Kolejne regulacje pakietów weszły w życie

Weszło właśnie w życie (18.09) rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.Zmiany dotyczą zasad przepisywania leków zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe.

Główne rozwiązania zawarte w rozporządzeniu:

Pacjenci nie będą musieli co miesiąc zgłaszać się do lekarza po receptę.  Wydłużono czas, na jaki lekarz będzie mógł wystawić receptę na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P  – z 30 dni do 90. Lekarz będzie mógł wystawić do trzech recept na następujące po sobie okresy stosowania (nie dłużej jednak niż na 90 dni).

Wydłużono termin realizacji recepty na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe z 14 dni do 30.

Usunięto obowiązek „szczegółowego” zapisania przez lekarza na recepcie sposobu dawkowania leku. Tę zmianę postulowały zarówno środowisko lekarskie, jak i i aptekarskie. W przypadku niektórych leków trudno jest napisać na recepcie szczegółowy sposób dawkowania, gdyż leki zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe często są zażywane przez pacjenta doraźnie. W związku z tym sformułowanie „szczegółowy” mogło wprowadzać problemy interpretacyjne.

Jeżeli farmaceuta nie będzie mógł odczytać sposobu dawkowania zapisanego na recepcie (ponieważ zapis będzie niewyraźny, nieczytelny itp.), co uniemożliwi mu obliczenie sumarycznej liczby przepisanych środków odurzających lub substancji psychotropowych, a w konsekwencji uniemożliwi wydanie leku – pacjent będzie mógł otrzymać:

w przypadku leku refundowanego – dwa najmniejsze opakowania określone w wykazie znajdującym się w obwieszczeniu ministra zdrowia,

w przypadku leku pełnopłatnego – dwa najmniejsze opakowania  dopuszczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Usunięto obowiązek stawiania wykrzyknika przy przepisaniu jednorazowej lub dobowej dawki leku zawierającego w składzie środki odurzające grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P, które przekraczają dawkę maksymalną określoną w: Farmakopei Europejskiej, Farmakopei Polskiej; odpowiedniej farmakopei uznawanej w państwach członkowskich Unii Europejskiej; Charakterystyce Produktu Leczniczego lub jeśli ich maksymalna dawka nie jest określona w Farmakopei Europejskiej, Farmakopei Polskiej lub odpowiedniej farmakopei uznawanej w państwach członkowskich Unii Europejskiej albo Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Więcej na: mz.gov.pl


autor/ źródło: Medexpress


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Szkolenia dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z zakresu onkologii


Ministerstwo Zdrowia i Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie organizują bezpłatne szkolenia dla lekarzy podstawowej…Redakcja

Jubileuszowe Spotkania Kardiologiczne - najbliższe spotkanie w Łodzi

Sympozjum odbędzie się w hotelu DoubleTree by Hilton Hotel, ul. Łąkowa 29, w Łodzi, w dniu 6 listopada 2014 r. Udział w sympozjum jest bezpłatny (za uczestnictwo będą przysługiwały W programie…
Komitet Organizacyjny Sympozjum
Konferencje

Alarmująca liczba chorych na krztusiec. Czy faktycznie…

Redakcja

Sondaż: lekarze sceptycznie o wypisywaniu recept przez pielęgniarki

30 proc. lekarzy różnych specjalności ankietowanych przez portal Konsulium24.pl twierdzi, że uzyskanie uprawnień do ordynacji leków i wypisywania leków przez pielęgniarki nie będzie miało wpływu na zdrowie pacjentów, 14 proc. uważa,…
konsylium24.pl
Prasa

Polskie urządzenie do samodzielnego wykrywania raka…

Bakterie z jamy ustnej matki mogą przedostawać się…

Redakcja

VI Europejski Kongres Gospodarczy: sesje dotyczące ochrony zdrowia

Tradycyjnie już jedną z imprez towarzyszących Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu (7-9 maja 2014) będzie Ogólnopolskie Spotkanie Menedżerów Ochrony Zdrowia (7 maja). To finałowa konferencja siódmej już edycji cyklu regionalnych debat, organizowanych…
MAK/Rynek Zdrowia
Konferencje
Redakcja

NFZ: Komunikat dla świadczeniodawców

Komunikat jest udostępniany w celu umożliwienia jego wcześniejszej implementacji w systemach informatycznych świadczeniodawców. Oficjalnie zostanie opublikowany w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych…
nfz.gov.pl
Komunikat

Ustawa transgraniczna po ważnej poprawce. Teraz prezydent

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek NRL ws.…