nowotworową, w tym badania przesiewowe, dzięki którym możliwe jest wykrycie zmian na wczesnym etapie choroby. Wśród rozwiązań rekomendowanych przez towarzystwa naukowe znalazły się też m.in.: podniesienie jakości życia pacjentów onkologicznych poprzez wdrożenie programów rehabilitacji oraz wprowadzenie rozwiązań, które gwarantowałyby równy dostęp do nowoczesnych terapii.


autor/ źródło: PAP


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Druk przestrzenny = sprawne ciało do późnej starości?


Naukowe wspomaganie medycyny daje zaskakujące efekty. Bioniczne kończyny i organy drukowane przy pomocy drukarek przestrzennych mogą w perspektywie…Redakcja

Alergie coraz większym problemem w Europie. W diagnostyce pomocny może się okazać polski wynalazek

– Narastająca skala zachorowań na alergię jest dużym problemem. Komisja Europejska szacuje, że do 2025 roku już połowa Europejczyków będzie dotknięta chorobami alergicznymi – mówi…
Infonfz/Mewseria
Artykuł
Redakcja

Mazowiecki oddział NFZ ws. interpretacji przepisów dot. obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego

Publikacja stanowi odpowiedź na wniosek z dnia 3 sierpnia 2015 r. Fundacja „W[…]” zwana dalej Fundacją, zwróciła się o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których…
NFZ/Rynek Zdrowia
NFZ

Powstaje aplikacja informatyczna dla onkologów

MZ odpowiada NRL nt. regulacji zrównujących czas…

Leków nie można wysyłać przez paczkomaty

Pakiet kolejkowy i onkologiczny: zdążą przed sejmowymi…

Redakcja

Prezes NRL o nowej regulacji czasu pracy

W piśmie możemy przeczytać m.in., że: "Dla samorządu lekarskiego wydaje się oczywiste, że wraz ze wzrostem nakładu czasu pracy i wysiłku wkładanego w wykonanie obowiązków pracowniczych, pracownik powinien otrzymać wyższe wynagrodzenie". "Nikt…
NIL
Artykuł

Polska w tyle Europy pod względem dostępu pacjentów…

W sezonie wiosna-let0 13 proc. Polaków zostało ugryzionych…