Kierownik apteki tylko ze specjalizacją?

Komisja Akredytacyjna opowiedziała się za przywróceniem obowiązku posiadania specjalizacji przez kierowników aptek ogólnodostępnych oraz aptek szpitalnych.Zgodnie z aktualnym stanem prawnym kierownikiem może zostać farmaceuta, który ma co najmniej 5-letni staż pracy lub 3-letni staż pracy w przypadku posiadania specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej. Komisja akredytacyjna rekomenduje, by kierownikiem apteki ogólnodostępnej mógł zostać tylko i wyłącznie magister farmacji z ukończoną specjalizacją apteczną, posiadający 3-letni staż pracy, a w przypadku aptek szpitalnych magister farmacji ze specjalizacją kliniczną, szpitalną, bądź apteczną.

Komisja Akredytacyjna argumentuje, że możliwość łatwego uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki przez różnych przedsiębiorców oraz osoby fizyczne, w tym brak włączenia apteki do podmiotów leczniczych, prowadzi do sytuacji, w której kierownik apteki nadzorowany jest przez osoby nie posiadające wykształcenia farmaceutycznego.

W odniesieniu do kwestii finansowania szkoleń specjalizacyjnych nie tylko w dziedzinie farmacji aptecznej, należy przytoczyć zapis artykułu 89 ust. 3, w którym wskazano iż, „farmaceuta wnosi opłatę za postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, oraz za postępowanie egzaminacyjne i za kursy w szkoleniu ciągłym”. Przywołany zapis nie gwarantuje farmaceutom równego traktowania w odniesieniu do innych zawodów medycznych.

Tymczasem na forach farmaceuci piszą, że to ewidentna próba zwiększenia dochodów wykładowców uczelnianych. Podają przykładowe ceny kursów specjalizacyjnych: 8 tys. zł.


autor/ źródło: mgr.farm/katowice.oia.pl


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
MZ przeciwne dostępności pigułki "dzień po" bez recepty


Antykoncepcja awaryjna, zwana "pigułką dzień po", będzie w Polsce dostępne jedynie na receptę, jeżeli unijne przepisy pozostawią w gestii…Pakiet onkologiczny nie sprawdzi się u najmłodszych

NFZ o kontrolach ordynacji lekarskiej w I kwartale…

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o zawodach…

NRL: stanowiska ws. projektów rozporządzeń

Badanie: lekarze POZ są słabo zaangażowani w profilaktykę…

Ministerstwo Zdrowia policzyło zarobki lekarzy

GIF wycofuje szczepionkę stosowaną na odczulanie.…

Redakcja

Krakowski szpital św. Rafała wprowadził NanoKnife

Technologia przeznaczona jest do leczenia nowotworów prostaty, trzustki, wątroby i nerek z użyciem prądu elektrycznego. Zabieg z zastosowaniem NanoKnife polega na zaaplikowaniu w obrębie rejonu wymagającego leczenia kilku sond w kształcie igieł, pod kontrolą…
KR/Rynek Zdrowia
Prasa

Pielęgniarki protestują pod Urzędem Marszałkowskim…