Karty Dużej Rodziny nie w aptekach

W ramach Karty Dużej Rodziny nie zostały zawarte umowy z aptekami ani nie planuje się takich zawierać - informuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.


Informacja MPiPS jest odpowiedzią na apel dotyczący uniemożliwiania przystępowania aptek do Karty Dużej Rodziny.

Jak wyjaśnia Ministerstwo, Karta Dużej Rodziny jest instrumentem polityki rodzinnej zapewniającym członkom rodzin wielodzietnych korzystniejszy od ogólnie obowiązującego dostęp do towarów usług lub innych form działalności. 

"Do rządowej inicjatywy dla rodzin wielodzietnych, z wyjątkiem aptek, mogą przystępować instytucje publiczne oraz podmioty komercyjne, których towary lub usługi nie są sprzeczne z promowaniem modelu rodziny wielodzietnej oraz jej pozytywnego wizerunku. Należy podkreślić, iż mimo licznych zgłoszeń oraz apeli aptek, z żadną z nich nic została podpisana umowa ws. przyznawania uprawnień członkom rodzin wielodzietnych na podstawie Karty Dużej Rodziny" - stwierdza resort.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej świadome jest, iż w świetle obowiązujących przepisów nie jest możliwe uczestnictwo aptek w inicjatywie Karta Dużej Rodziny, ponieważ wiąże się to z działaniami promocyjnymi mającymi na celu zachęcenie do skorzystania z ich usług. 

Działania te, według Ministerstwa Zdrowia, do którego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zwróciło się o wydanie opinii dotyczącej zawierania z aptekami umów. Mogą mieć znamiona prawnie zakazanej reklamy. Również w opinii Głównego Inspektora Farmaceutycznego udział aptek w inicjatywie Kana Dużej Rodziny łączy się z działaniami promocyjnymi na ich rzecz, co stanowi naruszenie an. 94a ustawy – Prawo farmaceutyczne.

W związku z powyższymi stanowiskami w ramach Karty Dużej Rodziny nie zostały zawarte umowy z aptekami ani nie planuje się takich zawierać - ocenia MPiPS.

Więcej: nia.org.pl


autor/ źródło: NIA


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Pomysł na finansowe wsparcie szpitali - czy placówki będą mogły skorzystać?


Dwaj eksperci ochrony zdrowia - Marek Wójcik ze Związku Powiatów Polskich i Adam Kozierkiewicz z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - opracowali…Leków nie można wysyłać przez paczkomaty

Chłopiec nie został przyjęty do szpitala, zmarł

Jaką opłatę możesz pobrać za kopię dokumentacji…

Redakcja

Na Politechnice Gdańskiej pracują nad biodegradowalną kością

Prace nad poliuretanowymi implantami kostnymi trwają na PG od roku. Muszą być nietoksyczne i bioaktywne, ale także wytrzymałe na ściskanie czy zginanie, a jednocześnie sztywne i twarde - donosi Gazeta Wyborcza. Naukowcom udało się otrzymać innowacyjny…
Gazeta Wyborcza
Prasa
Redakcja

Prezes NRL o nowej regulacji czasu pracy

W piśmie możemy przeczytać m.in., że: "Dla samorządu lekarskiego wydaje się oczywiste, że wraz ze wzrostem nakładu czasu pracy i wysiłku wkładanego w wykonanie obowiązków pracowniczych, pracownik powinien otrzymać wyższe wynagrodzenie". "Nikt…
NIL
Artykuł

Stanisław Radowicki

W ocenie Premier Kopacz rządowy program in vitro…

Redakcja

Popularny środek na stłuczenia wycofany z obrotu

Decyzją głównego inspektora sanitarnego z obrotu na terenie całego kraju wycofano produkt leczniczy:  Płyn Burowa Coel 8,5 g/100 g o numerze serii: 20140826, data ważności: 08.2015. Podmiotem odpowiedzialnym jest Wytwórnia…
gif.gov.pl
Komunikat

Celowość gromadzenia i przechowywania tak licznych…