Kolejne regulacje pakietów weszły w życie

Weszło właśnie w życie (18.09) rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.Zmiany dotyczą zasad przepisywania leków zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe.

Główne rozwiązania zawarte w rozporządzeniu:

Pacjenci nie będą musieli co miesiąc zgłaszać się do lekarza po receptę.  Wydłużono czas, na jaki lekarz będzie mógł wystawić receptę na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P  – z 30 dni do 90. Lekarz będzie mógł wystawić do trzech recept na następujące po sobie okresy stosowania (nie dłużej jednak niż na 90 dni).

Wydłużono termin realizacji recepty na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe z 14 dni do 30.

Usunięto obowiązek „szczegółowego” zapisania przez lekarza na recepcie sposobu dawkowania leku. Tę zmianę postulowały zarówno środowisko lekarskie, jak i i aptekarskie. W przypadku niektórych leków trudno jest napisać na recepcie szczegółowy sposób dawkowania, gdyż leki zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe często są zażywane przez pacjenta doraźnie. W związku z tym sformułowanie „szczegółowy” mogło wprowadzać problemy interpretacyjne.

Jeżeli farmaceuta nie będzie mógł odczytać sposobu dawkowania zapisanego na recepcie (ponieważ zapis będzie niewyraźny, nieczytelny itp.), co uniemożliwi mu obliczenie sumarycznej liczby przepisanych środków odurzających lub substancji psychotropowych, a w konsekwencji uniemożliwi wydanie leku – pacjent będzie mógł otrzymać:

w przypadku leku refundowanego – dwa najmniejsze opakowania określone w wykazie znajdującym się w obwieszczeniu ministra zdrowia,

w przypadku leku pełnopłatnego – dwa najmniejsze opakowania  dopuszczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Usunięto obowiązek stawiania wykrzyknika przy przepisaniu jednorazowej lub dobowej dawki leku zawierającego w składzie środki odurzające grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P, które przekraczają dawkę maksymalną określoną w: Farmakopei Europejskiej, Farmakopei Polskiej; odpowiedniej farmakopei uznawanej w państwach członkowskich Unii Europejskiej; Charakterystyce Produktu Leczniczego lub jeśli ich maksymalna dawka nie jest określona w Farmakopei Europejskiej, Farmakopei Polskiej lub odpowiedniej farmakopei uznawanej w państwach członkowskich Unii Europejskiej albo Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Więcej na: mz.gov.pl


autor/ źródło: Medexpress


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Rząd przyjął założenia do projektu m.in. ws. e-recept i e-skierowań


Elektroniczne recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, telemedycyna oraz utworzenie rejestru ratowników medycznych - to elementy…Minister o zdarzeniu w Starachowicach: nie było błędu…

Państwowa Inspekcja Pracy zbadała 1 888 wypadków…

Sekretarz Polskiej Unii Onkologicznej: polska służba…

Definicja "sfałszowanego produktu leczniczego" znajdzie…

Pielęgniarki krytykują nowe normy zatrudnienia

Redakcja

NRL opiniuje projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

Naczelna Rada Lekarska w swoim stanowisku stwierdza, iż wszelkie ewentualne zmiany dotyczące uprawnień pacjentów do poziomu refundacji świadczeń opieki zdrowotnej powinny być realizowane bez angażowania w proces ustalania zakresu tych uprawnień lekarzy…
NIL
Komunikat

Badanie krwi pomoże ustalić biologiczny wiek pacjenta?

MZ konsultuje projekt rozporządzenia o centrach urazowych…

Wstępne wyniki po wszczepieniu najmniejszego na świecie…