Kolegium Lekarzy Rodzinnych wzywa lekarzy do niepodpisywania umów z NFZ

Prezydium Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce podjęło w piątek (12 grudnia) uchwałę, w której wzywa, by solidarnie nie zawierać z NFZ nowych umów lub podpisywać aneksów na udzielanie świadczeń zdrowotnych, na warunkach proponowanych przez MZ i NFZ.W przesłanym nam stanowisku nt. warunków zawierania i realizacji umów na świadczenia zdrowotne w roku 2015 czytamy, że są one niemożliwe do realizacji przez lekarzy rodzinnych m.in. dlatego, że proponowane dodatkowe środki finansowe dla POZ nie pokrywają kosztów nowych zadań.

Ponadto zwiększone wymagania biurokratyczne i rozbudowana sprawozdawczość ograniczą w roku 2015 czas, który powinien być poświęcony na opiekę nad pacjentami oraz zwiększają koszty funkcjonowania POZ.

Z wymienionych powodów prezydium Zarządu Głównego KLRwP uważa, że ”solidarnie nie należy zawierać z NFZ nowych umów lub podpisywać aneksów na udzielanie świadczeń zdrowotnych, na warunkach proponowanych przez MZ i NFZ”.

Jednocześnie wyrażono nadzieję, że postulaty zgłaszane przez organizacje reprezentujące POZ zostaną uwzględnione przez władze odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia.


autor/ źródło: RR/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
"Co najmniej" dwóch ratowników w karetce P to za mało?


Stanowisko ratowników jest jasne: wprowadzanie dwuosobowych podstawowych zespołów ratownictwa medycznego (zamiast trzyosobowych) niesie istotne…Szansa na leczenie przyczynowe wrodzonej łamliwości…

UOKiK sprawdza firmy oferujące płatne pakiety medyczne

Redakcja

MZ analizuje projekt dot. ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

”Osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty jest członkiem zespołu rehabilitacyjnego ze szczegółowo określonymi zadaniami, do wykonywania których została przygotowana w toku kształcenia” - napisał wiceminister…
NIL
Artykuł

Brytyjczycy chcą polskich pielęgniarek, a polski…

Piecha i Balicki bardzo różnie o lekarskim sumieniu

Nowe nadzieje w prewencji chorób sercowo-naczyniowych

Brakuje lekarzy, a liczba świadczeń medycznych systematycznie…

Ministerstwo Zdrowia podziela zdanie NIK ws. nocnej…

Zdaniem ekspertów choroby mózgu największym wyzwaniem…