Katowice: obradował XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy

W Katowicach zakończył się XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy. W trakcie obrad Zjazdu omawiano sprawy związane bezpośrednio z funkcjonowaniem śląskiego samorządu lekarskiego. Dyskutowano także na temat zbyt małej liczby miejsc specjalizacyjnych dla lekarzy w trybie rezydenckim, a także projektów zmian systemowych zaproponowanych w ostatnich dniach przez ministra zdrowia, Bartosza Arłukowicza.Jak podaje Śląska Izba Lekarska, Zjazd zaapelował do Ministra Zdrowia o zwiększenie liczby miejsc specjalizacyjnych zwłaszcza w trybie rezydenckim, bo przyznana w ubiegłym roku liczba trzech tysięcy takich etatów w skali kraju jest niewystarczająca w stosunku do zapotrzebowania na świadczenia lekarzy specjalistów.

Ponadto delegaci zaapelowali także o zmniejszenie obowiązków administracyjnych ciążących na lekarzach i lekarzach dentystach oraz zniesienie obowiązku zawierania przez nich umów z NFZ, które upoważniają do wystawiania recept na leki refundowane.

Zjazd wystosował także apel do Ministra Zdrowia i prezesa NFZ, w którym nakłania do zmiany rozporządzeń w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i lecznictwa szpitalnego, w kierunku umożliwienia pracy w oddziałach szpitalnych i poradniach specjalistycznych lekarzom z I stopniem specjalizacji ze wszystkich dziedzin medycyny.


autor/ źródło: AK/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Komisja Europejska za uwolnieniem potencjału mobilnego zdrowia


Komisja rozpoczęła konsultacje w sprawie m-zdrowia (mobilnego zdrowia) i zwraca się o pomoc w znalezieniu sposobów na poprawę zdrowia i…NFZ: zarządzenie ws. kontroli recept na refundowane…

Prof. Golik: nieśmiertelność przegrała w wyścigu…

Odra przywleczona - u sąsiadów nie szczepią; nie…

Jak wygląda przyszłość leczenia pacjentów kardiologicznych…

Specjaliści o rewolucji w leczeniu pacjentów z WZW…

Lekarze w sondażu o agresji pacjentów: jest coraz…

Redakcja

Szpitale i przychodnie rezygnują z pakietu onkologicznego

Jeśli chodzi o szpitale, to wycofują się z powodu braku konsylium. Z kolei przychodnie mają problem z badaniami diagnostycznymi. Na Lubelszczyźnie pakietu nie realizują dwa szpitale, mniejszy w Krasnymstawie i większy - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny…
TOK FM
Prasa

NIL o prawie dostępu do dokumentacji medycznej

Szansa na leczenie przyczynowe wrodzonej łamliwości…