Kierownik apteki tylko ze specjalizacją?

Komisja Akredytacyjna opowiedziała się za przywróceniem obowiązku posiadania specjalizacji przez kierowników aptek ogólnodostępnych oraz aptek szpitalnych.Zgodnie z aktualnym stanem prawnym kierownikiem może zostać farmaceuta, który ma co najmniej 5-letni staż pracy lub 3-letni staż pracy w przypadku posiadania specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej. Komisja akredytacyjna rekomenduje, by kierownikiem apteki ogólnodostępnej mógł zostać tylko i wyłącznie magister farmacji z ukończoną specjalizacją apteczną, posiadający 3-letni staż pracy, a w przypadku aptek szpitalnych magister farmacji ze specjalizacją kliniczną, szpitalną, bądź apteczną.

Komisja Akredytacyjna argumentuje, że możliwość łatwego uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki przez różnych przedsiębiorców oraz osoby fizyczne, w tym brak włączenia apteki do podmiotów leczniczych, prowadzi do sytuacji, w której kierownik apteki nadzorowany jest przez osoby nie posiadające wykształcenia farmaceutycznego.

W odniesieniu do kwestii finansowania szkoleń specjalizacyjnych nie tylko w dziedzinie farmacji aptecznej, należy przytoczyć zapis artykułu 89 ust. 3, w którym wskazano iż, „farmaceuta wnosi opłatę za postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, oraz za postępowanie egzaminacyjne i za kursy w szkoleniu ciągłym”. Przywołany zapis nie gwarantuje farmaceutom równego traktowania w odniesieniu do innych zawodów medycznych.

Tymczasem na forach farmaceuci piszą, że to ewidentna próba zwiększenia dochodów wykładowców uczelnianych. Podają przykładowe ceny kursów specjalizacyjnych: 8 tys. zł.


autor/ źródło: mgr.farm/katowice.oia.pl


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Projekt zarządzenie: Leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne


Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie 72/2014/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania…Ekspert: możemy pomóc większości par mającym…

Nowe obowiązki sprawozdawcze świadczeniodawców…

Co piąty Polak jest bezpłodny

Nagrody dla szpitali za pieniądze. Czy to w porządku?

Na mięśniaki macicy cierpi połowa kobiet między…

Definicja "sfałszowanego produktu leczniczego" znajdzie…

Brakuje dawców narządów, bo ludzie niewiele wiedzą…

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o PRM

W myśl obowiązujących regulacji do 31 grudnia 2020 r. status lekarza systemu przysługuje m.in. lekarzom posiadającym doświadczenie w wymiarze 3 tys. godzin w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego…
Ekspert

Eksperci podczas I Kongresu Zdrowia: zakres medycyny…