KE o e-zdrowiu: trzeba szybko zmienić mentalność sektora opieki zdrowotnej

Jak wynika z dwóch europejskich badań przeprowadzonych w szpitalach opieki doraźnej (zajmujących się krótkoterminowym leczeniem, zabiegami i opieką) i wśród lekarzy w Europie, e-zdrowie jest coraz powszechniejsze: w 2013 r. z takich rozwiązań korzystało 60 proc. lekarzy ogólnych. Odsetek ten wzrósł zatem o połowę od 2007 r. Wciąż jednak pozostaje jeszcze wiele do zrobienia.Z badań wynika, że w zastosowaniu e-zdrowia w szpitalach prym wiodą: Dania (66 proc.), Estonia (63 proc.), Szwecja i Finlandia (po 62 proc.). Wskaźnik ten w przypadku Polski wynosi 25 proc. Usługi e-zdrowia są nadal stosowane raczej do celów rejestracji danych i tworzenia raportów niż do celów klinicznych, takich jak konsultacje on-line (tylko 10 proc. lekarzy ogólnych udziela pacjentom konsultacji w tej formie).

Jeżeli chodzi o cyfryzację dokumentacji medycznej, palmę pierwszeństwa dzierży Holandia (83,2 proc. dokumentacji w postaci cyfrowej). Drugie miejsce przypada Danii (80,6 proc.), a trzecie Wielkiej Brytanii (80,5 proc.). Jednocześnie tylko 9 proc. szpitali w Europie umożliwia chorym dostęp on-line do ich dokumantacji medycznej, przy czym większość z tych szpitali zapewnia taki dostęp tylko częściowo.

Wdrażając rozwiązania z zakresu e-zdrowia, szpitale i lekarze ogólni napotykają wiele przeszkód, od braku interoperacyjności do braku ram prawnych i zasobów.

- Musimy szybko zmienić mentalność sektora opieki zdrowotnej - stwierdziła odnosząc się do wyników badań Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę cyfrową.

- Sześciu na dziesięciu lekarzy ogólnych używa narzędzi e-zdrowia, co oznacza, że przekonują się do tych technologii, ale czas najwyższy, byśmy osiągnęli masę krytyczną. Dlaczego tylko 9 proc. szpitali pozwala pacjentom na dostęp on-line do ich własnej dokumentacji medycznej? Chciałabym, aby rządy, innowatorzy w dziedzinie zaawansowanych technologii, firmy ubezpieczeniowe i farmaceutyczne oraz same szpitale połączyli siły i stworzyli wspólnie innowacyjny, racjonalny pod względem kosztów system opieki zdrowotnej. Taki system powinien zapewnić pacjentom większy zakres kontroli i przejrzystość - dodała.


autor/ źródło: KR/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Prezes AstraZeneca: Polska ma szansę stać się wiodącym ośrodkiem badań klinicznych na świecie


W sektorze farmacji można zrobić jeszcze bardzo dużo dla współpracy nauki i biznesu. Największym problemem jest wciąż ograniczone zaufanie…Redakcja

Ogólnopolska Konferencja Sekcji Chorób Serca u Kobiet

Choroby krążenia są główną przyczyną zgonów wśród kobiet w krajach rozwiniętych. Szacuje się, że aż 53% kobiet umiera z powodu chorób układu krążenia. Choroby te jeszcze niedawno, były uznawane za typowo męskie…
Infonfz/Mat. prasowe
Konferencje

NFZ chce zmian w finansowaniu SOR-ów i izb przyjęć

Szpital przyjął o 600 pacjentów za dużo?

Redakcja

Szpitale i przychodnie rezygnują z pakietu onkologicznego

Jeśli chodzi o szpitale, to wycofują się z powodu braku konsylium. Z kolei przychodnie mają problem z badaniami diagnostycznymi. Na Lubelszczyźnie pakietu nie realizują dwa szpitale, mniejszy w Krasnymstawie i większy - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny…
TOK FM
Prasa

Śledczy tropią przypadki nielegalnego handlu długami…

PPOZ krytycznie o pakiecie antykolejkowym

Sardynia na dłuższy weekend w raju

Jak unikać tropikalnych chorób - wojsko to wie i…

Minister Radziwiłł na zjeździe lekarzy: plany mamy…