Kolegium Lekarzy Rodzinnych wzywa lekarzy do niepodpisywania umów z NFZ

Prezydium Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce podjęło w piątek (12 grudnia) uchwałę, w której wzywa, by solidarnie nie zawierać z NFZ nowych umów lub podpisywać aneksów na udzielanie świadczeń zdrowotnych, na warunkach proponowanych przez MZ i NFZ.W przesłanym nam stanowisku nt. warunków zawierania i realizacji umów na świadczenia zdrowotne w roku 2015 czytamy, że są one niemożliwe do realizacji przez lekarzy rodzinnych m.in. dlatego, że proponowane dodatkowe środki finansowe dla POZ nie pokrywają kosztów nowych zadań.

Ponadto zwiększone wymagania biurokratyczne i rozbudowana sprawozdawczość ograniczą w roku 2015 czas, który powinien być poświęcony na opiekę nad pacjentami oraz zwiększają koszty funkcjonowania POZ.

Z wymienionych powodów prezydium Zarządu Głównego KLRwP uważa, że ”solidarnie nie należy zawierać z NFZ nowych umów lub podpisywać aneksów na udzielanie świadczeń zdrowotnych, na warunkach proponowanych przez MZ i NFZ”.

Jednocześnie wyrażono nadzieję, że postulaty zgłaszane przez organizacje reprezentujące POZ zostaną uwzględnione przez władze odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia.


autor/ źródło: RR/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Sandomierz: powiat szuka prywatnego inwestora dla szpitala


Starostwo Powiatowe w Sandomierzu chce oddać Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w prywatne ręce. Placówce potrzeba 30 mln zł.Tylko co dziesiąta ciężarna Polka kierowana jest…

Zmiany w Prawie zamówień publicznych stają się…

Wstępne wyniki po wszczepieniu najmniejszego na świecie…

Nietolerancja glutenu i laktozy dotyka coraz większej…

Po konwencji antyprzemocowej czas na ustawę o in…

NRL ws. projektów tzw. pakietu kolejkowego

Lekarze FPZ cieszą się z dymisji Arłukowicza

Minister Arłukowicz nieugięty: koniec negocjacji…

Prof. Wiesław Nowiński nominowany do Nagrody Europejskiego…