Kasy fiskalne u lekarzy i dentystów od 1 stycznia 2015

Od 1 stycznia 2015 r. kolejne grupy zawodowe zostaną objęte obowiązkiem zainstalowania kasy fiskalnej. Są wśród nich m.in. lekarze i lekarze-dentyści - przypomina BCC."Zasadne jest, aby wszyscy podatnicy funkcjonowali w oparciu o te same reguły gry. BCC popiera jawność i rozszerzenie skali rejestrowania dochodów. Nałożenie obowiązku związanego z instalowaniem, eksploatacją i utrzymaniem kas to jednak dla firm dodatkowe koszty. Rachunek ten powinien równoważyć wzrost wiarygodności takich podatników po stronie organów podatkowych" - dodaje organizacja.

BCC przypomina, że powyższe zmiany wprowadza rozporządzenie ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przyjęte regulacje zawężają zakres dotychczasowych zwolnień z tego obowiązku. Dotyczy to także lekarzy i lekarzy dentystów, którzy zostali zobowiązani do korzystania z kas fiskalnych już od pierwszego dnia sprzedaży detalicznej niezależnie od osiąganego obrotu.

Rozporządzenie zawiera regulacje dotyczące ewidencjonowania obrotu i kwot podatku na  lata 2015 - 2016. Minister finansów zrobił kolejny konsekwentny krok w realizacji dyspozycji art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Docelowo, wszyscy podatnicy VAT dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych będą zobowiązani przy zastosowaniu kas rejestrujących prowadzić ewidencję obrotu i kwot należnego podatku.

BCC zaznacza, że wydanie nowego rozporządzenia było koniecznością. Gdyby minister finansów go nie wydał, to z 1 stycznia 2015 r. obowiązek stosowania kas fiskalnych objąłby bez wyjątku wszystkich podatników. Z końcem 2014 r. przestaje bowiem obowiązywać  dotychczasowe rozporządzenie ministra finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U z 2012 r. poz.1382).

Wraz z nim następuje utrata prawa do zwolnienia na kasy fiskalne dotyczące m.in. działalności w zakresie opieki medycznej. Lekarze i lekarze dentyści zostali pozbawieni prawa do jakichkolwiek zwolnień z obowiązku posiadania  kas fiskalnych. Kasy fiskalne będą musieli wprowadzić w swej działalności najpóźniej 1 marca 2015 r.


autor/ źródło: BCC/ Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Czy jednoczesne przyjmowanie wielu leków grozi pobytem w szpitalu?


Wysokie ciśnienie tętnicze krwi często nazywane jest cichym zabójcą, ponieważ w wielu przypadkach nie wywołuje żadnych objawów chorobowych.…Pomorscy radni połączyli Wojewódzkie Centrum Onkologii…

Większość leków sprzedawanych w Polsce to zamienniki

Rzeczniczka rządu: szukamy rozwiązania ws. sytuacji…

KRDL apeluje o zakończenie prac legislacyjnych ws.…

Nowe standardy medyczne mają poprawić bezpieczeństwo…

Redakcja

Diagności laboratoryjni będą ścigani za łamanie zakazu reklamy

Obecna regulacja umożliwia podmiotom wykonującym działalność leczniczą, w tym diagnostom laboratoryjnym, na podawanie do wiadomości publicznej informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, jednakże treść…
kidl.org.pl
Komunikat

Bartosz Arłukowicz o stawce kapitacyjnej

Tradycyjne zwolnienie lekarskie stopniowo będzie…

Redakcja

Znachorzy i uzdrowiciele działają zgodnie z prawem

Jej projekt przygotowali sami fizjoterapeuci. Przewiduje on m.in. powołanie samorządu tej grupy zawodowej, ustanowienie egzaminu państwowego dla niej i określenie zasad odpowiedzialności zawodowej. Bez niej legalnie działa na rynku 80 tys. różnego rodzaju…
Dziennik Gazeta Prawna
Prasa