KIDL: przygotowania do Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych opublikowała w czwartek (17 kwietnia) listę diagnostów laboratoryjnych posiadających czynne prawo wyborcze. Lista, oprócz informacji podstawowych, zawiera informacje dotyczące zgromadzenia wyborczego (terminu i miejsca).Diagnosta laboratoryjny umieszczony na liście może wystąpić pisemnie, w terminie do 20 dni od daty zamieszczenia listy, do prezydium KRDL o umieszczenie na liście innego zgromadzenia wyborczego, w którym zamierza uczestniczyć w wyborach.

Przypomnijmy, że IV Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych ma się odbyć 5, 6, 7 grudnia 2014 r.

Więcej: www.kidl.org.pl


autor/ źródło: KIDL


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Arłukowicz: brak kilku zmian, które ułatwiłyby życie pacjentom


Brakuje kilku zmian, które ułatwiłyby życie pacjentom, dlatego przygotowaliśmy m.in. pakiet onkologiczny oraz pakiet dotyczący czasu oczekiwania…OZZL: działanie NFZ wyrzuca tysiące lekarzy poza…

Polska na ostatnim miejscu w rankingu zaufania do…

400 tys. osób bez ubezpieczenia zdrowotnego

Projekt nowelizacji wykazów leków refundowanych

Badanie krwi pomoże ustalić biologiczny wiek pacjenta?

Co się stanie z opieką szpitalną nad dziećmi,…

KE wprowadza wspólne logo dla aptek internetowych

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o PRM

W myśl obowiązujących regulacji do 31 grudnia 2020 r. status lekarza systemu przysługuje m.in. lekarzom posiadającym doświadczenie w wymiarze 3 tys. godzin w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego…
Ekspert

Szpital przyjął o 600 pacjentów za dużo?