Kolejne regulacje pakietów weszły w życie

Weszło właśnie w życie (18.09) rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.Zmiany dotyczą zasad przepisywania leków zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe.

Główne rozwiązania zawarte w rozporządzeniu:

Pacjenci nie będą musieli co miesiąc zgłaszać się do lekarza po receptę.  Wydłużono czas, na jaki lekarz będzie mógł wystawić receptę na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P  – z 30 dni do 90. Lekarz będzie mógł wystawić do trzech recept na następujące po sobie okresy stosowania (nie dłużej jednak niż na 90 dni).

Wydłużono termin realizacji recepty na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe z 14 dni do 30.

Usunięto obowiązek „szczegółowego” zapisania przez lekarza na recepcie sposobu dawkowania leku. Tę zmianę postulowały zarówno środowisko lekarskie, jak i i aptekarskie. W przypadku niektórych leków trudno jest napisać na recepcie szczegółowy sposób dawkowania, gdyż leki zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe często są zażywane przez pacjenta doraźnie. W związku z tym sformułowanie „szczegółowy” mogło wprowadzać problemy interpretacyjne.

Jeżeli farmaceuta nie będzie mógł odczytać sposobu dawkowania zapisanego na recepcie (ponieważ zapis będzie niewyraźny, nieczytelny itp.), co uniemożliwi mu obliczenie sumarycznej liczby przepisanych środków odurzających lub substancji psychotropowych, a w konsekwencji uniemożliwi wydanie leku – pacjent będzie mógł otrzymać:

w przypadku leku refundowanego – dwa najmniejsze opakowania określone w wykazie znajdującym się w obwieszczeniu ministra zdrowia,

w przypadku leku pełnopłatnego – dwa najmniejsze opakowania  dopuszczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Usunięto obowiązek stawiania wykrzyknika przy przepisaniu jednorazowej lub dobowej dawki leku zawierającego w składzie środki odurzające grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P, które przekraczają dawkę maksymalną określoną w: Farmakopei Europejskiej, Farmakopei Polskiej; odpowiedniej farmakopei uznawanej w państwach członkowskich Unii Europejskiej; Charakterystyce Produktu Leczniczego lub jeśli ich maksymalna dawka nie jest określona w Farmakopei Europejskiej, Farmakopei Polskiej lub odpowiedniej farmakopei uznawanej w państwach członkowskich Unii Europejskiej albo Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Więcej na: mz.gov.pl


autor/ źródło: Medexpress


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Lekarze grożą ogólnopolskim strajkiem


Ministrowi zdrowia sytuacja wymyka się spod kontroli. OZZL i NIL popierają Porozumienie Zielonogórskie. Lekarze rozważają ogólnopolski…Redakcja

NFZ: nie będzie ograniczenia dostępności do chirurgii naczyniowej

Burzę wokół świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej wywołał artykuł w Gazetecie Wyborczej. Jak podała Gazeta w projekcie nowych przepisów, które mają wejść w życie już od maja, o kontrakt na wszczepienia najdroższych stentgraftów…
RZ, NFZ/Rynek Zdrowia
NFZ

Leczenie w szpitalu, noclegi w hotelu

Prezydium NRL powołało zespół ekspertów ds. homeopatii

Lekarze w sondażu o agresji pacjentów: jest coraz…

Kielce: sąd utrzymał wyrok dla ginekologa z Pińczowa

Czy młoda krew może być cudowny lekiem na starzenie?

Problemy ze wzrokiem dotyczą nawet 25 proc. dzieci.…

W Sejmie powstanie nowa komisja - zajmie się polityką…

RPP: nie ma podstawy do nałożenia kar na lekarzy…