Klauzula sumienia: kogo dotyczy i jakie daje uprawnienia

Specjalista nie może odmówić ubezpieczonemu udzielenia świadczenia zdrowotnego, którego sam nie chce wykonać ze względu na przekonania, nie wskazując innego miejsca, gdzie można skutecznie uzyskać pomoc.Lekarze są grupą zawodową, która ma prawo korzystać ze szczególnej regulacji prawnej - klauzuli sumienia, która pozwala im powstrzymać się od udzielenia niektórych świadczeń zdrowotnych, jeśli są one niezgodne z ich przekonaniami.

Klauzula nie upoważnia lekarza do zaniechania leczenia pacjentki w ogóle, lecz wyłącznie do rezygnacji z tych procedur, które kłócą się z jego sumieniem. Jedną z nich może być aborcja. Ustawodawca przyznając lekarzom takie prawo, nałożył jednak na nich obowiązki.

Osoba, która powołuje się na klauzulę sumienia, musi uzasadnić odmowę świadczenia i wskazać pacjentowi realne możliwości uzyskania go u innego specjalisty lub w innej placówce. W przypadku legalnej aborcji nie wystarczy, że lekarz ogólnie poinformuje pacjentkę np. o tym, iż zabieg taki wykonają specjaliści z kliniki uniwersyteckiej. Powinien wskazać konkretnie miejsce, skąd zainteresowana na pewno nie zostanie odesłana. Odmowę i spełnienie obowiązku poinformowania pacjenta o docelowym miejscu udzielenia świadczenia powinien odnotować w dokumentacji.

Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty zobowiązuje także lekarzy, którzy odwołują się do klauzuli sumienia, aby powiadamiały o tym przełożonych. Zgodnie z przepisami takie powiadomienie powinno się odbyć na piśmie i mieć miejsce uprzednio i dotyczy tylko lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę. Ci będący na kontrakcie nie mają takiego obowiązku - przypomina Dziennik Gazeta Prawna.

Więcej: serwisy.gazetaprawna.pl 


autor/ źródło: Gazeta Prawna


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
ZIP: zdecydowanie więcej pomyłek niż wyłudzeń


Większość wskazanych przez ubezpieczonego problemów jest konsekwencją pomyłek przy wprowadzaniu danych, np. w numerze PESEL czy w kodzie…Kosiniak-Kamysz proponuje zniesienie wieku emerytalnego

10 najgroźniejszych pasożytów, które czają się…

Lekarze korespondują z MF w sprawie podatku dochodowego

Arłukowicz po spotkaniu z premier Kopacz: ustępstw…

Czarne chmury nad konsultantami krajowymi i wojewódzkimi

Dlaczego większość lekarzy podpisała umowy?

Polska przegrała przed Trybunałem UE ws. dyrektywy…

Sześciu kandydatów na stanowisko prezesa NFZ

Prof. Brydak: przed epidemią grypy uchroniła nas…