Karty Dużej Rodziny nie w aptekach

W ramach Karty Dużej Rodziny nie zostały zawarte umowy z aptekami ani nie planuje się takich zawierać - informuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.


Informacja MPiPS jest odpowiedzią na apel dotyczący uniemożliwiania przystępowania aptek do Karty Dużej Rodziny.

Jak wyjaśnia Ministerstwo, Karta Dużej Rodziny jest instrumentem polityki rodzinnej zapewniającym członkom rodzin wielodzietnych korzystniejszy od ogólnie obowiązującego dostęp do towarów usług lub innych form działalności. 

"Do rządowej inicjatywy dla rodzin wielodzietnych, z wyjątkiem aptek, mogą przystępować instytucje publiczne oraz podmioty komercyjne, których towary lub usługi nie są sprzeczne z promowaniem modelu rodziny wielodzietnej oraz jej pozytywnego wizerunku. Należy podkreślić, iż mimo licznych zgłoszeń oraz apeli aptek, z żadną z nich nic została podpisana umowa ws. przyznawania uprawnień członkom rodzin wielodzietnych na podstawie Karty Dużej Rodziny" - stwierdza resort.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej świadome jest, iż w świetle obowiązujących przepisów nie jest możliwe uczestnictwo aptek w inicjatywie Karta Dużej Rodziny, ponieważ wiąże się to z działaniami promocyjnymi mającymi na celu zachęcenie do skorzystania z ich usług. 

Działania te, według Ministerstwa Zdrowia, do którego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zwróciło się o wydanie opinii dotyczącej zawierania z aptekami umów. Mogą mieć znamiona prawnie zakazanej reklamy. Również w opinii Głównego Inspektora Farmaceutycznego udział aptek w inicjatywie Kana Dużej Rodziny łączy się z działaniami promocyjnymi na ich rzecz, co stanowi naruszenie an. 94a ustawy – Prawo farmaceutyczne.

W związku z powyższymi stanowiskami w ramach Karty Dużej Rodziny nie zostały zawarte umowy z aptekami ani nie planuje się takich zawierać - ocenia MPiPS.

Więcej: nia.org.pl


autor/ źródło: NIA


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
NFZ wyjaśniająco ws. podwyżek dla pielęgniarek zabiegowych w POZ


NFZ wydał komunikat ws. możliwości wprowadzenia wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek zabiegowych w podstawowej opiece zdrowotnej.Redakcja

Zarządzenie prezesa NFZ w zakresie chemioterapii

Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia w brzmieniu obowiązującym do dnia…
NFZ
NFZ

Starzejące się społeczeństwo to coraz większy…

RPP poleca publikację o niewydolności serca

Klauzula sumienia: kogo dotyczy i jakie daje uprawnienia

Redakcja

Napoje zawierające niskokaloryczne substancje słodzące pomagają w odchudzaniu

Badanie trwało 12 tygodni i objęło 279 uczestników. Jego celem było zmierzenie wpływu spożywania napojów z LNCS na zmianę wagi w ramach behawioralnego programu utraty masy ciała. Zgodnie z wynikami badań, u osób, które spożywały…
On Board PR
Artykuł

Pomorskie: w gdańskich szpitalach brakuje łóżek…

Ministerstwo Zdrowia policzyło zarobki lekarzy

Wskaźnik onkologiczny zdecyduje o dodatkowych środkach…

Jarosław Kaczyński proponuje debatę o służbie…