Kolejne regulacje pakietów weszły w życie

Weszło właśnie w życie (18.09) rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.Zmiany dotyczą zasad przepisywania leków zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe.

Główne rozwiązania zawarte w rozporządzeniu:

Pacjenci nie będą musieli co miesiąc zgłaszać się do lekarza po receptę.  Wydłużono czas, na jaki lekarz będzie mógł wystawić receptę na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P  – z 30 dni do 90. Lekarz będzie mógł wystawić do trzech recept na następujące po sobie okresy stosowania (nie dłużej jednak niż na 90 dni).

Wydłużono termin realizacji recepty na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe z 14 dni do 30.

Usunięto obowiązek „szczegółowego” zapisania przez lekarza na recepcie sposobu dawkowania leku. Tę zmianę postulowały zarówno środowisko lekarskie, jak i i aptekarskie. W przypadku niektórych leków trudno jest napisać na recepcie szczegółowy sposób dawkowania, gdyż leki zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe często są zażywane przez pacjenta doraźnie. W związku z tym sformułowanie „szczegółowy” mogło wprowadzać problemy interpretacyjne.

Jeżeli farmaceuta nie będzie mógł odczytać sposobu dawkowania zapisanego na recepcie (ponieważ zapis będzie niewyraźny, nieczytelny itp.), co uniemożliwi mu obliczenie sumarycznej liczby przepisanych środków odurzających lub substancji psychotropowych, a w konsekwencji uniemożliwi wydanie leku – pacjent będzie mógł otrzymać:

w przypadku leku refundowanego – dwa najmniejsze opakowania określone w wykazie znajdującym się w obwieszczeniu ministra zdrowia,

w przypadku leku pełnopłatnego – dwa najmniejsze opakowania  dopuszczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Usunięto obowiązek stawiania wykrzyknika przy przepisaniu jednorazowej lub dobowej dawki leku zawierającego w składzie środki odurzające grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P, które przekraczają dawkę maksymalną określoną w: Farmakopei Europejskiej, Farmakopei Polskiej; odpowiedniej farmakopei uznawanej w państwach członkowskich Unii Europejskiej; Charakterystyce Produktu Leczniczego lub jeśli ich maksymalna dawka nie jest określona w Farmakopei Europejskiej, Farmakopei Polskiej lub odpowiedniej farmakopei uznawanej w państwach członkowskich Unii Europejskiej albo Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Więcej na: mz.gov.pl


autor/ źródło: Medexpress


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
NRL negatywnie o możliwości wystawiania recept na 360 dni


NRL negatywnie oceniła proponowane rozwiązanie umożliwiające wystawienie recept na 360 dni. Dlaczego?OZZL: rezydenci zachowają dotychczasową pensje

Komórki nowotworowe mogą zarażać komórki zdrowe

Pacjenci pytają o dalsze losy rządowego programu…

NRL: Konsultacje społeczne to fikcja

Redakcja

AOTM o zamianie schematu dawkowania szczepionki

Agencja Oceny Technologii Medycznych informuje, że w zakresie oceny projektów programów zdrowotnych dotyczących profilaktyki zakażeń HPV po zmianie szczepionki 3. dawkowej na 2. dawkową, skutkiem takiego przejścia jest jedynie skutek finansowy.…
AOTM
Komunikat

Porada recepturowa od przyszłego roku?

Brytyjczycy chcą polskich pielęgniarek, a polski…

Nie można lekceważyć grypy

Specjaliści z ŚCCS w Zabrzu konsultują na odległość