Kolegium Lekarzy Rodzinnych wzywa lekarzy do niepodpisywania umów z NFZ

Prezydium Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce podjęło w piątek (12 grudnia) uchwałę, w której wzywa, by solidarnie nie zawierać z NFZ nowych umów lub podpisywać aneksów na udzielanie świadczeń zdrowotnych, na warunkach proponowanych przez MZ i NFZ.W przesłanym nam stanowisku nt. warunków zawierania i realizacji umów na świadczenia zdrowotne w roku 2015 czytamy, że są one niemożliwe do realizacji przez lekarzy rodzinnych m.in. dlatego, że proponowane dodatkowe środki finansowe dla POZ nie pokrywają kosztów nowych zadań.

Ponadto zwiększone wymagania biurokratyczne i rozbudowana sprawozdawczość ograniczą w roku 2015 czas, który powinien być poświęcony na opiekę nad pacjentami oraz zwiększają koszty funkcjonowania POZ.

Z wymienionych powodów prezydium Zarządu Głównego KLRwP uważa, że ”solidarnie nie należy zawierać z NFZ nowych umów lub podpisywać aneksów na udzielanie świadczeń zdrowotnych, na warunkach proponowanych przez MZ i NFZ”.

Jednocześnie wyrażono nadzieję, że postulaty zgłaszane przez organizacje reprezentujące POZ zostaną uwzględnione przez władze odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia.


autor/ źródło: RR/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Rzecznik praw obywatelskich: klauzulę sumienia trzeba zmienić


Potrzebna jest zmiana w przepisach dotyczących klauzuli sumienia, tak, by obowiązek wskazania pacjentowi miejsca, w którym uzyska świadczenie,…Lekarze zapłacą więcej - będzie wyższa składka…

Witamina D zwiększa czas przeżycia u pacjentów…

NRL negatywnie o możliwości wystawiania recept na…

Dolegliwości związane z przewlekłą niewydolnością…

NFZ: ponad 3 tys. osób korzysta z e-learningu

Lekarka zwolniona; powód - za mało zlecanych badań

W każdym powiecie przynajmniej jeden szpital zapowiada…

Mapy potrzeb zdrowotnych czy sieć szpitali?

Nowa terapia genowa mukiwiscydozy daje chorym nadzieję