Katowice: obradował XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy

W Katowicach zakończył się XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy. W trakcie obrad Zjazdu omawiano sprawy związane bezpośrednio z funkcjonowaniem śląskiego samorządu lekarskiego. Dyskutowano także na temat zbyt małej liczby miejsc specjalizacyjnych dla lekarzy w trybie rezydenckim, a także projektów zmian systemowych zaproponowanych w ostatnich dniach przez ministra zdrowia, Bartosza Arłukowicza.Jak podaje Śląska Izba Lekarska, Zjazd zaapelował do Ministra Zdrowia o zwiększenie liczby miejsc specjalizacyjnych zwłaszcza w trybie rezydenckim, bo przyznana w ubiegłym roku liczba trzech tysięcy takich etatów w skali kraju jest niewystarczająca w stosunku do zapotrzebowania na świadczenia lekarzy specjalistów.

Ponadto delegaci zaapelowali także o zmniejszenie obowiązków administracyjnych ciążących na lekarzach i lekarzach dentystach oraz zniesienie obowiązku zawierania przez nich umów z NFZ, które upoważniają do wystawiania recept na leki refundowane.

Zjazd wystosował także apel do Ministra Zdrowia i prezesa NFZ, w którym nakłania do zmiany rozporządzeń w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i lecznictwa szpitalnego, w kierunku umożliwienia pracy w oddziałach szpitalnych i poradniach specjalistycznych lekarzom z I stopniem specjalizacji ze wszystkich dziedzin medycyny.


autor/ źródło: AK/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Kolejny narodowy program zwalczania raka w tym półroczu w Sejmie


Projekt Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2025 wpłynie do Sejmu do połowy roku - zapowiedział w czwartek…PPOZ ws. rozporządzenia dot. trzech wzorów deklaracji

Refundacyjna stagnacja - komentarz INFARMY do listopadowej…

Plan finansowy NFZ nie uwzględnia reformy Arłukowicza

Pielęgniarek będzie coraz mniej. Imigrantki ich…

List otwarty pielęgniarek i położnych do premier…

Badanie: lekarze POZ są słabo zaangażowani w profilaktykę…

Prof. Jędrzejczak ostro o nowych przepisach dla konsultantów

PPOZ o wątpliwościach dotyczących książeczki…

Co roku o 40 proc. rośnie liczba nieszczepionych…